Jak na věc


komentář k výsledkům finančních kontrol

Komentáře a tabulky - finanční kontroly

    5 Poř. 13 počet pořádkových pokut uložených podle 19 zákona č. 552/1991 Sb. (kontrolní řád) 14 výše pořádkových pokut uložených podle 19 zákona č. 552/1991 Sb. (v tis. Kč) 15 počet pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu 17 zákona o finanční kontrole 16 výše pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu 17 zákona o finanční kontrole celkem (v tis. Kč) 17 počet pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu 2 zákona o finanční kontrole 18 výše pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu 2 zákona o finanční kontrole (v tis. Kč) Vyhotovil: Ambrož Pavel Schválil: Funkce: starosta Funkce: starosta *4) Veřejnými příjmy se pro účely sestavení této přílohy rozumí příjmy organizační složky státu, která je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu, státní příspěvkové organizace, státního fondu, územního samosprávného celku, městské části hla


ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK 2013

    3 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/24 Sb. Poř. Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle 44 zákona o rozpočtových pravidlech 1 (v tis. Kč) výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle 22 zákona o rozpočtových pravidlech 2 územních rozpočtů (v tis. Kč) 3 výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů *1) (v tis. Kč) Vyhotovil: Ambrož Pavel Schválil: Funkce: starosta Funkce: starosta *1) zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/21 Sb., o o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00