Jak na věc


kostní denzitometrie plzeň

Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

    Naproti tomu chronická forma rakoviny kostní dřeně postupuje mnohem pomaleji. Nejprve si nemoci nemusíte vůbec všimnout a to i několik měsíců. V krvi se však začne bez logické příčiny objevovat nadbytek bílých krvinek a proto bývá nemoc odhalena při každoročním vyšetření krevního obrazu.
    Riziko infekcí pokračuje i po uchycení štěpu, protože nemocný má sníženou obranyschopnost vlivem léčby reakce štěpu proti hostiteli. Velmi nepříjemnou nákazou je například virový zánět plic.
    Už samotné slovo rakovina nahání hrůzu každému, kdo se s ní jen vzdáleně setkal. Přeci jenom se jedná o nemoc, která je i pro moderní medicínu tvrdým oříškem a ne vždy se ji podaří vyléčit. Rakovina kostní dřeně je však asociována s pojmem leukémie a děsí možná ještě více. Postihuje všechny od malých dětí po seniory. V dnešním článku se podíváme blíže na samotnou nemoc a v souvislosti s tím také na Ewingův sarkom.
    Po absolvování přípravného režimu (cytostatická léčba nebo celotělové ozáření) se před vlastní transplantací kostní dřeně počet bílých krvinek může vrátit k normálním hodnotám za 2 až 3 týdny. Do té doby jsou nemocní velmi vnímaví vůči infekcím. Riziko vzniku virových infekcí výrazně snížilo preventivní podávání antivirové látky acykloviru.


Po kolika letech na tetanovku? Známe odpověď

    Ewingův sarkom je bohužel dědičnou záležitostí. Za jeho vznik pacient „vděčí“ chromozomální poruše. Nádor je lokalizován v buňkách kostní dřeně, nejčastěji v dlouhých kostech (lýtková, pažní, stehenní), v pánevní kosti nebo v žebrech.
    Příznaky akutní reakce jsou: horečka, závažné kožní vyrážky s olupováním odumřelé kůže (exfoliací), zánětlivé postižení jater provázené zvýšenou hladinou žlučového barviva bilirubinu v krevním séru, průjmy, zvracení, bolesti břicha, ztráta tělesné hmotnosti. Ačkoli po zavedení léku cyklosporinu na začátku 80. let 20. století se výskyt i závažnost reakcí štěpu proti hostiteli značně snížily, je toto onemocnění nadále hlavní příčinou úmrtnosti i závažné nemocnosti po transplantaci alogenní kostní dřeně.
    V naší zemi onemocní každoročně stovky lidí včetně mladých lidí i malých dětí chorobami krvetvorby, které vážně ohrožují jejich život. Nejznámější a nejčastější mezi těmito nemocemi je leukémie. Následují ji zhoubné nádory krvetvorby, těžké útlumy krvetvorby nebo imunity.
    Pacienti mají výrazný úbytek, někdy prakticky úplné vymizení funkčních krevních buněk (tzv. cytopenie). Obvykle za 2 až 3 týdny po podání kostní dřeně se objevují nové bílé krvinky.


Průvodce výsledkem vašeho laboratorního testu

    V návaznosti na to můžeme mluvit o leukémii. Ta je sice považována širokou veřejností za jednu nemoc, ale ve skutečnosti se jedná o shluk více nemocí s různou prognózou. Tyto nemoci se projevují poruchou funkce kostní dřeně a krve.
    Tato forma léčby přesahuje daleko rámec jednoho medicínského oboru a je finančně velmi náročná (Běžná cena jedné transplantace je 100 000 $.). Klinický význam metody však je dnes již prokázán: tato intenzivní protinádorová cytostatická léčba má lepší léčebné výsledky než konvenční chemoterapie, u níž toxicita vůči krevním buňkám je nejdůležitějším faktorem limitujícím dávku léku.
    Křivice Křivice je progresivní onemocnění dětí, které zahrnuje měknutí a slábnutí kostí. Je to choroba způsobená nedostatkem vitaminu D, vápníku a fosfátů a může být následkem dietních nebo dědičných faktorů nebo poruchou vstřebávání v tenkém střevě (malabsorpcí). Ostatní stavy jako onemocnění ledvin mohou být příčinou nedostatku těchto vitaminů a minerálů a vést ke křivici.


