Jak na věc


místa s pozitivní energií

HOROSKOPY 2016 Horoskop na přístí rok. Víte jako první!

    Je to snadné, jako první nás upozorní již automapa, jde o vyznačené kostely, hrady, zříceniny, i vyhlídkové body. Prohlédněte si legendu k mapě: budovy, kaple, menhiry z doby kamenné, mohyly, jeskyně, prameny, keltská hradiště, hřbitovy, památné stromy, přírodní památky, zámky, hrady, kostely, trigonometrické body, pomníky. Pomoci v hledání mohou i názvy jako "svatý kopeček, skály sv. Jiří, umrlčí kameny, Mrtvá zátoka"...). Další pomůckou může být geologická mapa, která ukáže polohy tektonických zlomů, křemenných žil, atd. Žula jako silně radioaktivní hornina dává místům zvláštní energetickou kvalitu. Naopak čedič má vyšší magnetické vlastnosti než mnoho jiných hornin, což má vliv i na lidskou psychiku.
    V tomto stručném výčtu míst s pozitivní energií nesmíme opomenout hrad Okoř, kde se nachází hned několik pozitivních zón s vesměs povzbudivými a uklidňujícími účinky. Nejsilnější je však rozsáhlá pozitivní zóna na hřišti pod hradem, hned vedle cesty k Okoři. Energie vyzařující na tomto místě prospívá zejména těm, kdo trpí podezíravostí a bázlivostí. Má silně uklidňující vliv, pomáhá při přepracovanosti, odstraňuje stres, navrací pocit optimizmu a životního elánu. Podporuje fantazii, působí lehce omamně – dlouhodobý pobyt může u citlivého člověka vyvolat až halucinace.


František Libica - léčitel a psychotronik

    Kromě škodlivých geopatogenních zón se na zemském povrchu vyskytují i zóny pozitivní, které podle literatury pokrývají asi třicet dva procent povrchu Země. Ovšem o těchto zónách se mnoho nemluví a nepíše, takže lidé jsou o jejich účincích jen velmi málo informováni. Je to škoda, neboť tyto zóny jsou pro člověka velmi užitečné a prospěšné a působí příznivě i na ostatní živočišnou říši včetně rostlin a stromů. Bylo zjištěno, že v prostoru pozitivní zóny se jeví nepatrně zvýšená intenzita zemského magnetického pole a je zde soustředěno mnohonásobně více záporných iontů. Pozitivní zóny při trvalejším působení na člověka pomáhají upevňovat jeho zdraví, anebo je jich možné využít ke zvýšení aktivity, posílení imunitního systému a celého organizmu. Je možno je využít k rychlé a efektivní likvidaci mnoha nemocí. Bylo zjištěno, že se intenzita záření geopatogenních zón v průběhu dne i měsíce mění v charakteristických závislostech. Intenzita pozitivní a negativní zóny v odpoledních hodinách narů
    Na louce poblíž jednoho statku kdysi stávala stará kaple. Už dávno se nepoužívala a téměř se na ni zapomělo. Tu napadlo sedláka, kterému louka patřila, že svatostánek využije jako chlév. I odstranil oltář a lavice a vystlal místnost slámou. Neudělal však dobře, protože mu dobytek brzy onemocněl a přestal dojit. Tehdy se sedlák upamatoval, odvedl dobytek z kaple, kál se a vrátil oltář na místo, načež se dobytku začalo brzy dařit lépe.
    Úvodem bych chtěl ale upozornit, že místa Svatá, já osobně ne vždy vnímám jako místa, která musí být spojena s nějakým konkrétním náboženstvím, i když tomu ve většině případů tak ve skutečnosti je. Vždy se ale jedná o místa s mimořádnými geofyzikálními vlastnostmi, o místa výskytu vysokých příznivých a pozitivních energií.


