Jak na věc


lůžková úprava vozidel-ford

Prosíme, aby zájemci o rehabilitaci a léčení měli pochopení pro několik následujících okolností:

    Společně s odborným garantem zodpovídá za provoz lůžkového oddělení, správnost zdravotnických postupů a účelnost a hospodárnost využití prostředků, což průběžně kontrolují v rámci své činnosti.
    Provoz lůžkového oddělení V Šimůnkově ulici byl od jeho vzniku v roce 1992 nepřetržitý kromě krátkých předepsaných období generálního úklidu a malování.
    LRS Chvaly přijímá na svá lůžka pacienty, kteří jsou schopni rehabilitace a v jejich zdravotním stavu je potenciál, který lze intenzívní rehabilitací zlepšit. Upoutání na lůžko, existence proleženin, zavedené močové cévky ani žaludeční sondy nejsou pro přijetí překážkou. Všechny takové stavy umí ošetřovat a léčit.


Lůžkové oddělení chirurgie - ženy

    Volná místa,pracovní příležitostiHistorieSoučasnostManagementAktualityKontaktyJak k námLůžková péčeOddělení diagnosticko terapeutickéOddělení pro léčbu návykových nemocíOddělení pro léčbu psychických poruchOddělení pro léčbu psychických poruch pozdního věkuOddělení psychiatricko-neurologickéOddělení psychoterapeutickéAmbulantní péčeAmbulance psychiatrickáAmbulance neurologickáAmbulance návykových nemocíAmbulance interníAmbulance rehabilitační a fyzikální medicínyAmbulance sexuologickáAmbulance psychoterapeutickáAmbulance praktického lékařství pro dospělé (závodní středisko)Ambulance stomatologickáAmbulance TBC a respiračních nemocíKonziliární službyOddělení klinické biochemie a hematologieOddělení pro radiodiagnostikuPsychiatrická rehabilitaceKlinický farmaceutOstatní službyResocializační centrumOoddělení zdravotně sociální péčeDopravní zdravotní službaPracoviště ošetřovatelské péče a asistent ochrany a podpory veřejného zdravíZáchytná staniceNávštěvní dobaEtický kodexInformace pro pac
    Lůžkovou část Gerontologického centra tvoří celkem 32 lůžek odborného léčebného ústavu geriatrického v Benákově ulici, kam jsou přijímáni pacienti na základě doporučení lékaře buď z domácí péče nebo překladem z nemocnice (nejčastěji Fakultní nemocnice Bulovka). Jedná se o pacienty, kteří vyžadují intenzivní rehabilitaci a ošetřovatelskou péči a léčbu v rámci specifického geriatrického režimu. Předpokládaná doba hospitalizace na lůžkovém oddělení je asi 1 měsíc, průměrný věk pacientů jsou nad 84 roky. Cílem naší péče je zlepšení zdravotního stavu pacienta, zlepšení jeho soběstačnosti a kvality života, a to i v situaci chronického nebo závažného onemocnění.
    Středisko je průběžně vybavováno novými přístroji a lékařskou technikou, jeho personál se kontinuálně školí v nejnovějších postupech a metodách u nás i v zahraničí. O své pacienty pečuje na 50 lůžkách ve dvou lůžkových stanicích.


Pro přihlášení na léčení je třeba zaslat:

    LRS Chvaly nemůže na svá lůžka přijmout pacienty s demencí, zmatené a odmítající spolupráci. Právě na schopnosti spolupráce je postaven hlavní úspěch rehabilitační léčby.
    Od října 2005 došlo k rozšíření lůžkové kapacity z původních 22 lůžek na celkových 46 lůžek. Od 15. října 2006 máme také po mnoha a mnoha jednáních rozšířenu smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Vojenskou ZP, ZP ministerstva vnitra,Oborovou ZP, pojišťovnou Škoda a Českou průmyslovou ZP.
    Lůžkové oddělení Gerontologického centra, Praha 8, které od roku 1992 až do závěru roku 2005 nebylo diferencováno (22 lůžek), a sloužilo jak pacientům s demencí v případech zhoršení stavu a soběstačnosti tak pacientům bez kognitivní poruchy, kteří potřebují rehabilitaci. Naše zkušenosti ukázali, že je vhodné tuto péči více diferencovat, a to se nám při otevření odd. v Benákově ulici podařilo. Snažili jsme se koncipovat strategii našeho zařízení tak, aby toto členění bylo pro naše pacienty přínosem.


Lůžkové oddělení chirurgie - muži

    Lůžková stanice OKH má 12 lůžek a slouží k diagnostické a léčebné hospitalizaci pacientů v celém spektru krevních chorob, jejichž celkový stav a komplikovaný průběh neumožňuje ambulantní ošetření. Realizuje se zde také hemoterapie a paliativní péče o nemocné v terminální fázi hematologických malignit. Lůžkové hematologické oddělení je nově vybaveno vnitřním zařízením a veškerou potřebnou medicínskou technikou.
    Odborný garant oddělení je prim. Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. (nástavbové atestace z geriatrie a veřejného zdravotnictví), která metodicky vede také lékaře dalších úseků Gerontologického centra.
    Lůžková stanice Oddělení klinické hematologie navazuje na ambulantní část klinického úseku OKH. Toto lůžkové oddělení zahájilo po potřebných rekonstrukčních pracích svou činnost 2.8.2010 jako první lůžkové hematologické zařízení v Moravskoslezském kraji a jako první nefakultní zařízení tohoto typu v České republice, čímž byla dovršena komplexnost péče o nemocné s krevními chorobami s nadregionální působností.
    V roce 2020 jsme z důvodu nedostatku finančních prostředků uzavřeli oddělení v Šimůnkově ulici pro pacienty s kognitivní poruchou. V současné době má Gerontologické centrum k dizpozici 32 lůžek na oddělení v Benákově ulici.


Chirurgická jednotka intenzivní péče

     Je zaměřeno zejména na rehabilitační a doléčovací pobyty u řady onemocnění, převážně pro starší generaci, ale nejen pro ni. V širokém spektru pacientů převažují nejčastěji tyto diagnózy:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00