Jak na věc


ladislava jindrová pardubice

Tato firma zatím nemá žádné reference. Zadejte první hodnocení a pomozte tak ostatním uživatelům.

    7 Příloha č. 7 ke zprávě č. 24 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Zvoneček Pardubice- Polabiny, Sluneční 284 bylo vyhlášeno s odvoláním na čl. II Přechodná ustanovení zákona č.472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je v odst. 5 c) uvedeno, že řediteli Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Zvoneček Pardubice- Polabiny, Sluneční 284 proběhlo v prezentační místnosti Magistrátu města Pardubic dne podrobeni znalostnímu testu a ke konkursnímu řízení bude přizván zástupce úMO II jako odborník Mgr. Ladislava Jindrová inspektorka Pardubického inspektorátu ČŠI Bc. Milena Pokorná odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti Bc. Ivana Kolaříková pedagogický pracovník příslušné MŠ Jiří Srbek starosta úMO II s hlasem poradním Lenka Klasová Konkursní komise se usnesla v


Důvodová zpráva: Rada města Pardubic rozhoduje podle 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

    1 Příloha č. 1 ke zprávě č. 24 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Klubíčko Pardubice- Polabiny, Grusova 448 bylo vyhlášeno s odvoláním na čl. II Přechodná ustanovení zákona č.472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je v odst. 5 c) uvedeno, že řediteli Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Klubíčko Pardubice- Polabiny, Grusova 448 proběhlo v prezentační místnosti Magistrátu města Pardubic dne podrobeni znalostnímu testu a ke konkursnímu řízení bude přizván zástupce úMO II jako odborník Mgr. Ivana Blažková inspektorka Pardubického inspektorátu ČŠI Mgr. Bc. Ludmila Marková odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti Radka Stieberová pedagogický pracovník příslušné MŠ Jiří Srbek starosta úMO II s hlasem poradním Vlastního konkursního řízení se zúčastnila jedi


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00