Místa Svatá a Klatá kolem nás a v nás

    Zón s léčivou a pro člověka prospěšnou energií se v České republice vyskytuje mnohem více, než bychom se mohli domnívat. Pozitivní zóny se vyskytují v sakrálních stavbách, na některých zámcích a hradech, na historických místech atd. Jen se o nich málo ví, nepíše se o nich a málo se propagují. Sdělovací prostředky se o taková místa nezajímají, přestože by tyto infromace byly velmi užitečné pro mnoho lidí, kteří trpí zdravotními problémy. Byla např. zjištěna léčivá energie v chrámu svatého Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze, kde se nachází eliptická zóna dlouhá třicet metrů ve směru západvýchod. Tato zóna pokrývá všechny lavice a kazatelnu uvnitř chrámu. Dále byla ověřena léčivá energie v našem známém poutním místě v Čechách na Svaté Hoře na okraji Příbrami. Zde se nachází eliptická zóna pozitivní energie ve směru západvýchod na celé ploše baziliky i se čtyřmi schodišti a její plocha zasahuje všechny lavice a oltář. Na hoře Říp tvořené čedičovou horninou byla zjištěna téměř svislá zóna l


Léčitel, biotronik, psychoterapeut psychotronik, dřevořezbář z Ostravy

    Problematice pozitivních zón se například v oblasti severních Čech, zejména na Českolipsku a Varnsdorfsku, úspěšně věnuje pan Konrád Brotz z České Lípy. Za léta své aktivní činnosti v této oblasti provedl jako geolog řadu měření geopatogenních zón a získal tak mnoho cenných zkušeností a poznatků i o pozitivních zónách. Bude jistě užitečné seznámit se s některými jeho poznatky a zkušenostmi získanými během jeho badatelské činnosti. Pan Brotz svůj podrobný průzkum, kromě dalších míst v České republice, provádí zejména na zóně pozitivní životní energie v oblasti kopce Slavíček, který je vzdálen šest kilometrů severovýchodně od České Lípy. Tato lokalita s pozitivní energií byla objevena v září roku 2004. Zóna začíná na skalním hřbetu tohoto vrchu ve směru západ-východ uprostřed čedičové skály a probíhá o šířce asi deset metrů k jihu v délce 230 metrů. O tom, že tato zóna má i pozitivní vliv na stromy, které se v dané lokalitě nacházejí, svědčí skutečnost, že je zde větší hustota stromů ve
    Lokálním silovým polem ( dále LSP) rozumíme místo, které se svou atmosférou, vyzařováním, energií nebo duchovní přítomností odlišuje od bezprostředního okolí. Často bývá opředeno pověstmi a působí na nás tajemně a přitažlivě. Nejedná se (naštěstí !!! ) o světoznámá místa, zaplavována turisty, ale můžeme je najít třeba u svého bydliště na blízkém kopci, uprostřed vesnice, u kapličky za rohem, nebo ve svém obývacím pokoji.
    Naopak místa, jež vykazují oproti svému okolí snížené magnetické vlastnosti, mají sklony k vyššímu radioaktivnímu vyzařování, což může také být příčinou jejich posvátnosti. K tomuto se často druží zprávy o poletujících světlech a ohnivých koulích na mnoha poutních místech (např. Fatima).


Panenský Týnec – Vranov – Zbraslav

    Pozitivní silová místa se vyhledávala a využívala pro stavbu chrámů a kostelů a klášterů. Často šlo o skutečnost, že pod středem sakrálních míst se nacházely často vodní žíly. Často se prokázalo i několikanásobné křížení různých systémů (vodní žíly, zlomy, mřížové sítě) a tyto uvedené jevy vytvářely spojovací body pro duchovní síly, jež se prostřednictvím éterických fenoménů projevovaly.
    Další zajímavé místo s pozitivní energií se nachází v oblasti Zbraslavi u Prahy. Trpíte-li nechutenstvím nebo zažívacími problémy, pak se vypravte na staré keltské hradiště nad zbraslavským nádražím. Až vyšlapete příkrý kopec a podle turistických značek naleznete na samém vrcholu archeologické vykopávky, posaďte se na kamenný stůl (je označený), rozbalte svačinu a pojezte. Uvidíte, že se budete po chvíli cítit skvěle, neuvěřitelně rychle načerpáte energii a budete mít příjemný pocit, jako byste omládli. Toto místo je nesmírně inspirativní, proto je též vhodné k meditacím, učení, psaní. Je dobré si zde najít drobný kamínek a pohrát si s ním, promnout jej prsty v dlani. Při zpáteční cestě je možné navštívit léčivou studánku, která se nachází pod hradištěm.


