Jak na věc


luční vila boží dar

UNI-L-52 Luční travní směs raná

    Koupit tuto luční travní směs v e-shopu Luční travní směs polopozdní až pozdní pro lehčí půdy s využitím na 5-6 let, je obohacena o vytrvalejší druhy, velmi vhodná pro sušení, poskytuje až 3 seče v pozdnějších termínech, varianta pro lehčí půdy, se zastoupením hybridu Festulolium.Složení travního osiva: Jetel luční 2n (Trifolium pratense) 9%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 6%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 12%, Jílek vytrvalý 4n (Lolium perenne) 14%, Festulolium (Festulolium)´Felina´/´Hykor´ 10%, Kostřava červená (Festuca rubra) 9%, Lipnice luční (Poa pratensis) 12%, Bojínek luční (Phleum pratense) 24%, Trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) 4%. 
    Koupit tuto luční travní směs v e-shopu Luční směs dlouhodobá pro vlhčí podmínky s využitím na 8-10 let, ve směsi je zvýšené zastoupení vlhkomilných druhů, se zastoupením hybridu Festulolium.Složení travního osiva: Jetel zvrhlý (Trifolium hybridum) 8%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 15%, Bojínek luční (Phleum pratense) 18%, Lipnice luční (Poa pratensis) 10%, Psineček veliký (Agrostis gigantea) 7%, Festulolium (Festulolium)´Felina´/´Hykor´ 15%, Jílek vytrvalý 4n (Lolium perenne) 7%, Psárka luční (Alopecurus pratensis) 20%. 


UNI-L-61 Luční travní osivo polopozdní až pozdní

    Koupit tuto luční travní směs v e-shopu Luční travní směs raná se srhou laločnatou pro první jarní seče, dává vysoký výnos a poskytuje chutnou píci bohatou na živiny, základní složení.Složení směsi travního lučního osiva: Jetel luční 2n (Trifolium pratense) 5%, Jetel luční 4n (Trifolium pratense) 5%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 5%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 10%, Jílek hybridní (Lolium x boucheanum) 5%, Jílek mnohokvětý italský (Lolium multiflorum Lam. var. italicum) 8%, Jílek vytrvalý 4n (Lolium perenne) 13%, Srha laločnatá (Dactylis glomerata) 49%. 
    Koupit tuto luční travní směs v e-shopu Luční travní směs polopozdní až pozdní bez jetelovin s využitím na 5-6 let, je obohacena o vytrvalejší druhy, velmi vhodná pro sušení, poskytuje až 3 seče v pozdnějších termínech, varianta pro těžší půdy, bez jetelovin.Složení lučního osiva: Kostřava luční (Festuca pratensis) 20%, Jílek vytrvalý 4n (Lolium perenne) 15%, Jílek mnohokvětý italský (Lolium multiflorum Lam. var. italicum) 15%, Festulolium (Festulolium)´Felina´/´Hykor´ 15%, Kostřava červená (Festuca rubra) 10%, Lipnice luční (Poa pratensis) 5%, Bojínek luční (Phleum pratense) 20%. 


UNI-L-4 Aroma Luční travní osivo univerzální 

    Koupit tuto luční travní směs v e-shopu Luční travní směs polopozdní až pozdní se využívá na 5-6 let, je obohacena o vytrvalejší druhy, velmi vhodná pro sušení, poskytuje až 3 seče v pozdnějších termínech, varianta pro těžší půdy, základní složení.Složení luční travní směsi: Jetel luční 2n (Trifolium pratense) 10%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 4%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 23%, Jílek vytrvalý 4n (Lolium perenne) 15%, Kostřava červená (Festuca rubra) 10%, Lipnice luční (Poa pratensis) 12%, Bojínek luční (Phleum pratense) 26%. 
    Trávy 95 %: Psárka luční (Alopecurus pratensis) 15%, Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) 22%, Srha laločnatá (Dactylis glomerata) 4%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 35%, Bojínek luční (Phleum pratense) 12%, Trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) 7%                                                    Jeteloviny 5 %: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 0,5%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 1,5%, Tolice dětelová (Medicago lupulina) 1%, Jetel luční (Trifolium pratense) 1,2%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 0,8%


