Jak na věc


města čr

Stěhování radnice je dokončeno - máme nová telefonní čísla

    Český ráj jsem jako turistickou oblast dlouho podceňoval. Když jsem jej ale prochodil křížem krážem, zjistil jsem, že Český ráj nejsou pouze Prachovské skály a Hruboskalsko. Ano, jedná se sice o poměrně malé území, ale s neuvěřitelně rozmanitou krajinou, která mi naprosto učarovala! K srdci mi obzvláště přirostly některé samoty a vísky s lidovou architekturou, rybníky obklopené skalami, skalní vyhlídky či klid v Podtroseckých údolích… Věřím, že každý, kdo prožije v Českém ráji alespoň několik dní, načerpá spoustu inspirace. Český ráj je fenomenální!
    Nově zvolení členové Zastupitelstva města Šluknov na svém prvním ustavujícím zasedání, konaném 20. listopadu 2018 ve Šluknovském zámku zvolili ze svých řad starostu a místostarostu města, členy rady města i předsedy a členy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva.
    Romantickou krajinu Českého ráje si vybralo pro svoji tvorbu již mnoho filmařů. Např. se tu odehrával děj dětské komedie Jak dostat tatínka do polepšovny, natáčely se zde scény z pohádek O princezně Jasněnce a létajícím ševci, S čerty nejsou žerty, Nesmrtelná teta a další, viz tipy na filmové výlety v Českém ráji.
    Přečtěte si kam se vydat, co určitě nevynechat, co nečekaného objevit, co zažít, kde se ubytovat, kde jíst. Prostě o všem co může náš region nabídnout.


Obří svět politický - nástěnná mapa 200 x 120 cm, laminovaná s očky

    V roce 2016 byla opravena kaple Bičování Krista, kam byla navrácena socha z depozitáře farnosti ve Šluknově, a v roce 2017 se opravily a navrátily kaple zastavení, které se podařilo zachránit před krádeží. Původní reliéfy těchto kaplí zastavení jsou dochovány, ale nejsou ve stavu, kdy by se mohly vystavit zpět. Z tohoto důvodu byla vyhlášena sbírka, aby donátoři přispěli na výrobu kopií těchto desek. K dnešnímu dni jsou kopie desek vyrobeny a  soubor se instaloval k termínu setkání rodáků a obyvatel Království i Šluknova dne 03.08.2018. U proběhlé sbírky (donátorství) nás velice potěšilo, že byl projeven značný zájem ze strany rodáků z Království i občanů Království a Šluknova. Finance tak máme vybrány napůl z České i Německé strany. Celková vybraná částka se vyšplhala na 350 tis. Kč!
    Komplexní rekonstrukce šluknovské radnice je již dokončena a budova byla úspěšně zkolaudována. V době od 8. října do 23. října 2018 tak proběhlo přestěhování všech kanceláří a zaměstnanců městského úřadu z jejich dočasných působišť na městské ubytovně v Království (většina úřadu), v domě s pečovatelskými byty (sociální úsek) a v domě č. p. 285 na nám. Míru (stavební úřad a městská policie) do nově zrekonstruované budovy a v současné době jsou již všechny odbory městského úřadu (vč. stavebního úřadu, který vždy sídlil jinde) tzv. „pod jednou střechou".
    CHKO Český ráj (včetně rozsáhlejšího přilehlého území) byla v roce 2005 pod záštitou UNESCO vyhlášena za evropský geopark Český ráj. Díky pestrému geologickému vývoji vznikla v Českém ráji rozsáhlá skalní města, vytvořila se ložiska rud železa, mědi a rtuti, naleziště drahých kamenů, uhlí, stavebního kamene, pokrývačské břidlice, sklářských písků, vápenců, hrnčířských a cihlářských hlín aj.