Autotransplantace kostní dřeně

    Po odběru dřeně je přistoupeno k zničení všech reziduálních nádorových buněk pomocí velmi vysokých dávek cytostatik. Nakonec se nemocnému aplikuje jeho vlastní, předtím odebraná kostní dřeň. Typická pro autotransplantaci je minimalizace problémů s reakcí štěpu proti hostiteli.
    Jinou možností je autologní transplantace kostní dřeně. Jedná se o odběr vlastní kostní dřeně nemocného po odeznění příznaků základního onemocnění - ve stádiu tzv. remise, přičemž se nemusí jednat jen o hematologické nádorové onemocnění, a i o některé typy rakoviny jiných orgánů.
    Rakovina kostní dřeně vzniká, jak už její název napovídá, uvnitř kostí. Tam se nachází kostní dřeň, kde se za normálních okolností tvoří bílé krvinky. Jenže v důsledku nádorového bujení se určitá skupina bílých krvinek změní a začne mutovat. Tělo je přestane ovládat a takto poškozené buňky se dále množí a rozšiřují. V důsledku toho klesá schopnost imunitního systému chránit naše tělo.
    Nedostatek vitaminu D Hlavní úloha vitaminu D je pomoc při regulaci vstřebávání vápníku, fosforu a (v menší míře) hořčíku. Vitamin D je nezbytný pro růst a zdraví kosti; bez něho kost měkne, mění svůj tvar a není schopna své obnovy; výsledkem je choroba zvaná křivice u dětí a osteomalacie u dospělých.


Hypochondr – příznaky hypochondrie

    Jedná se o onemocnění, při kterém imunitně aktivní buňky dárce (tzv. T buňky) reagují proti vlastním antigenům příjemce (látkám na povrchu buněk zodpovědným za imunologickou identitu příjemce). Výše popsaná reakce může vzniknout v principu při každé orgánové transplantaci mezi geneticky (tudíž i imunologicky) odlišnými jedinci. Po transplantaci kostní dřeně je však nejčastější.
    Dalším druhem rakoviny, která postihuje kosti, je Ewingův sarkom. Oproti leukémii je mnohem vzácnější, přesto je dobré o něm vědět alespoň několik základních informací. V drtivé většině případů je objeven u dětí a dospívajících osob.
    Onemocnění ledvin Pacienti s chronickým selháním ledvin mohou mít problémy se svými kostmi následkem neschopnosti ledvin vyloučit z těla fosfor. Není-li krev dostatečně očišťována od fosforu, hladina vápníku v krvi klesá a může vést až ke ztrátě kalcia z kostí. Aktivita příštítných tělisek může nadměrně narůst a vitamin D je nedostatečně přeměňován na aktivní formu, která je využitelná v organizmu. Časem vedou tyto faktory ke ztrátě kalcia z kostí, což způsobuje jejich oslabení.


Diskuse - zanechat komentář Zrušit odpověď

     Které nemoci postihují kost? Osteoporóza Osteoporóza, pórovitá kost, je onemocnění charakterizované nízkou kostní hmotou a poruchou struktury kostní tkáně. Znamená to, že máte větší pravděpodobnost prodělat zlomeniny kostí v místech jako kyčel, obratle a kosti zápěstí. Osteoporóza se rozvíjí, jestliže kostní resorpce nastoupí příliš rychle a tvorba kosti s ní není schopna udržet krok. K osteoporóze může dojít i tehdy, jestliže vaše kosti nedosáhla svou optimální hustotu během let, kdy se kost převážně tvoří, tj. asi do 30 let věku. Osteoporózou trpí muži i ženy; je to choroba, které se dá předcházet a lze ji léčit.
    Po transplantaci dřeňového štěpu od nepříbuzného dárce se dosahuje dlouhodobého bezpříznakového období asi v 30 až 40 % transplantovaných pacientů, což je horší výsledek než při transplantacích mezi sourozenci.
    Nemocní nejdříve podstoupí velmi razantní léčbu cytostatiky - chemoterapii (zastavující růst a dělení buněk, zejména nádorových) nebo celotělové ozáření. Tyto postupy umožňují tzv. myeloablaci, tj. zničení bílých krvinek příjemce včetně jejich nejmladších vývojových stádií, takže dochází ke zničení kostní dřeně příjemce a uvolnění prostoru pro štěp. Pak se získá kostní dřeň nasátím (aspirací) z lopaty kyčelní kosti dárce a aplikuje se nitrožilně příjemci.
    Lékaři si nejsou jisti tím, co vše má na vznik rakoviny kostní dřeně vliv. Vypozorovali zvýšený výskyt u lidí s Downovým syndrome a lidí kteří přijdou do styku s nebezpečnými chemikáliemi nebo ionizujícím zářením.