UNI-L-50 Luční travní směs raná

    Koupit tuto luční travní směs v e-shopu Luční směs raná se srhou laločnatou pro první jarní seče, dává vysoký výnos a poskytuje chutnou píci bohatou na živiny, s vyšším obsahem jetele plazivého.Složení: Jetel luční 2n (Trifolium pratense) 4%, Jetel luční 4n (Trifolium pratense) 4%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 8%, Jílek hybridní (Lolium x boucheanum) 5%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 10%, Jílek vytrvalý 4n (Lolium perenne) 10%, Jílek mnohokvětý (Lolium multiflorum Lam. var. italicum) 8%, Srha laločnatá (Dactylis glomerata) 49%.  
    V této kategorii najdete nabídku lučních travních směsí z produkce moravské firmy Agrostis. Jedná se o pečlivě sestavená luční travní osiva se specifickým užitím pro různá roční období. Luční travní osiva jsou precizně sestavována z porostů, které jsou charakteristické pro lokální klimatické a půdní podmínky ČR. Luční travní směsi jsou charakteristické dlouhou životností porostu, odolností a bohatým růstem.
    Koupit tuto luční travní směs v e-shopu Luční směs dlouhodobá pro extrémní podmínky a těžší půdy s využitím na 4-6 let, ve směsi jsou zastoupeny druhy zvládající stresové podmínky (mráz, sucho), varianta pro těžší půdy.Složení lučního osiva: Jetel plazivý (Trifolium repens) 15%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 22%, Srha laločnatá (Dactylis glomerata) 22%, Kostřava červená (Festuca rubra) 22%, Lipnice luční (Poa pratensis) 10%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 3%, Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatior)  6%. 


UNI-L-65 Luční travní směs polopozdní až pozdní pro lehčí půdy

    Koupit tuto luční travní směs v e-shopu Luční směs dlouhodobá pro extrémní podmínky a lehčí půdy s využitím na 4-6 let, ve směsi jsou zastoupeny druhy zvládající stresové podmínky (mráz, sucho), varianta pro lehčí půdy.Složení lučního osiva: Jetel plazivý (Trifolium repens) 15%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 20%, Srha laločnatá (Dactylis glomerata) 22%, Kostřava červená (Festuca rubra) 24%, Lipnice luční (Poa pratensis) 10%, Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatior) 6%, Trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) 3%. 
    Koupit tuto luční travní směs v e-shopu Luční směs dlouhodobá pro sušší podmínky s využitím na 8-10 let, ve směsi jsou zastoupeny druhy, které i při nižších srážkách poskytují dostatečné množství píce, se zastoupením hybridu Festulolium.Složení lučního osiva: Jetel plazivý (Trifolium repens) 10%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 22%, Kostřava červená (Festuca rubra) 20%, Lipnice luční (Poa pratensis) 10%, Festulolium (Festulolium)´Felina´/´Hykor´ 19%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 3%, Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatior) 6%, Kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea) 10%. 
    Koupit tuto luční travní směs v e-shopu Luční travní směs srhová raná je vhodná pro intenzivní výrobu píce na nezamokřených lokalitách. První seč je nutné včas senážovat.Složení travní směsi luční : Jetel luční 2n (Trifolium pratense) 8%, Jetel luční 4n (Trifolium pratense) 6%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 6%, Bojínek luční (Phleum pratense) 20%, Srha laločnatá (Dactylis glomerata) 60%. 


UNI-L-60 Luční travní osivo polopozdní až pozdní

    Koupit tuto luční travní směs v e-shopu Luční travní směs raná se srhou laločnatou pro první jarní seče, dává vysoký výnos a poskytuje chutnou píci bohatou na živiny, se zastoupením hybridu Festulolium.Složení travní směsi luční: Jetel luční 2n (Trifolium pratense) 5%, Jetel luční 4n (Trifolium pratense) 5%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 5%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 10%, Jílek vytrvalý 4n (Lolium perenne) 11%,Jílek hybridní (Lolium x boucheanum) 5%, Festulolium (Festulolium)´Bečva´/´Perun´ 10%, Srha laločnatá (Dactylis glomerata) 49%. 
    Koupit tuto luční travní směs v e-shopu Luční travní směs polopozdní až pozdní se využívá na 5-6 let, je obohacena o vytrvalejší druhy, velmi vhodná pro sušení, poskytuje až 3 seče v pozdnějších termínech, varianta pro těžší půdy, s vyšším podílem jetele plazivého a se zastoupením hybridu Festulolium.Složení luční směsi: Jetel luční 2n (Trifolium pratense) 7%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 8%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 13%, Jílek vytrvalý 4n (Lolium perenne) 10%, Festulolium (Festulolium)´Felina´/´Hykor´ 10%, Festulolium (Festulolium)´Bečva´/´Perun´/´Lofa´ 7%, Kostřava červená (Festuca rubra) 10%, Lipnice luční (Poa pratensis) 12%, Bojínek luční (Phleum pratense) 23%. 