Volby do zastupitelstva města Šluknov 2018 - detailní výsledky

    Rachiv, středisko Rachivského okresu, se nachází v jihovýchodní části Zakarpatské oblasti na Ukrajině. Leží na řece Černá Tisa ve vzdálenosti 209 km od Užhorodu. Rachiv, kde žije 16 tis. obyvatel, je turistickým střediskem a jedním z výchozích bodů pro výstup na Hoverlu, nejvyšší horu Ukrajiny (2061 m.n.m.).
    Rumunská města Caraula (2,4 tis. obyv.), Dabuleni (12 tis. obyv.), Calafat (17 tis. obyv.) a Segarcea (8 tis. obyv.), ležící v povodí řeky Dunaje na jihozápadě Rumunska hledají česká města pro vzájemnou spolupráci. Bližší informace naleznete dále ve stručných medailoncích měst.
    V souvislosti s téměř dokončenou stavbou radnice bychom vás rádi informovali i o podstatné změně, kterou na novém městském úřadu zaznamenají zejména osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (ať již osoby se zdravotním postižením, tak i osoby staršího věku či matky s malými dětmi). V rámci stavebních úprav byl totiž realizován projekt „Šluknov, mobilita – Městský úřad, odstranění bariér“, v jehož rámci byly provedeny komplexní bezbariérové úpravy celého objektu.
    Český ráj nabízí koupání, na které se nezapomíná. Užijete si prohřátých rybníků s písčitými dny, písečnými a travnatými plážemi a co víc, při plavání se oblažíte pohledem na majestátní pískovcové skály.


Rumunské město Constanta hledá partnera v České republice

    Město Šluknov v druhém dubnovém týdnu zahájí plánovanou rekonstrukci Hřbitovní a částečně i Hradební ulice v prostoru mezi mateřskou školou a městským hřbitovem. V rámci akce bude provedeno kompletní předláždění včetně podkladních vrstev, vybudování nového parkoviště u spodní brány hřbitova, podélných stání v ulici Hřbitovní a dešťová kanalizace. Z důvodu těchto stavebních prací je nutné na dobu cca 3 měsíců uzavřít podstatnou část obou ulic, dle níže přiloženého snímku. Objízdná trasa je stanovena a bude přehledně označena. Za způsobené komplikace se zejména motoristům omlouváme a pevně doufáme, že výsledná podoba ulic udělá občanům města radost.ORŽP MěÚ Šluknov
    Ve dnech 13. – 14. září 2016 se v prostorách Školícího střediska Marianeum v Praze konalo dvoudenní školení „Příprava projektu a projektová žádost – jak na to?“, které pořádal Svaz měst a obcí ČR. Školení bylo určené voleným i nevoleným zástupcům místních samospráv a jeho cílem bylo předat účastníkům informace a dovednosti, jež jim pomohou při přípravě a plánování neinvestičních projektů. Dvoudenním školením provázel zkušený lektor z Neziskovek Jan Horký.
    Rumunská města Curtea de Arges (31 tis. obyv.), Pitesti (177 tis. obyv.), Topoloveni (10 tis. obyv.), ležící v rumunské župě Arges a Hateg (12 tis. obyv.), Hudedoara (75 tis. obyv.), Vulcan (24 tis. obyv.), Petrosani (35 tis. obyv.), ležící v rumunské župě Hunedoara a město Resita 73 tis. obyv.), ležící v oblasti Banátu, hledají česká města pro vzájemnou spolupráci. Bližší informace naleznete dále ve stručných medailoncích měst.


Případy komisaře Joony Linny 1-6

    Provozovatel portálu, spol. WEBHOUSE dále nabízí výrobu webových stránek a jejich provoz. Weby tvoříme 20 let, spravujeme stránky pro více než 2,5 miliony obyvatel, máme přes 1 700 zákazníků a obchodní síť po celé ČR. Námi tvořené webové stránky jsou bezbariérově přístupné a splňují zákonné požadavky kladené na veřejnou správu. Jejich kvalita je každoročně hodnocena odbornými porotami v soutěžích Zlatý erb, ZlatyErb.sk, Eurocrest, Parádní web aj. Vybraná ocenění webů našich zákazníků naleznete zde. Webové stránky si můžete aktualizovat sami redakčním systémem vismo Online s mimořádně názorným editačním prostředím Edituj, co vidíš. Systém je propojen s portálem Města a obce online.
    Město Šluknov zahájilo v roce 2016 celkovou obnovu Křížové cesty v Království. V průběhu několika následujících let se chce intenzivně podílet na navrácení stavu, který byl v letech řádného působení a užívání této sakrální památky.
    Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo dne 31. srpna 2018 první Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021. Cílem Fondu je podpořit vzájemnou spolupráci mezi subjekty z České republiky a Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Své grantové žádosti mohou předkládat také obce a města pro své záměry spolupráce s partnery z donorských zemí. Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 30. srpna 2019, nebo do vyčerpání alokace výzvy.


