Jak na věc


lesy čr správa toků

Metodická příručka pro žadatele o finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti

    Silvarium.cz využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.Dodavatelem obsahu serveru Silvarium.cz a osobou vykonávající redakční odpovědnost je společnost Lesnická práce s.r.o.The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
    Všem čtenářům Silvaria, Lesnické práce a Světa myslivosti přejeme příjemně prožité Vánoce, hodně zdraví a spokojenosti v osobním i pracovním životě v roce 2019 a...
    Jak můžeme pozorovat v předhůří Jeseníků, péče o lesy není dostatečná a ty se postupně rozpadají. A významně narušené jsou i lesy v dalších čtyřech krajích. Je nejvyšší čas zadat státnímu podniku nový úkol.
    Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.


Záchranná stanice pro volně žijící živočichy

    Od 1. listopadu 2018, kdy nabylo účinnosti nařízení vlády č. 245/2018 Sb., dochází k úpravě pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Kromě aktualizace sazeb a podmínek nebo úpravy formulářů dochází také ke zřízení nového finančního příspěvku na ochranu lesa. Vzhledem k rozsahu souvisejících změn, daných nařízením vlády č. 245/2018 Sb., připravilo Ministerstvo zemědělství pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích metodickou příručku.
    V současné době je podle SVOL v důsledku pomalého a nepříliš efektivního postupu státu při řešení kůrovcové kalamity ohroženo statisíce soukromých a obecních lesních majetků ekonomickou a ekologickou devastací. "Majitelé nestátních lesů sucho a následnou kůrovcovou kalamitu nezavinili, ale nyní čelí obrovským finančním ztrátám, musí bojovat o ekonomické přežití svých rodin, firem, zaměstnanců a živnostníků, o zachování všech funkcí hospodářských lesů, o udržení vody v krajině, o zachování života na venkově.Vlastníci lesů potřebují od státu pomoc při zvládnutí aktuální kůrovcové kalamity. Stát by však neměl v odborných záležitostech, zejména při přípravě legislativy, podléhat nátlakovým skupinám, které odbornou problematiku ideologizují bez jakékoliv zodpovědnosti," uvádí vedení SVOL.


SVOL žádá podporu vlastníků lesů při schvalování rozpočtu

    Stávající způsob zadávání zakázek a obchodní model Lesů České republiky nepodporuje šetrné hospodaření, připravuje místní lidi o práci v lese a neumožňuje rychle reagovat na kalamitní situace. Je zapotřebí postupně oddělit těžbu dřeva od jeho prodeje a ten zajišťovat přímo v režii státních lesů aukcemi na odvozním místě (tedy tam, kde si kupující dřevo přebírá). Během několika let by bylo vhodné, aby nejméně polovinu prací prováděly státní lesy vlastními zaměstnanci a zbytek byl zajištěný místními podnikateli a živnostníky prostřednictvím malých zakázek. Díky zmenšení revírů by revírníci měli více času na péči o lesy a kontrolu dodavatelských firem a zaměstnanců, což by přineslo i ekonomickou úsporu.
    Od 1. listopadu 2018, kdy nabylo účinnosti nařízení vlády č. 245/2018 Sb., dochází k úpravě pravidel pro poskytování finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti. Kromě aktualizace sazeb a podmínek nebo úpravy formulářů dochází také ke zřízení nových finančních příspěvků na zlepšování životního prostředí zvěře a na ozeleňování krajiny. Vzhledem k rozsahu souvisejících změn, daných nařízením vlády č. 245/2018 Sb., připravilo Ministerstvo zemědělství pro žadatele o finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti metodickou příručku.
    Poskytujeme pronájem strojů a techniky vhodné pro práci v těžko dostupných terénech, čištění a úpravy terénů, vodohospodářské práce apod. Zároveň tyto služby i provádíme.
    U příležitosti setkání zástupců lesnictví České a Slovenské republiky k stoletému výročí vzniku Československa, které se konalo 16. - 17. října 2018 ve Sliači, byla podepsána společná Deklarace.


