Jak na věc


krajská správa a údržba silnic plzenského kraje ak

Václavská 609, Jindřichův Hradec

    Jedná se o úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Tyto silnice budou označeny dopravní značkou A22 - jiné nebezpečí s doplňkovou tabulkou "Silnice se v zimě neudržuje".
    Provádíme správu nemovitostí, správu družstevních domů, správu společenství vlastníků. Dále provádíme i samostatně jednoduché a podvojné účetnictví. Zajišťujeme kompletní servis domů /úklid, opravy, vedení účetnictví/.
    Silničáři v lednu spotřebovali 15 tisíc tun soli, v listopadu a prosinci jen tisíc tun. V mrazivých dnech vyjížděli do terénu i během února zároveň už začali s opravou výtluků studenou balenou směsí. V předminulém roce dokonce musela některá města v regionu zvýšit rozpočet na zimní údržbu, mezi nimi byl například Most. Ten k původním šesti milionům přidal ještě další dva.
    České a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.


Seznam neudržovaných silnic v zimním období

    Komplexní údržba zeleně, lesnické a zahradnické práce, likvidace dřevního odpadu drcením mobilním štěpkovačem MAXIM, výkup dřevní hmoty, zakládání a údržba trávníků, kácení stromů včetně rizikového, aplikace herbicidů, realizace výsadeb zeleně,…
    Zabývá se výrobou a prodejem speciálních strojů pro čištění odpadů, kanalizací, speciální čištění, strojů pro přepravu nebezpečných odpadů apod. Významný segment spočívá i ve výrobě techniky pro tlakové čištění mobilních toalet, kombinovaných strojů…
    Celkem Správa a údržba silnic ústeckého kraje v zimě udržuje čtyři tisíce kilometrů krajských silnic. Před sezónou se ale potýkala s nedostatkem řidičů. Zaměstnává jich 250 a potřebovala by víc. „Aktuálně nám chybí šest řidičů. Řešíme to slučováním okruhů při údržbě silnic,“ řekla médiím před několika dny náměstkyně ředitele Správy a údržby Lenka Holovská.
    Technické služby - likvidace, odvoz, recyklace odpadu, velkoobjemové kontejnery. Strojní i ruční čištění komunikací. Správa areálů, výkopové zemní práce, údržba zeleně.


Naše organizace je ustanovena zřizovatelem a celoročně se zabývá údržbou a opravami silnic druhých a třetích tříd ve vlastnictví kraje Vysočina.

    Technické služby Český Brod zajišťují následující služby: nakládání s odpady, svoz tříděného odpadu, údržbu a opravy komunikací, dopravní služby, péči o veřejnou zeleň, sběrný dvůr, hřbitovní služby, veřejné WC atd.
    Zimní údržbu na silnicích prvních tříd v kraji má nadále na starosti Správa a údržba ústeckého kraje. Ta v regionu získala zakázku za 600 milionů korun. Předpokládaná cena přitom činila přibližně 666 milionů korun.
    Jednatelství pana ředitele Vaněčka ve společnosti VM-SP, s.r.o. a řada podstatných pochybení v hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Starý Plzenec vedla radní Plzeňského kraje k rozhodnutí o jeho odvolání z funkce ředitele uvedené správy a údržby silnic.
    Zřizovatelem příspěvkové organizace Správa a údržba silnic ústeckého kraje je právě ústecký kraj. Kromě zimní údržby patří k jejím povinnostem také opravy a údržby pozemních komunikací, údržba a oprava mostů, vedení evidence silnic, mostů a silničního příslušenství a má také další povinnosti. Společnost má sídlo v Dubí.


Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (Sokolov)

    Firma DYNAMARK Prostějov s.r.o. se již od roku 1996 zabývá návrhem a realizací dočasných dopravních opatření, dodávkou a montáží trvalého dopravního značení, prodejem zařízení dopravní signalizace z produkce firmy DYNASIG s.r.o. a dopravních značek…
    "Do vozového parku Správy a údržby silnic ústeckého kraje přibude deset zbrusu nových víceúčelových vozů. Pět už je plně zapojeno do zimní údržby, další dorazí v lednu. Nyní tedy budou sloužit jako sypací vozy s radlicemi na sníh. V létě je pak přestaví na sekačky. Nákup vozů za zhruba 92 milionů korun hradil své příspěvkové organizaci ústecký kraj," uvedla tisková mluvčí kraje Lucie Dosedělová.
    Poskytování veřejně prospěšných služeb - likvidace odpadů, veřejné osvětlení a dopravní značení, atd. Opravy a údržba komunikací - dlaždické práce, terénní úpravy, atd.


