Jak na věc


ladislava jindrová pardubice

Tato firma zatím nemá žádné reference. Zadejte první hodnocení a pomozte tak ostatním uživatelům.

    1 Příloha č. 1 ke zprávě č. 24 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Klubíčko Pardubice- Polabiny, Grusova 448 bylo vyhlášeno s odvoláním na čl. II Přechodná ustanovení zákona č.472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je v odst. 5 c) uvedeno, že řediteli Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Klubíčko Pardubice- Polabiny, Grusova 448 proběhlo v prezentační místnosti Magistrátu města Pardubic dne podrobeni znalostnímu testu a ke konkursnímu řízení bude přizván zástupce úMO II jako odborník Mgr. Ivana Blažková inspektorka Pardubického inspektorátu ČŠI Mgr. Bc. Ludmila Marková odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti Radka Stieberová pedagogický pracovník příslušné MŠ Jiří Srbek starosta úMO II s hlasem poradním Vlastního konkursního řízení se zúčastnila jedi


Důvodová zpráva: Rada města Pardubic rozhoduje podle 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

    3 Příloha č. 3 ke zprávě č. 24 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Pardubice-Rosice nad Labem, Prokopa Holého 160 bylo vyhlášeno s odvoláním na čl. II Přechodná ustanovení zákona č.472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je v odst. 5 c) uvedeno, že řediteli příspěvkové organizace, který vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona činnosti ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení podle 166 zákona č. 561/2004 Sb. nepřetržitě po dobu kratší než 3 roky, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Pardubice-Rosice nad Labem, Prokopa Holého 160 proběhlo v prezentační místnosti Magistrátu města Pardubic dne v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00