Co dělat při bodnutí muchničkou

    Kostní problémy se obvykle odhalí měřením kostní hustoty (denzity) za pomoci speciálních rtg paprsků. Kostní potíže mohou být také odhaleny ultrazvukem, který užívá zvukové vlny o vysoké frekvenci. Kostní markery jsou vyšetření odhalující produkty kostní resorpce a formace. Jsou známkou procesu kostní přestavby a někdy se užívají jako pomocné vyšetření k měření kostní denzity, hodnotí-li lékaři, zda trpíte onemocněním kostí nebo ne. Vyšetření moče nebo krve, ukazující kostní resorpci, zahrnuje:
    Pagetova choroba Pagetova choroba je chronická porucha, která má typicky za následek vznik zvětšených a deformovaných kostí. V tomto případě jsou odbourávání i tvorba kostní tkáně vystupňovány. Následkem toho může kost zeslábnout, což vede k bolesti v kostech, artritidě, deformitám a frakturám. Tato choroba může být způsobena infekcí „pomalým virem“, která přetrvává ve vašem organismu roky před rozvojem příznaků. Může být i dědičná, neboť je známo, že se choroba objevuje u více než jednoho člena rodiny. Pagetova choroba je zřídka diagnostikována u osob mladších 40 let. Muži i ženy jsou postiženi stejně.


Transplantace kostní dřeně

    Metastázy v kostech Rakovinné buňky, které opouštějí (primární) nádor a vstupují do krevního řečiště, se mohou usadit téměř v každé tkáni těla. Kosti jsou jedním z nejobvyklejších míst, kde se tyto buňky usazují a začnou znovu růst. Metastázy se mohou objevit v kostech, které jsou blízké i vzdálené od místa primárního nádoru. Metastatická kostní choroba není totéž jako primární zhoubný nádor kostí. Jako primární rakovina kostí se označuje nádor, který začíná v kosti. Kostní metastázy a primární rakovina kosti se liší svými rizikovými faktory, léčbou i vyhlídkou nemocného. Primární rakovina kosti je mnohem vzácnější než kostní metastázy. Kostní metastázy přestavují jednu z nejčastějších příčin bolesti u nemocných s rakovinou. Asi u poloviny lidí, kteří mají rakovinu (s výjimkou osob s rakovinou kůže), se objeví kostní metastázy v určité fázi průběhu jejich choroby. Nejčastěji metastazují do kostí rakovina prsu, prostaty, ledvin, plic, pankreatu, kolorektální, žaludku, štítné žlázy a kar
    2. Jak častá je osteoporóza? Předpokládá se, že v České republice trpí osteoporózou asi půl miliónu lidí, několikanásobně víc osob je však rozvojem onemocnění ohroženo. Mezi osobami trpícími osteoporózou je 80 % žen.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKYVÍCE OD AUTORA

    Jeden nebo více z těchto testů mohou být požadovány s cílem odhalit pacienty se zvýšenou kostní resorpcí a/nebo tvorbou. Kostní markery se užívají pro sledování léčby kostních chorob a mohou pomoci vašemu lékaři určit, zda vaše tělo odpovídá na léčbu. Mohou umožnit vašemu lékař říci, zda odpovídáte na antiresorpční léčbu nebo léčbu, jež má podpořit tvorbu kosti, mnohem dříve než při užití rtg vyšetření kostní denzity (3 – 6 měsíců proti 1 až 2 rokům). Díky tomu může být vaše léčba změněna, jestliže na ni patřičně neodpovídáte. Existují důkazy pro to, že kostní markery mohou lékařům pomoci předpovědět, kteří pacienti s karcinomem prsu a prostaty mají zvýšené riziko tvorby kostních metastáz. Kostní markery jsou také schopny předpovědět, zda pacient odpovídá na léčbu ztráty kosti (osteoporózy).
    V případě příznaků je nutné vidět rozdíl mezi akutní a chronickou formou rakoviny kostní dřeně. Akutní forma se projevuje v řádu dní až týdnů. Funkce krevních destiček je snížená a tak se nemocný potýká s nedostatkem červených krvinek. Pacienti pociťují slabost, jsou bledí a chytí každou nemoc, která se o ně jen „otře“. Tito lidé často krvácí z nosu nebo dásní (bez zjevné příčiny) a objevují se jim na kůži červené skvrnky (petechie).
    Pacient pociťuje v dané oblasti bolest postižené kosti. Pokročilejší stádia narušují strukturu kosti a dochází ke snadným zlomeninám. Neléčený nádor metastazuje dále do těla a svátá se velmi obtížně léčitelný.
    Co znamenají? Zvýšené hladiny kostních markerů ukazují na zvýšenou rychlost resorpce a/nebo tvorby kosti, ale neříkají nic o jejich příčině. Jsou-li užity pro sledování léčby, klesající hladiny resorpčních kostních markerů ukazují odpověď na léčbu.