Nejnovější články | PHOENIX On-line

    Za léta existence života na naší planetě si člověk všiml toho, že v některých místech na povrchu země provázejí jeho pobyt příjemné pocity, že se zde cítí dobře a že jinde tomu bývá právě naopak; nezdravá místa se snažil odhalovat, a tak se preventivně chránit proti jejich zhoubným a škodlivým působením. První písemné zprávy o této problematice pocházejí z období před čtyřmi a půl tisíci lety z Číny, kde dokázali již tato nezdravá a škodlivá místa najít, a to velmi rychle a přesně pomocí biodetekce.


Online osobní horoskop zdarma online výklad>>

    Mezi místa s pozitivní energií patří také pražský Belveder, dnes nazývaný Letohrádek královny Anny, který je – po stavbách italských – nejkrásnější stavbou renezančního slohu 1. poloviny 16. století. Kromě svého fascinujícího zjevu je obdivuhodným magickým místem, které lze charakterizovat jako svatyni. S tímto záměrem byl Belveder stavěn, o jeho mystické roli není pochyb, i ty nejmenší ozdůbky zde mají hluboký mystický význam. Největší pozornost při návštěvě Letohrádku je třeba věnovat symbolům základních živlů, jež se používají v astrologii – oheň, země, voda a vzduch. Pohyb v tomto prostoru nám přináší nejen vnitřní rovnováhu, pokud právě procházíme těžkou životní situací, ale navíc také reguluje poměr těchto živlů v nás – mírní projevy toho živlu, kterého nám matka příroda nadělila přebytek, a naopak dodává živel, který nám chybí. Jsme-li tedy zbrklí, neumíme se soustředit, dříve jednáme, než myslíme, pak máme šanci tuto převahu ohně pravidelnými procházkami v Belvederu spojenými s
    Jde o místo, ze kterého můžeme čerpat sílu. Kvalita této síly LSP a její charakter mohou být velmi rozdílné, tedy i jejich účinky. Na jednom místě najdeme tělesnou regeneraci nebo nabití, na jiném duševní útěchu. Hraje tu roli i přítomnost a zvýšená koncentrace záporných iontů ve vzduchu a ty mohou, jak uvádějí lékařské výzkumy, způsobovat jak rozšířené vědomí, tak podporovat sebeuzdravovací procesy těla. Často se jedná o různá sakrální místa a také vrcholky hor, vodopády, nebo háje posvátných stromů. V oblasti sakrálních míst se často vyskytují magnetické anomálie.
    Dá se s určitou nadsázkou dokonce říci, že svým vlastním přístupem k životu můžeme celý náš svět vnímat jako místo Svaté nebo Klaté. Záleží jen na nás.


Jedna bavorská pověst vypráví...

    Další z mnoha míst, kde je možné čerpat pozitivní energii, je Andělská Hora. Nad dnešní obcí tohoto krásného jména stával kdysi na skále slavný hrad. Na jeho místě je dnes krásná vyhledávaná vyhlídka, která láká turisty cestující z Prahy do Karlových Varů. Na tomto místě se nachází rozsáhlá pozitivní zóna, která působí blahodárně na lidský organizmus, zejména na na depresivní stavy, normalizuje vibrační rovnováhu člověka, posiluje ochrannou funkci jeho aury. Nejlépe zde načerpáme energie příjemnými procházkami spojenými s dechovými cvičeními – nádech, výdech a zadržení dechu po dobu, která je pro nás během chůze snesitelná tak, aby se nám nezačala točit hlava, nebo se nám neudělalo nevolno.
    Proto například v Bretani a na jihu Anglie najdeme zvýšenou koncentraci prehistorických kultovních míst. V těchto oblastech totiž převládá v podloží žula - hornina bohatá na magnetity. Určité části mozku (např. spánkový lalok) jsou na magnetické pole citlivá a jejich stimulace může vyvolávat pocity vystoupení z těla a vidiny.


Nejen po zimě potřebujeme takzvaně dobít baterie. Můžeme k tomu využít místa, která jsou pověstná svou pozitivní a uzdravující energií. Máme jich v České republice poměrně hodně a jejich účinky jsou potvrzovány nejen senzibily, ale také lidmi, kteří je navštívili a rádi se na ně vracejí. Kam se tedy za léčivou energií můžeme vydat?

