Jak na věc


květnice nemovitostí

Zdeněk Pohlreich ohodnotil naši restauraci dvěma hvězdami!

    Také se nemusíte bát, že byste se v Tišnově nudili, vypsali jsme pro Vás nejen seznam se sportovním a kulturním vyžitím v Tišnově, ale i hlavní památky v Tišnově, takže ať už jste nadšený sportovec nebo obdivovatel umění, jistě si přijdete na své.


SALENATÉKA - víno & pivo & rum - pivo - pivo - pivovary - Květnice Tišnov

    Při podrobném mapování aktuálního stavu lesních a lesostepních porostů koncem 20.století bylo zjištěno, že 27% je ve velmi příznivém přirozeném až přírodním stavu, 33% v uspokojivém přírodě blízkém stavu, 40% však má silně změněnou a místním podmínkám zcela nevyhovující dřevinnou skladbu. Jedná se především o porosty geograficky cizích dřevin borovice černé a akátu a stanovištně nevhodného smrku. Protože cílovým stavem lesních zvláště chráněných území by měl být celoplošně přirozený vegetační kryt, jsou k tomuto stavu zaměřeny i aktivní zásahy na Květnici. Podle plánu péče o tuto přírodní památku  jsou na Květnici prvořadě likvidovány akátové porosty a postupně skupinovitě vybírána schnoucí borovice černá. Akát i borovici černou by měly postupně nahradit (a místy již nahrazují) původní listnaté dřeviny, a to především z přirozeného zmlazení, místy však budou nezbytné i jejich umělé výsadby. Na lesostepních vápencových stráních jsou opakovaně zčásti odstraňovány náletové stromy a keře t
    Květnatost Tišnovska symbolizuje již svým názvem Květnice, tyčící se hned nad městem. Z iniciativy botanika J.Šmardy byla Květnice částečně chráněna již za I.republiky (zřejmě od r.1928), definitivně byla vyhlášena za státní přírodní rezervaci r.1950. Podle nového zákona o ochraně přírody a krajiny byla r.1992 neprávem přeřazena do kategorie přírodní památka o celkové ploše 127 ha.
    V průběhu let 2003-2005 vystavěli členové rybářského spolku Květnice na své náklady rybářskou boudu a zastřešené posezení, v Parku Proutnice na břehu Mlýnského rybníka, jakožto zázemí primárně pro rybářské akce a také pro akce obce. Po dohodě je tato stavba využívána i pro aktivity různých skupin a jednotlivců.
    Hotel Květnice nabízí kompletní služby v oblasti stravování a ubytování. Díky své vynikající poloze ve středu města, přímo naproti radnici a kostelu, je vyhledáván především k pořádání svatebních, rodinných a firemních oslav, na které se specializuje.


KVĚTNICE Single Hop Ale 13° 1l pet

    Kdekoli zrovna toužíte po vlně inspirace, máte Bydlo.cz s sebou. Jsme mobilní a máme rádi tablety. Naše nápady pro bydlení tak můžete ukázat svým blízkým, kdekoli se vám zamane.
    Roku 2003 byla na Květnici realizována přírodovědná naučná stezka se 13 zastávkami, seznamující s hlavními zdejšími zajímavostmi živé i neživé přírody, s historií zalesňování i s významnými osobnostmi vědy a kultury, které Květnici navštěvovaly.
    Třebaže současný stav přírodní památky Květnice zdaleka není celoplošně optimální, žijí zde dodnes velmi vzácné druhy organismů a zůstaly zde zachovány i rozlehlejší zbytky celkem 12 biotopů, vytipovaných v ČR k ochraně v rámci projektu Evropské unie „Natura 2000“. K nejlépe zachovaným patří na Květnici L5.3 – vápnomilné bučiny, L6.1 – perialpidské bazifilní teplomilné doubravy a L7.1 – suché acidofilní doubravy. Proto byla Květnice právem zařazena do celorepublikového výběru evropsky významných lokalit soustavy „Natura 2000“.


SALENATÉKA, pivotéka & vinotéka, Letovice, Boskovice, Blansko PO - SO 9 - 19 hodin.

    Květnice je přímo čítankovým příkladem diferencovaného rozložení rozmanitých společenstev vzhledem k reliéfu, podloží a půdám. Zjednodušeně řečeno, na jižních svazích se vyskytují rozmanité teplomilné doubravy s xerotermními travinobylinnými polankami, kdežto na svazích severních ve stejné nadmořské výšce stinné bučiny s dealpinskými společenstvy vápencových skal. Na kyselých a minerálně chudých kvarcitech rostou druhově chudé kyselé doubravy, na vápencích druhově velmi bohaté dřínové doubravy. Květnice je přitom významná tím, že zde mnohé teplomilné druhy rostou a žijí na severní hranici svých areálů. Z 12 zvláště chráněných a dalších 40 celostátně ohrožených druhů rostlin patří k nejvýznamnějším dub pýřitý (Quercus pubescens), dřín jarní (Cornus mas), mahalebka obecná (Prunus mahaleb), kavyl sličný (Stipa pulcherrima), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), zvonek boloňský (Campanula bononiensis), žluťucha menší (Thalictrum minus), pryšec mnohobarvý (Euphorbia epithymoides), chrpa
    Hotel Květnice byl založen v roce 1925. Je situován v centru pěkného města Tišnov, též nazývaném bránou Vysočiny, který byl v roce 1895 díky krásnému okolí vyhlášen klimatickým místem. Tišnov se nachází zhruba 20 km od Brna.
    Rodinný dům v Květnici - individuální návrh a realizace. Dům byl koncipován pro čtyřčlennou rodinu s přáním využít prostoru pod sedlovou střechou (místní regulativ) pro galerii / pracovnu. O návrh interiéru se postaralo interiérové studio BYDESIGN www.bydesign.cz
    Rybářský spolek Květnice, byl založen v roce 2002 a dne: 11.2.2003 byl zaregistrován na MV ČR. Zároveň byly schváleny stanovy spolku a rybářský řád. Při vzniku spolku byl stanoven počet maximální počet členů na 40 (v roce 2011 odsouhlasila členská schůze navýšení členské základny na maximálně 50 členů).


KVĚTNICE polotmavý ležák 12° 1l pet

    Od svého vzniku se rybáři každým rokem starají o malý Návesní rybník a velký Mlýnský rybník. Provádějí odstraňování náletových křovin, úklid a údržbu v jejich okolí. Pravidelné zarybňují, starají se o zdravotní stav ryb, nakupují léky a krmivo.
    Na Bydlo.cz najdete nejlepší inspiraci z oblasti architektury a realizace interiérů. Profesionálům nabízíme prostor pro prezentaci vlastní práce a příležitost se odborně vyjádřit. Objevte nový rozměr sdílení nápadů i hledání inspirace pro bydlení.
    V geologické stavbě kopce, strmě se zvedajícího od řeky Svratky (260 m n.m) až do 470 m, se střídají devonské vápence a kvarcity na podloží svratecké ruly. Naleziště vzácných nerostů (ametyst, fluorit, morion, kalcit, baryt aj.), pozoruhodné tvary reliéfu (izolovaná skaliska s mrazovými sruby, nivační výklenky, skalní okna, povrchové a zejména podzemní krasové jevy aj.).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00