Jak na věc


města a obce

Informace pro občany na jednom místě

    e-Zpravodaj je nový web pro informování veřejnosti. Na něm je nabídka "Tištěný Zpravodaj", kam byla přesunuta elektronická forma tištěného Zpravodaje se všemi funkcionalitami.
    V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Její členové jsou voleni zastupitelstvem. Jednání rady jsou neveřejná.
    Město Mikulov Vám nabízí především poznávání, a to doslova všemi smysly. Pro mnohé je důvodem k návštěvě historie města vtělená do architektonických památek, pro milovníky přírody a aktivního odpočinku jedinečné přírodní podmínky regionu. Těm z Vás, kdo dovedete ocenit dobré víno, nabízíme místní vinařskou tradici.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00