Květuše Danielová AK COMP (Frenštát pod Radhoštěm)

    Dále ekonomický odbor Krajského úřadu Plzeňského kraje při pravidelných kontrolách příspěvkových organizací za rok 2007 zjistil několik závažných pochybení v hospodaření SÚS Starý Plzenec. Mezi zásadní nedostatky patří chybná a nesprávná evidence majetku. Dále u přehledu služebních mobilních telefonů není doloženo, kterým zaměstnancům byl mobilní telefon přidělen a tím nelze kontrolovat jejich využívání oprávněnými osobami a k pracovním účelům. V neposlední řadě organizace odepsala zmařenou investice ve výši 1,5 mil Kč týkající se výpočetního systému již v roce 2006, ačkoli případ byl řešen až v roce 2007, a tak mohlo byl zkreslen hospodářský výsledek za rok 2006 i 2007.
    Nabízíme lokální opravy živičných komunikací, překopů vozovek, výstavbu a rekonstrukce komunikací výstavba inženýrských sítí, zemní práce, opravy přístupových cest, vozovkách a chodnících, výškové úpravy vodovodních, plynových a kanalizačních znaků,…
    F Horčík - stavební činnost, opravy a letní a zimní údržba komunikací, úprava a údržba zeleně,trávníků, rekultivace. Dále se zabýváme zemědělskou výrobou certifikát ekologického zemědělství, biofarma. Chov skotu.
    V listopadu 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace vztahující se ke kontrole Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p. o., které se účastnila i členka Zastupitelstva Plzeňského kraje Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková. Konkrétně bylo žádáno o informace kolik hodin, případně dnů, účasti na této kontrole vykázala, jaká byly hodinová (denní) sazba za výkon této kontroly a zda a v jaké výši uplatnila cestovní náhrady. Informace byly poskytnuty.


DOKOM FINAL s.r.o. - údržba silnic (Děčín XXXII)

    Ředitelství silnic a dálnic poprvé vypsalo sérii čtrnácti tendrů. V některých regionech získaly zakázku na zimní údržbu komunikací soukromé firmy. V ústeckém kraji ale zimní údržba zůstává v rukách Správy a údržby silnic. Ta se na letošní zimu chystala podobně v jako v jiných letech, ale k dispozici má také novou techniku.
    Na geoportálu ústeckého kraje lze zjistit, jaké komunikace mají z hlediska zimní údržby přednost a které v případě kalamity přicházejí na řadu později. "Mapa obsahuje jednotlivá pořadí údržby silnic dle jejich důležitosti, dále obsahuje způsob jakým je silnice udržována a trasy posypových vozů," uvedl krajský odbor dopravy a silničního hospodářství. Zuzana Zlinská
    Zajišťujeme kompletní opravy vozovek a chodníků - litý asfalt a živičná směs. Provozujeme nákladní dopravu vozy Renault Kerax, Avia kontejner. Nabízíme čištění komunikací samosběrným zametacím strojem Iveco Johnston s vlastním skrápěním.


Správa a údržba veřejné silniční sítě. Aktuální objížďky v okrese Rychnov nad Kněžnou.

    Plzeňský kraj zjistil, že Bc. Ladislav Vaněček je od října 2007 jednatelem společnosti VM-SP, s.r.o., jejímž předmětem podnikání je provádění staveb, jejich změn a odstraňování mimo jiné právě v oblasti prováděné staveb. Jde tedy o činnost velmi podobnou činnosti, kterou zadávají správy a údržby silnic. Zároveň uváděl a využíval služební mobil ředitele SÚS Starý Plzenec právě k vykonávání pracovních povinností k uvedené firmě VM-SP, s.r.o. a veškeré telekomunikační služby spojené s tímto číslem byly a jsou hrazeny z rozpočtu správy a údržby silnic. Toto telefonní číslo je uvedeno v oficiálních kontaktech na firmu na webových stránkách (www.meliorace.cz).
    Minulá zima byla z hlediska zimní údržby v regionu hodně náročná. "Měsíc leden byl výjimečný, prakticky bylo nutné provádět výjezdy denně, složitá situace byla v horských oblastech, kdy s ohledem na nárazový vítr bylo nutné nasadit frézy a čištění provádět opakovaně," uvedla Lucie Dosedělová.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00