Jak na věc


krční lordóza

Fyziologie (jak to má fungovat)

    Hyperlordóza je stavem, při kterém je prohnutí páteře směrem dopředu větší, než je fyziologické (přirozené). Častější bederní hyperlordóza vzniká na základě zafixování špatného držení těla kolem 10. – 12. roku života.
    Pokud prohnutí zad způsobuje bolesti, je třeba obnovit rovnováhu mezi ochablými svaly břicha a zkrácenými svaly zad pravidelným cvičením, změnou držení těla. Nejlépe pod vedením zkušeného fyzioterapeuta či instruktora. Při obezitě snížit váhu.
    Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.
    Lordóza je fyziologické zakřivení páteře směrem dopředu (ventrálně). Na páteři člověka jsou tyto zakulacení 2 – krční a bederní. Tento tvar páteře je nejvhodnější pro vzpřímenou chůzi, kdy ohnutí slouží jako pružiny.
    459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek
    Jde vlastně o nerovnováhu mezi bederními svaly kolem páteře, které jsou napjaté a zatuhlé, a ochablými břišními svaly. Druhotně vzniká hyperlordóza jako kompenzace posunu těžiště při obezitě.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00