Jak na věc


lovčice u nového bydžova

Chráněné přírodní lokality na území obce Lovčice

    Právo užívat vlajku bylo obci Lovčice uděleno předsedou poslanecké sněmovny dne 13. května 2003 pod číslem rozhodnutí 22. List vlajky tvoří tři svislé pruhy, bílý, zelený a bílý, v poměru 1:4:1. V zeleném pruhu je vyobrazena bílá lovecká kuše se žlutou povolenou tětivou a červenou střelou, provázená dole vinným hroznem a žaludem, obojí je žluté a se stopkou. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
    Právo užívat znak bylo obci Lovčice uděleno předsedou poslanecké sněmovny dne 13. května 2003 pod číslem rozhodnutí 22. V zeleném štítě je uprostřed vztyčená stříbrná lovecká kuše se zlatou povolenou tětivou a červenou střelou, provázená vpravo vinným hroznem a vlevo žaludem, obojí je zlaté a se stopkou.
    Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00