    Míst s pozitivními zónami je u nás pochopitelně mnohem víc. Některá jsou již natolik známá, že tam lidé chodí relaxovat, léčit se a zbavovat se svých zdravotních problémů. Cítí se tam dobře, uklidní se a získají novou sílu a chuť do života. Jedno z takových míst se nachází v Panenském Týnci, obci na Lounsku, na rozhraní Ústeckého a Středočeského kraje. V této oblasti se nachází léta rozestavěný kostel, jehož zdi se v podobě mohutných zděných sloupů vypínají vysoko k obloze. Tato stavba nebyla nikdy zastřešena. Místo poutá pozornost mnoha návštěvníků zejména proto, že uvnitř nedokončeného chrámu se nachází silná pozitivní geopatogenní zóna, která vyzařuje energii s léčivými účinky. Citliví lidé a psychotronici, kteří sem přicházejí, aniž by věděli, kde přesně se léčivá zóna nachází, si stoupnou přesně na to místo, kde je zóna nejsilnější a nejpůsobivější. Uvádějí se případy, kdy posezení uprostřed tohoto chrámu zlepšilo zdravotní stav lidí po mozkové obrně, mozkové mrtvici nebo po úraze
    Vytvořila se zvláštní profese lidí, kteří pomocí svých schopností a jednoduchých indukčních prostředků podrobně zkoumali a prověřovali místa příbytků, a dále prostor, kde se předpokládala výstavba obytných domů. Po provedeném měření a vyhodnocení zjištěných skutečností buď doporučili, nebo nedoporučili s plánovanou výstavbou započít. Každá další civilizace starověku tuto problematiku znala a dokázala ji ve svém životě plně využívat.
    Zde šlo možná pouze o působení místa, které - používané nesprávně nebo příliš dlouho, může vyvolat nemoci, ale při správném využívání může člověka připravovat na setkání s božstvím, nebo jej i uzdravovat. Využívejme proto kvality místa přiměřeným a vhodným způsobem v pravý čas a budeme tak v souladu se zemí a přírodou. Zajímavý názor je i ten, že bychom neměli negativní geopatogenní místa odrušovat, ale vyhýbat se jim. Mají svoji specifickou úlohu ve funkčních souvislostech živého celku.


Andělská Hora – Belveder – Okoř

    Z toho, co zde bylo řečeno, je zřejmé, že pozitivní geopatogenní zóny jsou pro člověka prospěšné a působí blahodárně na jeho zdraví. V našem vlastním zájmu bychom se proto měli o podobná místa zajímat a hojně je navštěvovat s cílem zlepšit svůj zdravotní stav, nebo upravit své zdravotní problémy.
    e-magazín PHOENIX On-line provozuje a spravuje Ambro Systems spol. s r.o. ve spolupráci s časopisem PHOENIXRedakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení. Příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být totožné s názory redakce.Redakce nenese odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s praktickým používáním zde zveřejněných informací.Kopírování a publikace zveřejněných textů a fotografií je možná pouze s písemným souhlasem Ambro Systems spol. s r.o.


Příroda mně nabíjí pozitivní energií

    Ve středověku se významné světské i církevní stavby zakládaly v místech se zdravějším prostředím, což byla většinou místa s menším výskytem podzemních vod. V současnosti je otázce výskytu škodlivých míst (geopatogenních zón) v Evropě i v USA věnována patřičná pozornost a v řadě zemí se provádějí výzkumy a hledají se cesty k eliminaci negativní energie, která je pro člověka škodlivá a nepříznivě působí na jeho zdravotní stav. V České republice je bohužel otázka geopatogenních zón a jejich působení na člověka velmi podceňována a příslušnými státními orgány nebrána v úvahu. Ani na našich výzkumných pracovištích není sledována. Jsou však u nás jedinci, kteří se působení geopatogenních zón věnují, upozorňují na jejich škodlivost, snaží se o to, aby široká veřejnost byla o této závažné problematice informována a hledají cesty k maximálnímu omezení jejich škodlivého vlivu na člověka a jeho zdraví.
    Místa Klatá jsou místa nevhodná a nebezpečná pro člověka. V těchto místech má většinou citlivější člověk pocit působení zvětšené tíže, nevolnosti, svírání hrudníku a problém s nadechnutím.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00