Jak na věc


lišty ke dlažbě

S Listy v Bratislavě o slovenském prezidentovi

    Na březnovém setkání Listů v Praze se hovořilo O literatuře, která popisuje dnešní společnost. Hostem byla politoložka Kateřina Smejkalová. Příští setkání se uskuteční v červnu. Podrobnosti včas sdělíme.
    Třetí ročník česko-slovensko-polské (a od loňska také rakouské) soutěže pojmenované po básníku, překladateli a redaktorovi Listů Václavu Burianovi (1959–2014) se konal 28. září 2018. O cenu v kategorii Za poezii se podělili slovenský básník Michal Habaj a básník z Polska Jarosław Mikołajewski. Cenu Za přínos pro středoevropský dialog získal polský překladatel, publicista a diplomat Andrzej Jagodiński. Více zde.
    Historický kompromis mezi reformní levicí a reformní pravicí stál za ekonomickým a politickým rozvojem západních demokracií po druhé světové válce. Postupně ale zbytněl v onen střed dyády, který neutralizoval politické konflikty. Vytratil se tak smysl rozdělení na pravici a levici, když se z rozhodování politických elita stala hlavně byrokratická a technokratická záležitost. Politické strany ztratily své sociální ukotvení, začaly se obracet k co nejširšímu spektru voličů, až se staly pro voliče zaměnitelné.


Nové vydání knih o Olomoucké historii

    Povolebný diškurz na Slovensku dostatočne nereflektuje popularitu romantických vzorcov vodcovstva v spoločnosti. Hlavnou príčinou je pravdepodobne zajatie v jednodimenzionálnej verzii evolúcie politického systému. Podľa tejto evolučnej schémy sa „tradicionalistická“ autokracia vyvíja do modernej liberálnej demokracie, v ktorej rozhoduje kritické myslenie. Štvrťstoročie budovania reálnej liberálnej demokracie na Slovensku po roku 1989 však dostatočný ústup romantického vodcovstva nepreukázalo.
    Francouzská škola si kladla budování kritického vědomí za jeden z velkých cílů, v duchu karteziánského pochybování. Výchova ke kritickému myšlení patří mezi požadavky vznášené také našimi dnešními reformátory. Pokud se tím nemíní bezhlavé šmahounství a nihilistický relativismus, nedá se proti tomu namítnout nic. Čekal bych, že něco takového se už skoro třicet let dělá. (Ale je pravda, že Václav Klaus otec pochybování výslovně zakazoval; zvlášť pochybování o nesmyslech, které hlásal. A lid ho následoval.)
    Listy byly vedle nadace Friedrich Ebert Stiftung a občanského sdružení Progresívne fórum (Proforum) 26. února spolupořadatelem veřejné debaty na téma Masaryk, Tiso, Kiska? Na co bude navazovat budoucí prezident/ka SR?. Debatovali Ľubomír Fogaš, spoluator Ústavy SR, Juraj Marušiak z Ústavu politických věd SAV Bratislava a politolog Pavel Šaradín z FF UP Olomouc. Moderoval redaktor Listů Patrik Eichler.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00