Jak na věc


korsika letecky

více poznávacích zájezdů do Francie:

    Největší města:             Paříž (2,2 mil.), Marseille (850 tis.), Lyon (484 tis.), Toulouse (441 tis.)                                                                                    
    PŘÍPLATKY ZA SVOZYz nástupních míst - Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín 400 Kčz nástupních míst - Hranice, Kroměříž, Zlín 350 Kč


prohlédněte si fotogalerii Korsiky

    1. den – ODJEZD Z ČRodjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie2. den – BASTIA – CORTE – VIZZAVONA – KASKÁDY ANGLAISráno trajekt na Korsiku - připlutí do přístavu Bastia, přejezd vnitrozemím Korsiky do univerzitního města Corte připomínajícím "orlí hnízdo" (dříve tajné hlavní město Korsiky), pokračování přes městečko Vizzavona s úchvatným výhledem na Monte d´Oro, zastávka u vodopádů Anglais. Kaskády Anglais tvoří řetěz horských jezírek a vodopádů potoka Agnone pod Col de Vizzavona. Křišťálová voda v tůních, soustava vodopádů a výhled na horu Monte d´Oro vysokou 2 389m jsou odměnou návštěvníkům přijíždějícím na Korsiku obdivovat toto jedinečné dílo přírody. Pokračování v cestě na ubytování, nocleh3. den – POBYT U MOŘEvolný den u moře, nocleh4. den – FILITOSA – SARTÉNE – BONIFACIOcelodenní výlet na jih Korsiky - odjezd horskou cestou do střediska megalitických kultur na Korsice - prehistorické naleziště Filitosa,
    Národnostní složení:     89 % Francouzi, dále Portugalci, Alžířané, Maročané atd. (Francie je 6. zemí na světě s největším počtem migrantů)                                 
    Francie jako největší evropský producent a vývozce zemědělských výrobků značně profituje ze štědré subvenční politiky Evropské unie i přesto, že význam zemědělství neustále klesá. Francie disponuje největší rozlohou zemědělské a orné půdy v Evropě, přední místo zaujímá í v přepočtu na obyvatele. Francie je po Itálii druhým největším pěstitelem vinné révy. Většinu vína dodává na jihu Languedoc, avšak největší objem špičkových vín produkuje oblast Bordeaux a Burgundsko. Nejcennější šumivá vína pocházejí ze Champagne.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00