Jak na věc


laboratorní hodnota cholesterolu

Průvodce výsledkem vašeho laboratorního testu

    Triglyceridy – významně se podílejí na dobrém stavu krevního řečiště. Pokud jejich hodnota nepřekročí hranici 1,7, není třeba se jimi hlouběji zabývat. Vyšší množství mívají v krvi hlavně diabetici a lidé s nedostatkem pohybové aktivity.
    Vybereme jedince, kteří splňují příslušné předpoklady – jak již bylo uvedeno, nejčastěji se jedná o nepřítomnost nemoci. V praxi se volí obvykle dárci krve: předpokládá se totiž, že jsou dostatečně předem vyšetřeni a výskyt závažnější choroby je u nich málo pravděpodobný. U všech odebereme například nalačno krev a provedeme stanovení koncentrace příslušné látky (např. glukózy, močoviny, sodíku apod.). Všechny získané výsledky seřadíme vzestupně podle velikosti a na obou koncích oddělíme („odřízneme“) 2,5 % výsledků: uvnitř referenčního rozmezí tedy leží právě požadovaných 95 % výsledků. Krajní hodnoty, které zůstanou, představují dolní a horní referenční mez.


Zanechte odpověď Zrušit odpověď

    Tak například horní referenční mez pro koncentraci cholesterolu u mužů středního věku v našem státě je asi 6,5 mmol/l; z velkých  populačních studií je však známo, že riziko rozvoje aterosklerózy a jejích komplikací (srdečního infarktu či mozkové mrtvice) značně vzrůstá již od koncentrace cholesterolu 5 mmol/l. Toto číslo je tedy rozhodovacím limitem mezi nižším a vyšším rizikem rozvoje aterosklerózy. Podobně koncentrace glukózy nalačno v plazmě žilní krve má být nižší než 5,6 mmol/l. Pro diabetes mellitus (cukrovku) však svědčí až hodnota vyšší než 7 mmol/l, a to ještě musí být zjištěna alespoň dvakrát. Hodnota mezi 5,6 a 7 mmol/l je mírně zvýšená, a jedná-li se o diabetes, je třeba rozhodnout jiným testem.
    Od referenčních mezí je třeba odlišovat tzv. rozhodovací limity, někdy zvané též kritické hodnoty. Ty již leží mimo rozmezí referenčních hodnot. Je-li rozhodovací limit překročen, může být pacient významněji ohrožen nějakou chorobou, někdy dokonce je třeba okamžitě reagovat změnou léčby. Pro porozumění uvedeme několik příkladů. 
    Posledním příkladem je hodnocení koncentrace draslíku v krevní plazmě. Horní mez referenčních hodnot je 4,8 mmol/l, ale teprve je-li hodnota vyšší než 6,5 mmol/l, rozhodujeme se pro radikální snížení napojením nemocného na tzv. umělou ledvinu.


Úplný seznam vyšetření podle abecedy

    Za většinu je obvykle považováno 95 % výsledků. Do referenční populace pak patří jedinci splňující určité předpoklady; nejčastěji je to nepřítomnost nemoci. Obvykle je požadováno splnění i dalších podmínek, jako je odběr krve nalačno, po tělesném klidu apod. Nemusí se však jednat vždy jen o osoby zdravé. Tak např. má-li laboratorní test odhalit přítomnost zhoubného nádoru, do referenční populace patří nejen jedinci zdraví, ale také např. osoby s nádory nezhoubnými či zánětlivým onemocněním příslušného orgánu.
    LDL cholesterol – žádoucí jsou nižší hodnoty. U pacientů s vyšším rizikem propuknutí aterosklerózy (mezi rizikové faktory patří obezita, kouření apod.) je doporučená hladina 2,5 mmol/l. Lidé s prodělaným infarktem nebo mozkovou příhodou by se měli snažit udržovat hladinu ještě níže – okolo 1,8 mmol/l.
    Příznivý vliv na HDL cholesterol má i vysoký obsah vlákniny. Ta je hojně obsažena v ovoci, zelenině (doporučená porce je 500 g denně) a v luštěninách. Důležitý je i pitný režim a přiměřený pohyb.


