Jak na věc


londýnská telefonní budka plechovka

2018/2019 Plán činnosti od 7.1.2019 do 18.1.2019 pro 7.r.

    Milí účastníci LJS, připomínám, abyste si na příšt hodinu nezapomněli přinést 2 novinové články, které budou o stejném tématu, ale z různých periodik (seriózní a bulvární tisk). Zdraví Lenka Peštálová
    Dnes je domácí úkol na zvláštním papíře. Obrázek lodičky se děti pokusí vybarvit úplně stejně do vedlejšího rámečku. Trénujeme pojem řádek, sloupec a orientaci vpravo, vlevo, nahoře, dole. Spodní velký rámeček je pro obrázek dle vlastní fantazie. Pro jistotu přikládáme i v elektronické podobě. Hodně zábavy. Veronika a Martina
    Dnešním domácím úkolem je vystřihnout a nalepit na dané místo v učebnici písmenka E,É (alespoň 8). Druhým domácím úkolem je měření. Děti dostaly list papíru s názvem Jak rostu - do kolonky září napíšete vy nebo dítě, kolik měří. Oba úkoly jsou až na čtvrtek, protože zítra jdeme na knižní festival. Sraz v 8:50 před školou. Zítra úkol nebude :-).
    Následně byla do budovy umístěna základní škola, která je zde dosud. Současným pojetím vzdělávání patří škola mezi průkopníky moderních metod výchovy a vyučování žáků.


2018/2019 Plán činnosti od 7.1.2019 do 18.1.2019 pro 6.r.

    Milí osmáci, je tady první domácí úkol. Slouží jako procvičení rovnic se jmenovatelem a práci s racionálními čísly. Termín kontroly je ve středu 18. 9. 2019. Hodně zdaru VN
    Dobrý den, v tomto týdnu se rozbíhají kroužky. Upozorňujeme, že žák který nemá kroužek zaplacen, se nemůže činnosti kroužku účastnit. Děkujeme za pochopení Martin Ševčík
    Dnes mají děti za úkol v učebnici Budu dobře číst na str. 10 doplnit písmenka A, U do slov v rámečcích. Děti by vám je měly zkusit říkat "marťansky" (po hláskách P-U-S-A). Pak to zkuste vy a děti hádají, jaké slovo jste jim řekli. Můžete si samozřejmě vymýšlet i další slova :-). Hodně zdaru a děkujeme za spolupráci.
    Milá 5.A, připomínám, že ve čtvrtek 19.9. budete psát diktát + určovat gramatické kategorie u sloves (osoba, číslo, čas), a dále budete rozeznávat slovesné tvary jednoduché, složené určité a neurčité. Protože dnes nejsem ve škole, tak DÚ vám zadám až v úterý. Pěkný víkend LP
    Milí šesťáci, na naší první hodině jste dostali, nebo dostanete zadání práce a studijní materiál na měsíc září, včetně termínu prvního testu. Pro jistotu vše najdete i v příloze tohoto příspěvku. Pěkný den LP


2018/2019 Plán činnosti od 6.5.2019 do 17.5.2019 pro 5.r.

    Dobrý den, v tomto týdnu se rozbíhají kroužky. Upozorňujeme, že žák který nemá kroužek zaplacen, se nemůže činnosti kroužku účastnit. Děkujeme za pochopení Martin Ševčík
    Připomínám, na příští hodinu SP, tj. 17.9., a dále na každou další hodinu nosit sešit A5 nebo A4 pro zapisování pracovních postupů, náčrtů výrobků a další poznámky.
    Paušální poplatek se hradí bez ohledu na docházku dítěte a je nevratný. Pokud se rodič/zákonný zástupce rozhodne zrušit docházku dítěte, musí tak učinit písemně u vedoucí jeslí, a to 15 dní předem, pak nebude od dalšího kalendářního měsíce paušální poplatek po rodiči/zákonném zástupci vyžadován.
    Poplatek za celodenní stravu činí 35 Kč, hradí se předem a zúčtovává se podle počtu dnů skutečného pobytu dítěte v zařízení. Nutno omlouvat dítě minimálně jeden den předem.
    Žáci DDS semináře, připomínám, že do úterý večer máte na můj mail zaslat vámi vybranou fotografii + komentář k ní ( datace, autor, pochybnosti, zajímavosti - ve větách, cca 8-10). Bude hodnoceno nejen splnění, ale i rozsah. mj


2018/2019 Plán činnosti od 18.3. 2019 do 29.3. 2019 pro 8.r.

