Jak na věc


komentář k výsledkům finančních kontrol

Komentáře a tabulky - finanční kontroly

    4 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 416/24 Sb. Tabulka údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy a o stavu vybraných ukazatelů pro účely hodnocení systému těchto kontrol Poř. celkový objem veřejných příjmů *4) plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního 1 orgánu na místě (v tis. Kč) objem plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací ( 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u 2 kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč) procentní vyjádření poměru objemu plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u 3 kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných příjmů plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 2 : řádek 1 x 1) celkový objem veřejných výdajů *5) uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veř


ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK 2013

    5 Poř. 13 počet pořádkových pokut uložených podle 19 zákona č. 552/1991 Sb. (kontrolní řád) 14 výše pořádkových pokut uložených podle 19 zákona č. 552/1991 Sb. (v tis. Kč) 15 počet pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu 17 zákona o finanční kontrole 16 výše pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu 17 zákona o finanční kontrole celkem (v tis. Kč) 17 počet pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu 2 zákona o finanční kontrole 18 výše pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu 2 zákona o finanční kontrole (v tis. Kč) Vyhotovil: Ambrož Pavel Schválil: Funkce: starosta Funkce: starosta *4) Veřejnými příjmy se pro účely sestavení této přílohy rozumí příjmy organizační složky státu, která je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu, státní příspěvkové organizace, státního fondu, územního samosprávného celku, městské části hla


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00