Jak na věc


lovčice u nového bydžova

Snubní prsteny a svatební oznámení Lovčice

    Právo užívat znak bylo obci Lovčice uděleno předsedou poslanecké sněmovny dne 13. května 2003 pod číslem rozhodnutí 22. V zeleném štítě je uprostřed vztyčená stříbrná lovecká kuše se zlatou povolenou tětivou a červenou střelou, provázená vpravo vinným hroznem a vlevo žaludem, obojí je zlaté a se stopkou.
    Právo užívat vlajku bylo obci Lovčice uděleno předsedou poslanecké sněmovny dne 13. května 2003 pod číslem rozhodnutí 22. List vlajky tvoří tři svislé pruhy, bílý, zelený a bílý, v poměru 1:4:1. V zeleném pruhu je vyobrazena bílá lovecká kuše se žlutou povolenou tětivou a červenou střelou, provázená dole vinným hroznem a žaludem, obojí je žluté a se stopkou. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
    Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00