Která vyšetření se užívají k odhalení problémů s kostí?

    1. Jaké jsou léky pro léčbu osteroporózy? U žen po klimakteriu podávání hormonů (hormon replacement terapie, HRT), alendronát, kalcitonin, raloxifen a risedronát.


Ztráta chuti v ústech: co ji způsobuje a jak se léčí?

     Co je kost? Kost je živá, rostoucí tkáň, která se přeměňuje rychlostí asi 10 % ročně. Tvoří ji převážně kolagen typu I, bílkovinná síť, která poskytuje kosti její pevnost a tvoří její kostru, a fosforečnan vápenatý (kalcium fosfát), mineralizovaný komplex, který dodává kostře tvrdost. Tato kombinace kolagenu a kalcia (vápníku) dělá kost pevnou a přitom dostatečně ohebnou, aby mohla nést váhu těla a odolala stresu. Více než 99 % tělesného vápníku je obsaženo v kostech a zubech. Zbylé 1 % se nachází v krvi. V průběhu života se stará kost nepřetržitě odstraňuje (resorpce) a je nahrazována kostí novou (formace). V průběhu resorpce buňky zvané osteoklasty rozpouštějí malé množství kosti a enzymy odbourávají bílkovinnou kostru. Následuje novotvorba kosti buňkami, zvanými osteoblasty. Ty vylučují množství sloučenin, které pomáhají tvořit novou bílkovinnou kostru, která je pak mineralizována a vzniká nová kost. Tento neustálý proces probíhá v mikroskopickém měřítku v celém těle. Během časného
    Podmínkou úspěšného postupu je slučivost (kompatibilita) v tzv. HLA systému. Podstatou tohoto systému jsou tzv. transplantační antigeny, tedy cizorodé látky na povrchu dárcovských krevních buněk, které v nepříznivém případě vyvolávají v organizmu příjemce imunitní odpověď projevující se rejekcí (odhojením) dřeňového štěpu.
    Hyperparathyreóza Parathormon (PTH) pomáhá regulovat množství vápníku v krvi a v kostech. Normálně je stejné množství vápníku uvolňováno z kostí a vstupuje do krve jako je absorbováno kostmi z krve. Jsou-li příštítná tělíska příliš aktivní a uvolňují příliš mnoho parathormonu, více vápníku se uvolňuje z kostí než je jimi absorbováno, což má za následek ztrátu vápníku z kostí. Příliš aktivní příštítná tělíska mohou vést k oslabení kostí.


Choroba způsobená reakcí štěpu proti hostiteli

    Nedostatek dárců je limitujícím faktorem při provádění transplantací kostní dřeně. Protože jen 25 až 30% nemocných má sourozence, který se může uplatnit jako dárce kompatibilní v HLA systému, je nutné nalézt alternativní náhradu. Jedná se zejména o získání kostní dřeně od nepříbuzných živých dárců. Darování kostní dřeně je pro dárce jednoduchá a bezpečná procedura. Stále se rozšiřují národní a mezinárodní registry budoucích dobrovolných dárců, takže pravděpodobnost nalezení identity v HLA systému mezi dárcem a příjemcem stoupá.
    Autotransplantace kostní dřeně se používá v některých případech lymfomů a akutních leukémií, a nyní se vyhodnocuje jako způsob definitivního vyléčení běžných nehematologických nádorů, například rakoviny prsu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00