Jak na věc


město mnichovo hradiště

III. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

    Zastupitelstvo rozhoduje o majetkoprávních úkonech obce a dalších záležitostech dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a jeho novel. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná, svolává je primátor.
    a/ výši odměn za měsíc neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce s účinností od 01.01.2019 takto : místostarosta - 22000 Kč, člen rady města - 9340 Kč, předseda výboru zastupitelstva města, komise rady města, zvláštního orgánu města
    - 4670 Kč, člen výboru zastupitelstva města, komise rady města, zvláštního orgánu města - 3892 Kč, člen zastupitelstva města - 2335 Kč a schvaluje, že v případě souběhu výkonu více funkcí bude náležet neuvolněnému členovi zastupitelstva města odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00