    Milí šesťáci, v hodinách literatury jsme pracovali s knihami a své komentáře jste měli zaznamenat do čtenářských dílen. Dost z vás je ale poztrácelo, proto je máte v následujícím souboru přiloženy. Do příštího pondělí je ve větách vyplňte. mj
    Ve čtvrtek a v pátek je možné zaplatit v ředitelně kroužky (vždy ráno od 7:30 do 9:00 a odpoledne od 13:30 do 16:30). Kdy nestihne zaplatit, nechť napíše p. uč. Nádvorníkovi a domluví si jiný termín platby. Na kroužky je možné chodit až po jejich zaplacení.
    Milí páťáci, připomínám, že máte napsat 8 "ANO-NE" otázek pod věty o mně, které jste dostali na hodině. Příští hodinu, tzn. skupiny G,J v pondělí a skupina H ve středu, vám prozradím, jestli jsou pravdivé nebo ne.:) Pod ně napište 3 věty o sobě nebo své rodině, a to: alespoň 1 zápornou, 1-2 nepravdivé, 1 se slovesem BE, 1 se slovesem HAVE GOT a 1 v PŘÍTOMNÉM ČASE PROSTÉM. Pokud jste chyběli, najde ... pokračování článku
    Od 1.4. do 12.4. 2019, Londýnská laťka - soutěž ve skoku vysokém bude v úterý 2.4. 2019, průběžné hodnocení v Záznamníku z Londýnské předáme dětem v pátek 5.4. 2019. TŘÍDNÍ SCHŮZKY pro rodiče žáků 2. tříd se konají v pondělí 29.4. 2019 od 17 hodin v kmenových třídách.


2018/2019 Plán výuky pro třetí ročník

    Prosím rodiče, kteří si vyzvedávají děti dříve než ve 14:00, aby si pro ně chodili do učebny 3.A.Ve třídě č. 24 je výuka do 13:45 h a je narušována dotazy po dětech ze 3.A. Děkuji Kuhnova
    Od 21.1. do 8.2. 2019, přespávání druháčků ve škole bude ve středu 30.1. od 18 hodin v kmenových třídách. Předávání pololetního vysvědčení bude ve čtvrtek 31.1. 2019 v aule školy, kde pro děti chystáme "Indiánskou stezku plnou úkolů". V pátek 1.2. jsou pololetní prázdniny. Jarní prázdniny má naše škola v době od 11.2. do 17.2. 2019.
    Dnes máme dva domácí úkoly!! 1) Matematika strana 11 cv.6 (krokování) 2) děti dnes domů přinesou záznamníky. Prosím o obalení a doplnění potřebných informacích (Rodiče - kontakty, kroužky..) Moc děkuji. Veronika
    Milí osmáci, příští úterý 24. 9. 2019 si napíšeme test na rovnice se jmenovatelem a výrazy s mocninami. V tomto týdnu opakujeme. K procvičování využijte i zítřejší domácí úkol. Hodně zdaru VN


Dohoda na OP BELVEDER - žáci 3. tříd

    Milá 5.A, na úterý 24.9. budete mít DÚ v Pracovním sešitě str. 64/1. Příští týden si test napíšete opět až v pátek. Test bude shrnovat slovesné tvary - jednoduché a složené a slovesný způsob (oznamovací, rozkazovací a podmiňovací) - budeme tento týden procvičovat :)Také připomínám, že v pátek 27.9. odevzdáváte čtenářský deník. Pěkný den LP
    Milá 2.B - dnes máme úkol z ČESKÉHO JAZYKA - strana 8 cvičení 5 - budete řadit slova podle začátečních písmenek dle abecedního pořadí. Hodně štěstí přeje Veronika
    Od 17.6. do 28.6. 2019, ve středu 19.6. a 26.6. máme výuku plavání. V pátek 28.6. nás čeká další netradiční předávání vysvědčení, a to PLAVBA PARNÍKEM S VODNÍKEM.
    Milí šesťáci a rodiče, zde naleznete seznam doporučených knih + na konci návod na zpracování prvního zápisu četby. K němu si žáci mohou vybrat jakoukoliv beletrii odpovídající jejich věku. Na hodinách jsme si o zadání povídali, komentovali jej a kdykoliv se mohou s dotazy za mnou sami zastavit. mj
    Dnešní domácí úkol je na listu papíru, který by měly mít děti vložený ve svých deskách. Dnes si povídaly o rodině. Částečně to mají vypracované ze školy. Doma svůj strom rodiny dokončí a s vaší pomocí dopíší jména svých rodinných příslušníků. Kdo umí jména napsat, tak si je napíše sám, kdo ještě ne, můžete jim je tam napsat vy, rodiče. Díky za spolupráci. Martina


