Jak na věc


kronikáři

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

    O setkání v Kounově, v místního hotelu Zlatý potok, byl opět velký zájem. Příspěvky hostů byly zajímavé. Nechyběla ani vzájemná výměna nových poznatků z historie rodů, řemesel a obcí Orlicka a Náchodska. 
     Dne 4.7.2015 se konalo již sedmé setkání archivářů, kronikářů a rodopisců Orlicka a Náchodska, které pořádá sdružení Akron pod vedením Zdeny Hartmanové.
    Překvapením pro mokerskou kronikářku na setkání archivářů bylo do poslední chvíle utajené předání ocenění „Kronikář roku 2014“, které obdržela z rukou předsedy Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezska Mgr. Jaromíra Košťáka.
    Na setkání také probíhala výstavka zpravodajů obcí a měst. Hlasování se zúčastnilo 25 osob. Nejvíce hlasů obdržel zpravodaj Deštník obce Deštné v Orlických horách, který získal 6 hlasů. Na dalším místě se umístila obec Bačetín a Mokré se třemi hlasy.
    Národní kronika vyhlašuje také soutěžní témata, pro inspiraci, o co vše má zájem. Společné téma Národní kroniky a Národního muzea je téma „Sňatky z lásky a rozumu“. Nejlepší příspěvky zveřejní muzeum na svých výstavách v roce 2016.


13.7.2013 Přátelské setkání archivářů, kronikářů a rodopisců Orlicka a Náchodska

    Na stránkách www.narodnikronika.czbudou informace zpřístupěny všem, kteří hledají informace o době nedávno minulé. Národní muzeum všechny příspěvky pečlivě uloží pro budoucí badatele. Každý přispěvatel Národní kroniky obdrží umělecký certifikát, který potvrdí uložení jeho vzpomínek.
    Dne 2.7.2016 se konalo již osmé setkání archivářů, kronikářů a rodopisců Orlicka a Náchodska, které pořádá sdružení Akron pod vedením Zdeny Hartmanové.
    K velmi zajímavým tématům patřil příspěvek Lucie Nekvasilové, která hovořila o společném projektu Senzačních seniorů Nadace Charty 77/Konta Bariéry a Národního muzea. Projekt oslovuje širokou veřejnost o pomoc při obnovení paměti národa. Zapojit se může úplně každý, kdo si myslí, že má informace, které stojí za to uchovat.
    Kronikářka obce Mokré Dáša Honsnejmanová ve svém vystoupení hovořila o tvorbě mokerských webových stránek kroniky, o jejich výhodách, jaký mají ohlas a také o jejich náročnosti. I po skončení celé prezentace odpovídala na dotazy přítomných kronikářů, kteří se o tuto práci zajímali. Celé odpoledne bylo velmi přátelské a hlavně inspirativní.


27.2.2011 Přátelská návštěva výstavy kroniky v obci Mezná v Jižních Čechách

    Dne 13.7.2013 se konalo již 5. setkání kronikářů, archivářů a rodopisců Orlicka a Náchodska v Kounově, v sále hotelu Zlatý potok. Setkání tradičně pořádá AKRON, volné sdružení, o kterém se můžete více dozvědět na Webové sránky sdružení Akron.
    Přijetí v obci Mezná bylo velmi příjemné a srdečné, výstava byla moc pěkná, inspirující a přišlo se na ni podívat mnoho lidí. Nechyběla ani návštěva místní knihovny.


