Jak na věc


kupní smlouva vzor

Tvorba regionů a optimalizace tras

    Rozsáhlý souhrn údajů o struktuře obyvatelstva, domech a bytech ze Sčítání lidu v administrativních jednotkách sloužící jako podklad pro územní plánování.
    Uzavřením kupní smlouvy s výhradou nabývá prodávající právo dát přednost lepšímu kupci, přihlásí-li se v určené lhůtě. Tato lhůta činí u movitých věcí (auto, pračka, televize aj.) tři dny a u nemovitých věcí (pozemek, stavba aj.) jeden rok od uzavření smlouvy.
    Celkový výdajový potenciál je možné zobrazit pomocí tematické mapy rozmezí, kterou je možné dále rozšířit o strukturu výdajů pomocí koláčového nebo sloupcového grafu (jak vidíte na obrázku).
    Výdajový potenciál ukazuje, kolik finančních prostředků vydají ročně obyvatelé jednotlivých obcí (regionů PSČ) za maloobchodní zboží. Údaje jsou rozděleny dle sortimentu, dostupné jsou také údaje o celkových výdajích obyvatel za tento sortiment pro dané území. Jedná se o nadstavbovou vrstvu k datům o kupní síle.
    Obsah je volně k použití pro soukromé účely fyzických osob. Jakékoli jiné užití obsahu včetně převzetí, umístění na vlastní web, šíření anebo dalšího zpřístupňování bez souhlasu Vzory.cz z.s. je zakázáno.


Mapová vrstva s připojenou informací o regionálních rozdílech v úrovni kupní síly obyvatelstva. Indexy jsou zpracovány na základě modelování širokého spektra dat z oficiálních zdrojů doplněných o informace z účelově řízených primárních výzkumů obyvatelstva a domácností. K údajům o kupní síle je možné získat také nadstavbové vrstvy s informacemi o výdajovém potenciálu obyvatel a domácností a indexu tržního významu měst.

    Atributy výdajového potencionálu obsahují informaci o průměrném výdaji za daný sortiment dle odvětví na obyvatele a za danou územní jednotku pro následující kategorie:
    Index tržního významu představuje informaci, v jakých městech se peníze v maloobchodu skutečně utrácejí v porovnání k průměrným maloobchodním výdajům obyvatel. Index slouží jako vhodný rozhodovací podklad při expanzní politice organizací, poukazuje na atraktivitu jednotlivých měst v oblasti maloobchodu a jejich schopnost akumulace dostupné kupní síly. Jedná se o nadstavbovou vrstvu k datům o kupní síle.
    Uvádíme pět hlavních důvodů, proč si objednat vypracování smlouvy k nemovitosti na míru od Právní linky. Jaké výhody Vám naše služba přinese a co všechno Vám za uvedenou cenu zajistíme?

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00