Jak na věc


lanová dráha na sněžku

NIBE F730: nové ventilační tepelné čerpadlo pro energeticky šetrné budovy

    VÝROBNÍ DOKUMENTACE OKNa ocelové konstrukce stanic byla ve společnosti SteelPro 4 zpracovávána výrobní dokumentace pomocí programu Tekla Structures Steel Detailing, tj. ve 3D. Podle požadavku projektu OK je na konstrukcích použito velké množství uzavřených silnostěnných profilů (jäklů) a jednotlivé dílce s omezenou tonáží jsou k sobě montážně svařeny. Z důvodu správného provedení výroby byla s určeným výrobcem OK uskutečněna schůzka, na které se projednal způsob zpracování dokumentace, vykreslení jednotlivých detailů a napojení, zpracování výkazů materiálů a přídavků. Současně bylo s generálním projektantem řešeno dělení OK na jednotlivé dílce, které bylo možné kvůli hmotnostnímu limitu transportovat vrtulníkem na místo určení.Jako poslední byly v četném rozsahu do konstrukce doplněny kotevní botky pro uchycení dřevěných konstrukcí, které dodávala společnost Kasper CZ.V průběhu zpracování výrobní dokumentace stanic jsme byli vyzváni ke zpracování studie OK sloupů horního úseku lanovky,
    Horní stanice – částečná rekonstrukce, došlo k rozšíření prostor haly pro výstup a nástup, přebudování části technických prostor suterénu a toalet v 1. nadzemním podlaží a rozšíření prostor pro občerstvení. Nosná konstrukce je ocelová, lehký obvodový plášť, částečně prosklený, střecha byla provedena z foliové krytiny. Doprava materiálu byla prováděna letecky.
    Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku je unikátním projektem celorepublikového významu, jehož realizace probíhala v nejpřísněji chráněné zóně Krkonošského národního parku. Jistě si právem zaslouží titul Stavba roku 2014. Nuže, vyražme na výlet.


Ocelová konstrukce - výběr dodavatele

    SUBDODÁVKY: Technologie lanové dráhy-LEITNER A.G., Komunikace-Borta s.r.o., VZT-ŠKOP klima, s.r.o., ZTI-p. Václav Šindelář, MaR-Klimaservis Sůva, s.r.o., Elektro-ELMOS, s.r.o., Slaboproudé rozvody-AG COM, a.s., Ocelové konstrukce-ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Tesařské práce-KASPER CZ, s.r.o., Výplně otvorů-Hasil, a.s., Povlakové podlahy-KERAMO-MONTÁŽ, s.r.o., Gastro vybavení-GASTRO-EIS-TECHNIK s.r.o., Práce helikoptérou-TECH-MONT Helicopter company s.r.o.
     Mezistanice – byla provedena kompletní přestavba objektu, rozšířeny prostory pro výstup a nástup, zesíleny stávající základy, ocelová nosnou konstrukci tvoří ocelový skelet, lehký obvodový plášť sklohliníkový, v kombinaci se zdivem a obkladem z dřevěných desek, betonového a plechového obložení, zastřešní z povlakové folie.


Stavba roku 2014 - Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku

    Realizovaná technologie lanové dráhy představuje systém visuté oběžné lanové dráhy s kabinkami, které se automaticky připínají na dopravní lano. Kapacita 250 osob za hodinu (dle podmínek stavebního povolení), přepravní rychlost 2-5 m/s. Pohony pro obě sekce jsou umístěny ve stanici „Růžová hora“. Traťové konstrukce (podpěry) jsou na dolním úseku provedeny jako plnostěnné s kulatým průřezem, na horním úseku pak jako příhradové s trojúhelníkovou základnou. Všechny podpěry jsou žárově zinkovány. Kabiny jsou uzavřené, čtyřmístné s nosností 320kg. Technologie umožňuje dopravu vody, splašků a ostatních surovin pro provoz horní stanice a mezistanice na nákladních plošinách.
    Steel Structure of Cableway to SněžkaWhilst in the last issue of KONSTRUKCE, we were talking about the usage of wood usage at building of new cableway to Sněžka, in this issue we shall look at project of steel usage and steel structures during execution of this project. The final processed 3D model was signed in the competition “Czech Republic and Slovakia Tekla BIM Awards 2013” and was awarded the 1st place in the Steel structures category. By that, it nominated itself to the world contest “Global BIM Awards 2013”.
    Dolní stanice – novostavba, obsahující technické zázemí pro technologii a personál, sociální zařízení pro veřejnost, nástupní a výstupní prostor, depo pro kabinky, restauraci, kanceláře, nosná monolitická konstrukce. Budova je částečně podsklepená, fasáda je tvořena lehkým prosklený obvodovým pláštěm, v kombinaci s velkoplošnými deskami. Nosnou konstrukci tvoří monolitické stěny se zateplením a přizdívkami z betonových cihel nebo kamene, střecha je provedena z tizn. plechu.


