Jak na věc


krátká videa kozatý paničky zdarma

Sněžné - Oficiální webové stránky městyse

    V roce 1850 byla obec přičleněna ke Kadovu, osamostatnila se však v roce 1867. Částí Kadova se stala opět od roku 1964 a od roku 1992 je částí Sněžného.V geologickém podloží se katastrem Krátké táhnou ve směru SZ-JV pruhy amfibolitů a svorových rul, zbytek tvoří dvojslídné ruly. Krátká je jednou z nejmladších obcí na Novoměstsku a její zvláštností je, že v době, kdy při pozdní horské kolonizaci vznikaly převážně obce roztroušené po celém katastru, je obcí soustředěnou na malé ploše.Po původním názvu obce zůstal název u vrchu Teplá (782 m), který je vzdálen asi 1,5 km SZ od obce a je místem značného rozhledu.
    Takto vzniklá obec, která měla dosud název podle lesa Teplá, je v roce 1735 již nazývána Krátká, a to zřejmě pro její ucelený ráž. V současné době je délka vesnice při silnici Kadov - Sněžné pouze asi 200 m. Po dlouhou dobu přežíval i starší název, a tak se nějaký čas užívaly názvy oba. Při novoměstském panství již obec zůstala. V roce 1764 dostala pečeť, ve znaku je korunovaný zkřížený špičák se sekerou.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00