4.7.2015 Přátelské setkání archivářů, kronikářů a rodopisců Orlicka a Náchodska

    Amatérská genealožka paní Alena Vrbová přednesla svůj příspěvek k rodu Hartmannů z Rychnova nad Kněžnou - předků manžela. Nastínila dobu, ve které jejich nejstarší dohledaní předkové žili. Jde o první polovinu 18. století, kdy žilo ve městě kolem 1000 obyvatel, do města přicházejí piaristé, Kolowrati dokončují přestavbu zámku a v Rychnově působí 12 cechů. Jmenovaní Hartmanni byli minimálně ve dvou generacích řezníky, později pláteníky a obchodníky s plátnem. V městských knihách zanechali výraznou - popravdě řečeno - ne právě lichotivou stopu.  Co chvíli byli s někým ve sporu, přičemž neváhali užít i "pádnějších" argumentů. Na druhou stranu byli pravděpodobně i velmi váženou a movitou rodinou (jeden z nich např. získal kontrakt na dodávku masa pro vojsko ležící ve městě), protože jejich zádušní mše byly "zpívané", což bylo v té době do jisté míry velmi prestižní záležitostí. Nejstarší syn posledního z rychnovských Hartmannů - Antonín Michal *1750 - se přiženil do Nového Města nad Metují
    V doprovodném programu bylo již tradičně sobotní odpoledne věnováno setkání kronikářů celé republiky. Panelovou diskusi řídil Jan Řehounek, manažer výstavy Regiony a v programu se postupně představili:
    Kronikářka obce Mokré již delší dobu spolupracuje s kronikářem obce Mezné v Jižních Čechách, Janem Kolářem (příspěvek ve Zpravodaji 6/2010). Spolupráce spočívá hlavně ve vzájemné konzultaci při psaní kroniky a tvorbě webových stránek a také prezentaci obou obcí. 27.2.2011 se v Mezné konala první výstava kroniky obce, na kterou obec Mokré obdržela pozvání. Výstavy se zúčastnila kronikářka Dagmar Honsnejmanová a zastupitel obce Roman Honsnejman.
    Dne 13.7.2013 se konalo již 6. setkání kronikářů, archivářů a rodopisců Orlicka a Náchodska v Kounově, v sále hotelu Zlatý potok. Setkání tradičně pořádá AKRON, volné sdružení, o kterém se můžete více dozvědět na Webové sránky sdružení Akron.


Mokré na internetové encyklopedii COJECO

    Setkání archivářů, kronikářů a rodopisců Orlicka a Náchodska uspořádalo již potřetí volné sdružení AKRON, a to 9.7.2011 v Kounově, v hotelu Zlatý potok.
    K dalším tématům patří např. „Moje nejmilejší dovolená“, „Jak jsem dělal maturitu aneb léta ve školní lavici“, „17. listopad 1939 a 1989“. Soutěže „Vojna nebyla kojná“ a „Jak jsem potkal televizi“. A aktuální soutěž „Od psacího stroje k počítači“ – o vymoženostech moderní doby a jejich předchůdcích.
    Jistě si někteří v Mokrém pamatují na první výstavu naší kroniky, která se konala v roce 2004 a která měla velký úspěch. Od té doby bylo výstav již několik, větších či menších a zájem byl vždy velký.


Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

    Dne 7.7.2012 se konalo již 4. setkání kronikářů, archivářů a rodopisců Orlicka a Náchodska v Kounově, v sále hotelu Zlatý potok. Setkání tradičně pořádá AKRON, volné sdružení, o kterém se můžete více dozvědět na Webové sránky sdružení Akron.K hostům letošního ročníku patřili:PhDr. Josef Krám z Rychnova nad Kněžnou, Mgr. Jaromír Košťák – předseda Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezska, sběratel pohlednic Josef Matuška z Ohnišova, PhDr. Eva Holancová z Národní knihovny ČR, Ing. Václava Domšová, předsedkyně výboru pro kulturu a památkovou péči Krajského úřadu v Hradci Králové, Jan F. Křivohlávek – archivář, který se zabývá znaky, razítky a vlajkami obcí a měst, PhDr. Jaroslav Šůla, CSc. a mnoho dalších hostů, kronikářů nebo jen nadšenců, kteří se zabývají historií našeho kraje, své rodiny apod. Setkání bylo velmi příjemné. Někteří z kronikářů přinesli na ukázku své kroniky a další materiály, které se setkaly s velkým ohlasem. Na letošní ročník zavítali i zahraniční návštěvníci (z Němec
    Zdena Hartmanová – hlavní pořadatelka setkání – Náchod (Kounov, Šediviny, Ohnišov). Dagmar Honsnejmanová, Mokré. Eva Charouzová, Nové Město nad Metují. Bc. Danuše Marková, Opočno. Růžena Vrbická, Opočno. PhDr. Jan Škoda ml., Praha (Rovné u Dobrušky). Milan Kopecký, Varnsdorf (Nedvězí - Doly). Josef Loučka, Praha.
    Během setkání měli účastníci možnost si prohlédnout výstavu zpravodajů Rychnovska 2015. O zpravodaje byl zájem. Někteří podpořili hlasováním zpravodaj, který je zaujal.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00