NEJlépe hodnocené související články

    Od 1. září 2011 zajišťuje sdružení Lanovka Sněžka (společnosti BAK stavební společnost a. s. a italská společnost Leitner AG) realizaci rekonstrukce lanové dráhy na českou nejvyšší horu, Sněžku.
    Pokud se Vám obrázek nemění, může se jednat o kameru, která se obnovuje po delší době, nebo máte vypnutý JavaScript. Při problémech se můžete podívat na kameru pomocí alternativného zobrazení.
    | ArchiNEWS | artEcho | Centrum pro podporu počítačové grafiky | Galerie Jaroslava Fragnera | Inspirace v bydlení | Modulární výstavba | Nazeleno.cz - úspory energie | Pavilon EXPO2015 | UzemnePlany.sk | veletrh Drěvostavby
    Milešovka, 836m n/m, severní Čechy, České středohoří. Na vrcholu je vyhlídková věž a meteorologická stanice. Milešovka byla německy nazývána Mileschauer, Donnerberg....


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

    V rámci plnění veřejné zakázky byla provedena výměna technologie lanové dráhy (otevřená dvoumístná sedačka byla nahrazena čtyřmístnými kabinkami), dolní úsek lanovky byl prodloužen přes řeku Úpu až na její pravý břeh, kde byla vybudován zcela nový objekt dolní stanice. Objekt mezistanice byl kompletně zbourán a na částečně stávajících základech postavena budova, velikostně stejná dle původního objektu, ale hmotově upravena současné moderní technologii. Horní stanice byla z větší části zbourána a dostavěna. Součástí díla byly též inženýrské sítě, technická infrastruktura. V náročných podmínkách byla vybudována kanalizační a vodovodní přípojka, napojená na veřejný kanalizační a vodovodní řad města Pec pod Sněžkou.
    Prostorová specifikace – nadmořská výška stanic:stanice Pec p. Sněžkou: 828,95 m. n. m.stanice Růžová hora: 1 339,05 m. n .m.stanice Sněžka: 1 588,32 m. n. m.
    Zatímco v minulém vydání KONSTRUKCÍ jsme se věnovali využití dřeva na stavbě nové lanové dráhy na Sněžku, v tomto čísle se podíváme na projekt využití oceli a ocelových konstrukcí při realizaci tohoto projektu.


Webová kamera - Sněžka, lanová dráha

    Výstavba lanové dráhy na Sněžku spočívá zejména ve výměně technologie lanovky včetně rekonstrukce a dostavby budov jednotlivých stanic. Na horní stanici lanové dráhy se vybouraly stávající nosné i nenosné konstrukce, byly přemístěny transformátory a provedeny zemní práce a betonáž základových konstrukcí včetně základů pro novou technologii lanovky.V mezistanici byly s ohledem na provoz lanové dráhy, jejíž činnost byla ukončena začátkem září tohoto roku, prováděny bourací práce a částečná demontáž stávajícího objektu.Následovala demontáž jednotlivých sloupů, stávajících patek a ostatních částí technologie, které byly dosud využívány. Některé ze sedaček a sloupů, které sloužily lanové dráze více než šedesát let, najdou své místo například v Národním technickém muzeu v Praze, které o ně projevilo zájem a které tak uchová část původní lanové dráhy budoucím generacím.Zajímavostí jistě je, že přeprava stavebních materiálů je zajišťována od začátku srpna prostřednictvím letecké dopravy v rámc
    Důležité upozornění pro návštěvníky Sněžky nyní v letních měsících! Pokud chcete využít pro návštěvu Sněžky nové lanové dráhy z Pece pod Sněžkou, snažte se dorazit na lanovou dráhu již ráno v 8 maximálně 9 hodin. Od 10 do 15 hodin se pro enormní zájem o lanovou dráhu tvoří dlouhé čekací fronty. Velmi pěkný a klidný výjezd na Sněžku můžete podniknout i v pozdějších odpoledních hodinách.
    Předmětem dodávky díla byla rekonstrukce lanové dráhy z Pece pod Sněžkou na Sněžku s mezistanicí na Růžové hoře. Tato liniová stavba se sestává ze dvou úseků, doplněných několika obslužnými objekty. Staveniště vlastní lanové dráhy bylo umístěno v těžko přístupném terénu v CHKÚ KRNAP ve 3. a 1. zóně ochrany. Trasa překonává řeku Úpu, Růžový potok, v horním úseku Růžovohorské sedlo a v závěru vede po hraně Obřího dolu na vrchol nejvyšší hory ČR.


Ocelové konstrukce lanové dráhy na Sněžku

    Po odsouhlasení naší studie sloupů vyšším objednatelem a KRNAPem byl dopracován realizační projekt a následně výrobní dokumentace včetně obslužných žebříků, u nichž byla důležitá návaznost na technologickou část, jejíž zpracování náleželo dodavateli technologie.Zajištění přesného uložení OK technologie na sloupy bylo v dokumentaci mimo jiné podpořeno požadavkem na hoblování stykových ploch navazujících OK.Konečný zpracovaný 3D model byl přihlášen do soutěže „Czech Republic and Slovakia Tekla BIM Awards 2013“ a v kategorii Ocelové konstrukce obsadil 1. místo. Tím se model tohoto projektu nominoval do celosvětové soutěže „Global BIM Awards 2013“.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00