Referenční hodnoty a jejich význam

    Cholesterol je zjednodušeně řečeno krevní tuk, který najdeme ve všech buňkách lidského těla. Pomáhá je obalovat a chránit před vnějším prostředím. Cholesterol může lidské tělo jen pasivně přijímat v potravě nebo si jeho potřebné množství vyrobit v játrech. A právě játra rozhodují o tom, jestli vyrobí „zlý“ LDL cholesterol nebo „hodný“ HDL cholesterol. Na konečném výsledku se velkou měrou podílí především typ zkonzumovaných potravin. Některé druhy jídla zkrátka nadržují HDL cholesterolu více než jiné.
    Pokud máte vyšší hladiny cholesterolu i triglyceridů, tak bychom měli správě hovořit o smíšené hyperlipoproteinémii (HLP). Můžete mít ale zvýšené pouze koncentrace triglyceridů, pak se jedná o isolovanou hypertriglyceridémii. U zvýšeného množství cholesterolu hovoříme o isolované hypercholesterolémii. Nejčastěji se u nás vyskytuje smíšená HLP.
    Za zvýšenou hladinu cholesterolu (hypercholesterolémii) považujeme koncentraci v krvi vyšší než 5 mmol/l. Tímto názvem se často myslí nejen porucha metabolismu cholesterolu, ale také zvýšená hladina ostatních tuků v krvi- hlavně triglyceridů (tricylglycerolů) (nad 2 mmol/l) nebo LDL cholesterolu (nad 3 mmol/l).


VZP osobní účet: Kontrola vykázané péče

    Každý, kdo se setká s výsledkem laboratorního vyšetření, zajímá se především o to, zda je změřená hodnota „normální“ (fyziologická), snížená či zvýšená. Výsledek je tedy třeba porovnat s rozmezím fyziologických hodnot. Podle toho, jak se toto rozmezí určuje, hovoříme nejčastěji o referenčních hodnotách a určujeme dolní a horní referenční mez. 
    SOP-ÚKBLD-CL-10MKvantitativní stanovení koncentrace cholesterolu v lidském séru a plazmě fotometrickou enzymovou metodou CHOD/PAP na automatickém analyzátoruSOP-ÚKBLD-KDDL-15Kvantitativní stanovení koncentrace Cholesterolu v lidském séru a plazmě enzymatickou metodou enzymatickou metodou na analyzátoru Cobas Integra
    Modular(CL):interferuje bilirubin >86 µmol/lRoche Integra 400 (KDDL): žádná významná interference pro hemoglobin < 8,1 g/l,bilirubin konjugovaný < 274 µmol/l, bilirubin nekonjugovaný < 188 µmol/l, lipémie: nevýznamná interference
    HDL cholesterol je naopak dobré udržovat co nejvyšší. Jakékoli číslo větší než 1 je považováno za dobré. Hodnota 1,6 je dokonce velmi dobrá. A vědecké studie prokázaly, že lidé s HDL cholesterolem dlouhodobě zvýšeným nad 2 body se dožívají vyššího věku.
    Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Centrální laboratoř (CL) Akreditováno Centrální laboratoř - statim (CLS) Laboratoř KDDL (KDDLB) Akreditováno Laboratoř Strahov (STR)


Úplný seznam vyšetření podle abecedy

    Před odběrem nekouřit, vynechat alkohol po 2-3 dny, 24 h před odběrem nejíst potraviny s vysokým obsahem sacharózy, fruktózy a volných tuků. Lačnění 12 h, odběr v klidu, vsedě, s minimální venostázou.
    snížení: hormonální substituce (estrogeny), thyroxin, vit.C, inhibitory ACAT, neomycin, fibráty, progesteron, estrogeny, pyridoxin, esenciální fosfolipidyzvýšení: anabol.steroidy, androgeny, cyklosporin, glitazon


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00