Jak na věc


krajský obchodní soud brno

TJ Oldřichov - Mostecký FK (Krajský přebor - Ústecký kraj, 15. kolo)

    Jedním z orgánů kraje je krajský úřad. Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu nebo zvláštnímu orgánu.
    Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zákonem, zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí. Dále krajský úřad vykonává zákonem stanovenou státní správu (přenesenou působnost) s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu kraje a radě kraje nebo zvláštnímu orgánu.
    Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a napomáhá činnosti výborů a komisí. Funkce krajského úřadu jsou vymezeny v §67 zákona o krajích. Krajský úřad tvoří ředitel a zaměstnanci kraje zařazeni do krajského úřadu. Krajský úřad se člení na odbory, oddělení. Krajský úřad Plzeňského kraje je členěn na 17 odborů.
    Krajský úřad Olomouckého kraje je orgánem Olomouckého kraje, jehož vznik se datuje k 1. 1. 2001, v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb. o krajích, jenž vymezuje postavení krajů a jejich orgánů.


SK STAP-TRATEC Vilémov - TJ Krupka (Krajský přebor - Ústecký kraj, 14. kolo)

    Nový ročník Ondrášovka krajského přeboru a obě skupiny Sport Invest I. A třídy odstartovaly o uplynulém víkendu nový soutěžní ročník. Hned první kolo nabídlo za... více »

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00