UNI-L-53 Luční travní směs raná

    Koupit tuto luční travní směs v e-shopu Luční travní směs polopozdní až pozdní pro lehčí půdys využitím na 5-6 let, je obohacena o vytrvalejší druhy, velmi vhodná pro sušení, poskytuje až 3 seče v pozdnějších termínech, varianta pro lehčí půdy, s podílem jetele plazivého.Složení lučního osiva: Jetel luční 2n (Trifolium pratense) 8%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 9%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 18%, Jílek vytrvalý 4n (Lolium perenne) 14%, Kostřava červená (Festuca rubra) 9%, Lipnice luční (Poa pratensis) 12%, Bojínek luční (Phleum pratense) 26%, Trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) 4%. 
    Koupit tuto luční travní směs v e-shopu Luční travní směs polopozdní až pozdní se využává na 5-6 let, je obohacena o vytrvalejší druhy, velmi vhodná pro sušení, poskytuje až 3 seče v pozdnějších termínech, varianta pro těžší půdy, s vyšším obsahem jetele plazivého.Složení travní směsi luční: Jetel luční 2n (Trifolium pratense) 7%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 8%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 23%, Jílek vytrvalý 4n (Lolium perenne) 14%, Kostřava červená (Festuca rubra) 10%, Lipnice luční  (Poa pratensis) 12%, Bojínek luční (Phleum pratense) 26%. 


UNI-L-84 Luční travní směs dlouhodobá pro extrémní podmínky a těžší půdy

    Koupit tuto luční travní směs v e-shopu Luční travní směs polopozdní až pozdní se využívá na 5-6 let, je obohacena o vytrvalejší druhy, velmi vhodná pro sušení, poskytuje až 3 seče v pozdnějších termínech, varianta pro těžší půdy, se zastoupením hybridu Festulolium.Složení luční travní směsi: Jetel luční 2n (Trifolium pratense) 10%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 4%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 15%, Jílek vytrvalý 4n (Lolium perenne) 10%, Festulolium (Festulolium)´Felina´/´Hykor´ 10%, Festulolium (Festulolium)´Bečva´/´Perun´/´Lofa´ 8%, Kostřava červená  (Festuca rubra) 8%, Lipnice luční (Poa pratensis) 12%, Bojínek luční (Phleum pratense) 23%. 
    Koupit tuto luční travní směs v e-shopu Aroma luční travní směs univerzální je vhodná pro založení pícních porostů s předpokladem trojsečného využívání jak na zeleno, tak na seno. Sklizeň první seče se předpokládá v první polovině května. Travní směs s jetelem využívá k výživě porostu i vzdušný dusík, poutaný hlízkovými bakteriemi na kořenech jetele.Složení travní směsi luční: Jílek vytrvalý 4n (Lolium perenne) 10%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 7%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 23%, Lipnice luční (Poa pratensis) 12%, Bojínek luční (Phleum pratense) 29%, Jetel luční 2n (Trifolium pratense) 9%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 6%, Jetel zvrhlý (Trifolium hybridum)4%.


UNI-L-64 Luční travní osivo polopozdní až pozdní bez jetelovin

    Koupit tuto luční travní směs v e-shopu Luční směs polopozdní až pozdní pro lehčí půdy s využitím na 5-6 let, je obohacena o vytrvalejší druhy, velmi vhodná pro sušení, poskytuje až 3 seče v pozdnějších termínech.Složení: Jetel luční 2n (Trifolium pratense) 9%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 6%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 22%, Jílek vytrvalý 4n (Lolium perenne) 14%, Kostřava červená (Festuca rubra) 9%, Lipnice luční (Poa pratensis) 12%, Bojínek luční (Phleum pratense) 24%, Trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) 4%.
    Koupit tuto luční travní směs v e-shopu Luční travní směs raná se srhou laločnatou pro první jarní seče, dává vysoký výnos a poskytuje chutnou píci bohatou na živiny, s vyšším podílem jetele plazivého a se zastoupením hybridu Festulolium.Složení: Jetel luční 2n (Trifolium pratense) 4%, Jetel luční 4n (Trifolium pratense) 4%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 8%, Jílek hybridní (Lolium x boucheanum) 5%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 10%, Festulolium (Festulolium)´Bečva´ /´Perun´ 13%, Jílek mnohokvětý italský (Lolium multiflorum Lam. var. italicum) 8%, Srha laločnatá (Dactylis glomerata) 48%. 


UNI-L-51 Luční travní směs raná

    Koupit tuto luční směs v e-shopu Druhově obohacená jetelotravní směs - ŽIVA -Směs je složena z českých odrůd vhodných pro použití v krajině dle Standardu Agentury přírody a krajiny „Krajinné trávníky“.Použití druhově obohacené jetelotravní směsi je určeno pro případy zatravňování orné půdy a jejího převodu na trvalé travní porosty, ale i pro zlepšení druhově nevyhovujících trvalých travních porostů v oblastech, kde chybí regionální směsi osiv.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00