2018/2019 Plán činnosti od 20.5.2019 do 31.5.2019 pro 9.r.

    Milí páťáci, připomínám, že na příští hodinu anglické konverzace máte napsat písmena abecedy, která se vám pletou a hůře pamatují, a ke každému z nich připsat vám známou anglickou zkratku, příp. zkratky, podle nichž se vám lépe vybaví. V přiloženém souboru najdete pár příkladů. Procvičujte si hláskování nahlas kdekoli a kdykoli, třeba i na českých nápisech. Těším se, jak mi vyhláskujete své jméno ... pokračování článku
    Děti dnes nesou domů desky s pracovními listy z minulého a tohoto týdne + 2 ohlédnutí za uplynulými týdny. Vše si doma můžete prohlédnout a v pondělí to zase děti přinesou do školy. Na konci měsíce si vše přendáme do portfolia. Hezký víkend Martina
    Milí páťáci, do 25. 10. přečtěte nejméně jednu knihu z žánru "Dobrodružné a příběhové prózy" z vašeho seznamu četby a proveďte zápis do čtenářského deníku podle stejných kritérií jako v loňském roce. Přejeme příjemnou zábavu s knížkou...
    Milí deváťáci, připomínám, že 9.B má dnes do 18:00 zaslat svoji krátkou práci na vylosované téma (ve dvojici) a 9.A má totéž učinit do čtvrtka 18:00. Práce má být ve větách a v daném rozsahu. mj


Plán činnosti od 2.9.2019 do 20.9.2019 pro 8.r.

    Milí íčkoví páťáci, v příloze najdete slíbené věty o mně. Napište pod ně "ANO-NE"otázky. Příští hodinu, tzn. v pátek 20.9., vám na ně odpovím.:) Pod ně napište 3 věty o sobě nebo své rodině, a to: alespoň 1 zápornou, 1-2 nepravdivé, 1 se slovesem BE, 1 se slovesem HAVE GOT a 1 v PŘÍTOMNÉM ČASE PROSTÉM. Kdo si soubor nemůže vytisknout, může si věty přepsat do sešitu ručně nebo za mnou přijít do kab ... pokračování článku
    Milí rodiče, dnes mají děti DÚ z ČSV - na pracovním listu . Týká se života v rodině a uspořádání pokojíčku. Je označen žlutým domečkem. Prosím, pokud vyndáte z aktovky list zmačkaný, pořiďte do budoucna nějaké lehké desky. Hezký den, Katka.
    Od 15.4. do 3.5. 2019, Velikonoční prázdniny jsou od 18.4. do 23.4. (Velikonoční pondělí). DEN ZEMĚ na VYŠEHRADĚ - akce pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele LONDÝNSKÉ se koná v pátek 26.4.
    Milí šesťáci, ve středu si napíšeme opakovací test na vyjmenovaná a příbuzná slova. Na test se připravujte ze sešitu a z kopie, ve které jsme plnili úkoly ( cv. 2 a 7 máte za DÚ). Ať se daří! mj
    Ve středu 18.9. se s dětmi sejdeme v 8:50 před hlavní budovou v Londýnské. Odchod bude v 9:00. S sebou batůžek, přezůvky na odpoledne do družiny, svačinu a pití. Pojedeme na knižní festival do KC Novodvorská. Vracet se budeme na oběd.


2018/2019 Čtrnáctidenní plán 4.ročníku od 7.1. do 18.1. 2019

    Pro veliký zájem jsme dokázali nabídnout další kroužky pí uč Bartuskové - kytara III a kytara IV. Jsou v úterý od 14:00 a od 15:10. Přihalšování je možné ve středu od 7:15 ráno.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00