Jak na věc


kostní denzitometrie fn plzen

Tisková konference při příležitosti Světového dne hypertenze

    Co je kostní štěp: Kostní štěp je lidská kostní tkáň odebraná od stejného pacienta, kterému je zpět podaná v jiném místě nebo je odebraná od vyšetřeného dárce. Nejčastějším operačním výkonem, při kterém dochází k odběru kostních štěpů od dárce je umělá náhrada kloubů (endoprotéza), při které dochází k odstranění části kosti tak, aby ji bylo možno nahradit umělým kloubem. Odebraný kostní štěp je uchováván za sterilních podmínek při -80 C a dárce štěpů je vyšetřen k vyloučení eventuelního rizika přenosu infekčních onemocnění /HIV,lues,zánět jater atd./. Odebraný kostní štěp pro dárce nemá žádný význam, protože by stejně došlo k jeho likvidaci.
    Kostní dřeň neboli morek je měkká tkáň, která vyplňuje vnitřky kostí. Lidské tělo má v sobě zhruba 2,6 kilogramů kostní dřeně. Existují tři druhy kostní dřeně. Červená kostní dřeň, žlutá kostní dřeň a ve stáří vzniká šedá kostní dřeň. Přo život je velmi důležitá červená kostní dřeň nachází se v ní krvetvorné buňky. Všehny krevní elementy jsou v krvi ve stálém poměru a mají určitý počet. Pokud trpí pacient nějakou nemocí, která je spojená s kostní dření, mění se zastoupení jednotlivých buněk v krevním obraze, který vám udělá lékař. Pokud se mění zastoupení buněk v krevním obraze, je velmi nutné vyšetřit i kmenové buňky. Důležitou součástí kostní dřeně je také transplantace. Pokud musí pacient podstoupit transplantaci kostní dřeně je jeho vlastní kostní dřeň potlačena a je mu dána kostní dřeň zdravého dárce. Pokud se transplantace povede, tak dárcova kostní dřeň nahradí tu původní.


Poučení a souhlas s dárcovstvím nebo příjmem kostního štěpu od dárce:

    Jak už bylo výše naťuknuto, existuje několik způsobů odběru kostní dřeně. Neinvazivní způsob je takový, kdy se dárci podá lék, který uvolní kmenové buňky do oběhu. Ty jsou pak vychytávány separátorem. Separátor dokáže oddělit krvetvorné buňky od ostatních. Tedy pacientovi se zavede kanyla a přes separátor proudí krev. Pacientovi je jeho krev poté zase zpátky vrátila. Postup je stejný jako při darování plazmy. Druhá, invazivní metoda je odběr z lopaty kosti kyčelní. Při této metodě je pacient pod celkovou narkózou a zavádí se mu do kosti jehla a tou jehlou se nasaje kostní dřeň. Pacient musí být u této metody hospitalizován a místo odběru může být bolestivé.
    Doporučení, rady a návody pro léčbu, léčebné kůry a jiné postupy a informace zveřejněné na stránkách LEKARweb.cz nenahrazují lékařské vyšetření a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto doporučení se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto postupy a informace byste měli konzultovat se svým ošetřujícím lékařem nebo dalšími odborníky z předmětného oboru. Přestože se snažíme uvádět co nejpřesnější informace, nemůžeme vyloučit některé chyby nebo nepřesnosti. Za to se předem omlouváme a je to další důvod, proč byste se měli obrátit na vašeho ošetřujícího lékaře.
    Při přijetí pacienta k náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu podá lékař informace a vyžádá si od Vás souhlas s dárcovstvím kostního štěpu a souhlas s následným vyšetřením krve po 6 měsících od operace.
     OchlazováníNa spálení od ohně pomůže vždy v první řadě ochlazování pokožky. Výjimkou jsou vážné případypopálenin, kdy dojde k odstranění pokožky...


Nová váha TANITA WB380 P / S / H

    Před odběrem kostní dřeně se poraďte s lékařem, jaké opatření předtím udělat. Záleží na tom, jak odběr probíhá. Pokud za pomocí jehly je nutná hospitalizace pacienta v nemocnici.
    Při potencionální nutnosti použit kostní štěp od dárce při Vaší operaci si vyžádá od Vás zdravotnický personál souhlas, aby bylo možno použit vyšetřený kostní štěp od jiné osoby.
    Odběr kostní dřeně se provádí u pacientů, u kterých je nutné vyloučit chorobný proces. Ten by mohl v kostní dřeni probíhat. Pokud se provádí odběr neinvazivní metodou, je riziko minimální stejně jako u darování plazmy. Před odběrem je nutné provést vyšetření krevního obrazu. Při invazivní metodě je nutné předoperační vyšetření jako celkové vyšetření, vyšetření krve a moči. Komplikace, která může nastat, je velká bolestivost místa odběru.
     Aloe vera na spáleninyObecně na spáleniny funguje Aloe vera. Ať už jde o spálení slunečním zářením, horkou vodou, neboohněm, postižené místo uvolní...


Nová váha TANITA WB 150MA P / S

    V naší zemi onemocní každoročně stovky lidí včetně mladých lidí i malých dětí chorobami krvetvorby, které vážně ohrožují jejich život. Nejznámější a nejčastější mezi těmito nemocemi je leukémie. Následují ji zhoubné nádory krvetvorby, těžké útlumy krvetvorby nebo imunity.
     Příčiny septického šokuSeptický šok vzniká napadaním organismu infekcí, která přeroste tak, že se tělo není schopnos náporem bakterií vyrovnat. Obvykle...
    To, že základem zdraví je prevence, není žádná nová informace. Ale protože je opakování matkou moudrosti, přinášíme vám několik rad, které vám osvěží důležité...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00