Praha - obří nástěnná mapa 180 x 150 cm

    Rádi bychom vás informovali o průběhu pokračujících či rozbíhajících stavebních i nestavebních akcí. Pomalu se blíží do finále největší akce města od doby dokončení rekonstrukce zámku, kterou jsou stavební úpravy radnice. V současné době je již hotova nová dispozice objektu a v interiérech zbývá dokončit podhledy, podlahy, malby, osazení zařizovacích předmětů a vybavení. Finišuje se i v exteriéru - je dokončována fasáda, úprava dvora a drenáže. Dokončení celé stavby je plánováno na konec srpna a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by tento termín neměl být dodržen.
    Ze všech hradních a zámeckých objektů Českého ráje je nejznámější hrad Trosky, který se zároveň stal symbolem celé oblasti. Český ráj je ale na hrady a zámky mnohem bohatší:
    Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Kanál na youtube | FotogalerieInformace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek


Služby portálu Města a obce online

    Město Šluknov Vám již delší dobu nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání informací o dění ve městě. SMS InfoKanál města umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS). Vzhledem k tomu, že dne 25.05.2018 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/697 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dochází u této služby k důležitým změnám.
    Program Erasmus+ nabízí možnost získat finanční prostředky na realizaci mezinárodních projektů školám všech typů, neziskovým organizacím, vzdělávacím organizacím, ale také městům a obcím. Vhledem k tomu, že pro rok 2018 se očekává 40% navýšení rozpočtu v sektoru školního vzdělávání, je zde příležitost také pro obce a města získat podporu na rozvoj škol na svém území.
    Svaz měst a obcí ČR vydal elektronickou publikaci Komunitární programy a programy územní spolupráce EU – Příležitosti a možnosti pro obce a města. Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky.
    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Městská knihovna bude mít od října nový provozní řád a novou otevírací dobu

    Město Šluknov již podruhé dalo možnost svým občanům rozhodnout o výběru investiční akce, která bude zařazena do rozpočtu města k realizaci v uskuteční v následujícím roce. Na výběr bylo ze 6 akcí, které je možné nyní po stránce stavební připravenosti realizovat, přičemž jsme obdrželi celkem 278 hlasů (206 hlasů elektronicky a 72 hlasů písemně).
    Český ráj je nevelká oblast v samém srdci Čech, v jejíž názvu se zrcadlí půvab zdejší krajiny. Můžete tu navštívit rozmanitá pískovcová skalní města, malebná údolí s rybníky lemovanými skalami, staročeské roubenky, skalní hrady a zámky či majestátní horu Kozákov s nalezištěm drahých kamenů; budete vzhlížet ke zřícenině hradu Trosky – ikoně Českého ráje! První chráněná krajinná oblast tehdejšího Československa; od roku 2005 geopark UNESCO.
    Krajinu Českého ráje obohacují původní roubené chalupy, mlýny a hospodářské usedlosti, kterých se tu dochovalo opravdu hodně. Za návštěvu určitě stojí:
    V pondělí dne 17. září 2018 proběhlo v Poslanecké sněmovně v Praze slavnostní předání dokladů starostkám a starostům obcí a měst o schválení návrhů městských znaků a vlajek. V příštím roce slaví naše město 660. výročí povýšení Šluknova na město a velmi rádi bychom veřejnosti představili novou vlaku na Zámeckých slavnostech 2019.


