Jak na věc


komprimovaná paměť

ČKLOP – Komprimované pásky – řešení pro dilatační spáry na budovách

    Tento tzv. zelený produkt bez emisí splňuje nejvyšší nároky na rychlé, trvanlivé a kvalitní utěsnění spár. Kromě těchto pozitiv Vám nabízí i vzduchotěsnost, voděodolnost a výborné tepelně-izolační vlastnosti. Její předností je komplexní utěsnění spár bez potřeby použití dalších vodotěsných a parotěsných pásek, ale i rychlá instalace nezávislá na teplotě a počasí a možnost využití pásky TP652 illmod Trio+ pro velké rozpětí spár.
    FUNKČNÍ I ESTETICKÉKomprimační pásky jsou zajímavé i z pohledu estetiky. Díky své expanzi dokážou téměř dokonale vyplnit prázdný prostor a dále vyrovnávají možnou dilataci. Výsledkem je precizně vypadající spára s dlouhou životností a odolností vůči povětrnosti.Z funkční i designové perspektivy jsou impregnované pásky takřka dokonalým prvkem pro vyplňování spár mezi novým oknem a ostěním. Kromě zajištění plné funkčnosti exteriérové části spáry vykazuje páska natolik estetický vzhled, že vyplněný prostor není třeba dále stavebně začišťovat.Komprimační impregnované pásky dnes představují nejen alternativu k tmelům či polyuretanovým pěnám, ale také jednoduchý, rychlý a pohodlný nástroj s vysokou průvzdušností a kvalitními tepelně izolačními schopnostmi.


Nová technologie - komprimovaná těsnící páska TP652 illmod Trio+

    Neméně důležitá je také aplikační teplota. Obecně platí, že těsnicí tmely je velmi obtížné aplikovat při nízkých teplotách – obvykle pod +5 °C – a to i na očištěný povrch. Problémem je totiž tvorba kondenzátu či námrazy na podkladu, což degraduje nebo zcela znemožňuje přilnavost tmelu. Naproti tomu impregnované pásky lze jednoduše instalovat i v teplotách pod bodem mrazu. U celé řady z nich totiž není aplikační teplota nijak omezena.
    Compression Tapes – Solution for Construction Expansion JointsConstruction joints – a never-ending problem and constantly discussed topic. Nonetheless, they are a part of technical projects of constructions of new houses or reconstructions, as well. However, just philosophising about them or solving them does not change the reality: use of an almighty insulating paste, filling an empty space between construction elements, is still a deeprooted habit. Although the technical revolution has already affected also the civil engineering during the last twenty years, this method has been still implemented. “Surprisingly”, the revolution has brought also something so different from that popular material – impregnated compression tapes.


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

    Spáry na budovách. Nikdy nekončící problém i neustále přetřásané téma. Ale také kapitoly v technických projektech při stavbě nových domů či při rekonstrukcích staveb. Ať už budeme o dilatačních stavebních spárách jen filosofovat nebo je skutečně řešit, jedno je jasné: zažitým zvykem pro vyplňování „prázdna“ mezi dvěma stavebními prvky je stále všemohoucí tmel. A to i navzdory tomu, že technická evoluce zasáhla v posledních dvaceti letech i stavebnictví. A světe div se, přinesla s sebou také něco jiného než onu populární hmotu: impregnované komprimované pásky.


NIBE F730: nové ventilační tepelné čerpadlo pro energeticky šetrné budovy

    V obou případech je nutné spáry technicky uzavřít, aby se, pokud možno trvale, zamezilo průsaku vody z exteriéru. Po uzavření spáry se však musí zajistit i její funkčnost – průvzdušnost při maximální těsnosti. Proč? Každá spára, která je utěsněna či „ucpána“ neprodyšnými materiály – typicky tmely – nedokáže odvádět vodní páry, které stavba přirozeně generuje. Tím dochází, v takto hermeticky uzavřeném prostou, k usazování vlhkosti a k její následné kondenzaci.Kromě hromadění vodních par je dalším zádrhelem samotná dilatace – tedy rozpínavost spáry. Je všeobecně známé a tedy nezpochybnitelné, že většina stavebních akrylových tmelů má schopnost roztažnosti 10 – 20%. U silikonů či polyuretanů pracujeme s číslem 25 %. Existují samozřejmě i speciální silikonové tmely s roztažností 50 %, ale ty se zpravidla používají na jiné aplikace, např. na strukturální zasklívání. Faktem zůstává, že ani jeden s popsaných tmelů nedokáže vyrovnávat rozpínavost spáry v takové úrovni jako komprimované pásky.
    TEORIE STAVEBNÍCH SPÁRSpáry nebo trhliny na pláštích budov vznikají různým způsobem. Jedná se o náhodné trhliny, jejichž příčinou je určitá porucha stavby a o spáry úmyslné, neboli technické. Spáry takového druhu vznikají při stavbách z prefabrikovaných materiálů – např. betonových panelů, sendvičů, skla nebo při instalaci okenních výplní, kde dochází ke styku dvou materiálů s různou dilatací.
    M.T.A. spol. s r.o. – přední dodavatel materiálů pro dřevostavby a nábytkáře působící na trhu již více než 20let. Dodavatel produktů firem STEICO, HOMANIT, Isocell, EGGER, FIBRIS, SIMPSON Strong-Tie, Ladenburger, DLH Slovakia, Fermacell.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00