Jak na věc


likvidace azbestu ceník chotěboř

Seznam zařízení k využívání, odstraňovaní, sběru nebo výkupu odpadů.

    23 O Železné kovy O Neželezné kovy O Plasty a kaučuk O Sklo N Dřevo obsahující nebezpečné látky O Dřevo neuvedené pod číslem O Textil O Nerosty (např. písek, kameny) O Papír a lepenka O Sklo O Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O Oděvy O Textilní materiály N Rozpouštědla N Kyseliny N Zásady N Fotochemikálie N Pesticidy N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky O Jedlý olej a tuk N Olej a tuk neuvedený pod číslem N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky O Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem N Detergenty obsahující nebezpečné látky O Detergenty neuvedené pod číslem N Nepoužitelná cytostatika N Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem N Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly , nebo pod číslem a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie O Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem N Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující n


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00