Rumunské město Temešvár hledá partnera v České republice

    Odbor rozvoje a životního prostředí předkládá výroční zprávu o své činnosti za rok 2017, která shrnuje většinu zásadních investičních akcí uskutečněných ve městě v loňském roce.
    Areál křížové cesty v Království je nemovitou kulturní památkou. V letošním roce se za finanční spoluúčasti Ministerstva kultury vrátí zpět na místo 14 kamenných kapliček zastavení. Jedná se tak o další etapu celkové revitalizace areálu.Dne 13.08.2017 ve 13:30 hod. proběhne na Křížové cestě Království předání instalovaných kamenných kapliček, i dvou kopií reliéfů. Jste srdečně zváni.
    Tajemnice městského úřadu informuje veřejnost, že z důvodu nařízené celoúřadové dovolené bude Městský úřad Šluknov na Silvestra v pondělí 31.12.2018 uzavřen. Občané mají možnost vyřídit si své záležitosti kdykoli v pracovní dny, a to i mimo úřední dny. Velmi děkujeme za pochopení.
    Od 03.04.2017 je v provozu kontaktní pracoviště v Nerudově ul. (dům s pečovatelskými byty), které slouží jako podatelna.Provozní doba: pondělí – 8:00 hod. – 16:00 hod. a středa – 8:00 hod. – 16:00 hod.


Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech

    Při toulkách Českým rájem se budete často kochat pohledem na zříceninu hradu Trosky. Její dvouvěžová silueta je natolik typická, že se stala českorajským symbolem. Trosky mají mezi českými hrady významné postavení – hradní věže jsou vklíněny do sopečných vrcholů, což je v našich podmínkách zcela unikátní jev, podobné hrady se nacházejí nejblíže až ve Francii.
    Spustili jsme užitečnou pomůcku pro vaši rychlou a pohodlnou informovanost o dění ve městě, o důležitých informacích, uzavírkách, poruchách, kulturních akcích, povinnostech plateb apod. Aplikaci „Česká obec“ stačí nainstalovat zdarma do svých telefonů (Android nebo iPhone) spustit a vyhledat „Šluknov“. Potom už vám budou automaticky chodit upozornění a nové informace přímo do oznamovací lišty telefonu.Aplikaci Česká Obec stahujte buď přes GooglePlay nebo App Store.


Město Brod v Bosně a Hercegovině hledá českého partnera

    Město Šluknov zpravidla u příležitosti pravidelného setkání rodáků a jejich potomků se současnými představiteli a obyvateli města každý sudý rok ve Fukově „oživuje" po kouskách jednotlivá místa tohoto našeho velmi specifického místa s poutavou historií. Na přípravě letošního překvapení (celá akce byla pečlivě utajována) jsme začali pracovat již od počátku loňského roku na základě podnětu pracovnice Národního památkového ústavu Mgr. Gabriely Jeřábkové. Ta přišla s návrhem na obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého, která stávala u železničního mostu před peážní trať ve Fukově.
    Jak jistě víte, má město Šluknov několik dětských hřišť, tak bych rád sdělil, kde je nalezneme, jak jsou stará a co město Šluknov plánuje v nejbližším období.
    Pokud se rádi touláte po svých a máte pár dní volno, vyrazte na 105kilometrový trek Českým rájem připravený naší redakcí – provede vás těmi nejzajímavějšími místy CHKO Český ráj. Alternativou treku může být cca 103kilometrová Zlatá stezka Českým rájem, jejíž historie sahá až do roku 1937.
    V roce 1842 byly pod hruboskalským skalním městem otevřeny vodoléčebné lázně Bad Wartenberg, později přejmenované na Sedmihorky. Lázeňským hostům učarovala nevšední krása okolní krajiny, kterou někdy v 70. letech 19. století začali nazývat Českým rájem. Tento název se později vžil nejen pro krajinu Hruboskalska, ale pro širokou oblast od Jičína, přes Turnov až na Maloskalsko.


Ostrava - nástěnná mapa 130 x 92 cm

    Letošní rok je město Šluknov velmi úspěšné v žádostech o dotace na dopravní stavby, konkrétně výstavbu doposud chybějících chodníků podél nejfrekventovanějších silnic ve městě. Co nového tedy bude během následujících měsíců ve Šluknově vystavěno?
    Rumunské město Temešvár s 333 tis. obyvateli hledá partnerské město v České republice. Město leží leží v západním Rumunsku asi 550 km od hlavního města Bukurešti a je hlavním městem regionu Timis.
    V rámci projektu „Oprava komunikace u Domova bez hranic“ byla opravena jedna z nejfrekventovanějších silnic ve vlastnictví města – propojka okolo Toposu mezi ulicemi Rumburská a Královská, včetně příjezdové komunikace k objektu Domov bez hranic. Zřizovatelem zařízení je Ústecký kraj.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00