Kácení a průklest stromů, odborné ošetření porostů

    Provádíme kácení, průklest a odborné ošetření lesních i okrasných porostů s možností seštěpkování a osázení vlastním sadebním materiálem z našich lesních školek i zahradnictví. Máme zkušenosti s kácením nebezpečně nakloněných stromů, s kácením a průklestem v nepřístupném a svažitém terénu (např. letenské svahy v Praze) a s kácením v nebezpečných lokalitách. Odvoz dřeva a štěpky zajistíme vlastními prostředky. Také nabízíme provedení chemické ochrany dřevin postřiky.
    "Lesní hospodářství stojí na třech pilířích: ekonomickém, sociálním a ekologickém. Zrušení ekonomického pilíře znamená likvidaci funkčnosti obou dalších pilířů. Nedostatek prostředků na zalesnění kalamitních holin ohrožuje vodohospodářskou a půdoochrannou funkci lesů, vyvolá další vylidňování venkova," uvádí SVOL ve výzvě k podpisu petice.
    "Naše lesy jsme zdědili od předků. Oni je sázeli a pěstovali, jak nejlépe uměli. Netušili, jaké změny klimatu přijdou za 100 let. Vlastníci lesů se dnes snaží toto dědictví zachránit a založit lesy odolnější proti klimatickým změnám. Lesy nepřinášejí užitek jen svému majiteli, ale i celé společnosti," píše SVOL ve své tiskové zprávě. 
    Podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. žadatel o vybrané finanční příspěvky na hospodaření v lesích zasílá příslušnému krajskému úřadu údaje ze žádosti i ve formě datového souboru žádosti, který vytváří v tzv. „modulu pro žadatele“.


Pronájem strojů a mechanizace, doprava

    1. přijmout taková opatření pro řešení kůrovcové kalamity, která budou pro vlastníky lesů uchopitelná, dosažitelná a efektivní,2. vyčlenit dostatečné finanční prostředky ve státním rozpočtu ČR a pomoci vlastníkům lesa překlenout aktuální složitou, ekonomickou, sociální i ekologickou situaci,3. posílit pozici lesního hospodářství v rámci Ministerstva zemědělství v návaznosti na rekonstrukci státní správy lesů,4. vyjmout činnosti související s hospodařením v lesích z působnosti zákona o zadávání veřejných zakázek, který dosud brání včasnému zpracování kůrovcové kalamity a omezuje regionální zaměstnanost,5. v souladu s Lesnickou strategií EU zahrnout platby za ekosystémové služby mezi pobídky v oblasti obhospodařování lesů
    Nabízíme možnost štěpkování dřevního materiálu, např. větve, klest, kmeny do průměru 35 cm. Využíváme štěpkovač BOBR 7 s výkonem 25 – 30 m3 za hodinu (záleží na druhu materiálu a zvolené výstupní frakci).
    Podmínkou pro poskytnutí finančního příspěvku na včasnou a účinnou asanaci vytěženého jehličnatého dříví je oznámení provedené asanace do 7 dnů od provedení prací, a to elektronicky způsobem stanoveným MZe na jeho internetových stránkách.


Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2019 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků

    Že je v lesích obrovské bohatství, asi netřeba vysvětlovat. I proto je kontrola Lesů ČR a jejich zakázek mimořádně významná. V roce 2010 se i přes odpor vědců a profesorů nejen z lesnických fakult, ekologických organizací, sdružení vlastníků soukromých lesů a dokonce i hlavní asociace dřevařských firem politici rozhodli, že Lesy ČR budou svěřovat veškeré práce v lesích několika velkým společnostem. Na roky dopředu. A inventarizace lesů ukázala, že zásoby dřeva v lesích neodpovídají tomu, kolik údajně tyto dodavatelské společnosti vytěžily dřeva. Otázkou zůstává, jestli náhodou soukromé firmy nedaly ve vymezené lhůtě přednost rychlému zisku na úkor zdraví lesů.
    Ministerstvo zemědělství vyhlásilo průměrnou cenu dřeva pro rok 2019 k určení výše poplatku za odnětí lesních pozemků s účinností k 1.1.2019. Průměrná cena dřeva k určení výše poplatku za odnětí lesních pozemků pro rok 2019 činí 923,- Kč/m3.
    Od 1. listopadu 2018, kdy nabylo účinnosti nařízení vlády č. 245/2018 Sb., dochází k úpravě pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Kromě aktualizace sazeb a podmínek nebo úpravy formulářů dochází ke zřízení nového finančního příspěvku na ochranu lesa a několika nových finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti. Podacím místem pro finanční příspěvky poskytované Ministerstvem zemědělství jsou i nadále krajské úřady.
    Aktualizováno o stanovisko ALDP a LDK. Video v článku! Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo na příští rok balíček mimořádných opatření na řešení kůrovcové kalamity a jejích následků...


Evropské finále lesnické soutěže Mladí lidé v evropských lesích YPEF

    Ve středu 19. prosince začne v Poslanecké sněmovně závěrečné projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019. Co přinese lesům? Sdružení vlastníků obecních a...
    Hnutí DUHA však prosazuje poctivou péči o státní lesy. Ty mají sloužit veřejnému zájmu, tedy jak k pěstování dřeva, tak turistům, přírodě a zdravé krajině.
    Letošní ročník evropské soutěže YPEF (Young People in European Forests) byl ukončen mezinárodním kolem v Litvě. Organizátorem bylo ředitelství Národního parku Aukštaitijos a Regionálního parku Labanoras. Ubytování a většina programu proběhla v obci Paluse v ekocentru Campus Viridis v termínu 19. – 22. září 2018. Českou republiku reprezentovalo vítězné družstvo z národního kola ve složení Tereza Stehnová, Anna Boháčová a Jan Venc z Gymnázia Chotěboř.


SVOL vyzývá veřejnost k podpoře soukromých vlastníků lesů formou petice

    Česku velmi chybí již dlouho odkládaný speciální zákon o státním podniku Lesy ČR, který dá státním lesům jasné zadání pro jejich transparentní fungování. To by zahrnovalo nejen šetrnou produkci dřeva, ale také vymezené environmentální a společenské funkce. Ekonomické újmy vzniklé kvůli naplňování tohoto veřejného zájmu by se odečítaly z finanční renty odváděné podnikem do státního rozpočtu. Rozpad lesů nesmí být nadále poháněný zadáváním obřích megatendrů – nepružných a obtížně kontrolovatelných zakázek velkým těžařským firmám.
    Velkou část české krajiny tvoří státní lesy. Každý týden se do nich vydávají zhruba dva miliony výletníků a domov tu mají tisíce druhů zvířat a rostlin. Samotné Lesy ČR přímo spravují 17 % české krajiny, což znamená, že nejsou pouze firma na pěstování či prodej dřeva, ale také do značné míry odpovídají za to, jak bude vypadat naše země. V neposlední řadě pak Lesy ČR dodávají dřevo – přírodní zdroj, který je základem ekonomiky mnoha obcí či malých měst.
    Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) vyzývá občany České republiky, aby se připojili k petici za zdravé a prosperující lesy pro příští generace. Vlastníci lesů potřebují od státu pomoc při zvládnutí aktuální kůrovcové kalamity a proto se obrací s peticí na vládu a Parlament České republiky.
    Aktualizováno 22. 12. Kompletní znění vyhlášky + přílohy ke stažení. Vyhláška Ministerstva zemědělství (MZe), která navrhuje omezit pěstování smrků na nevhodných stanovištích a doporučuje druhově...


KŮROVCOVÁ MAPA - podívejte se, kde u vás hrozí šíření...

    Nabízíme programy pro mateřské, základní i střední školy, pro seniory i rodiny s dětmi, terénní exkurze, odborné praxe. Více informací se dozvíte na stránkách střediska Ekologická výchova.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00