Jak na věc


losování ligy mistrů

Městská část Praha 10 vyhlašuje výzvu k podání přihlášek do veřejného losování – červen 2018

    Pronájem bytů zařazených na základě výzvy do veřejného losování se uskutečňuje v souladu se „Zásadami pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP“ (dále jen Zásady) , bod I, za podmínek dále specifikovaných touto výzvou.
    Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00