Jak na věc


komíny kašpar lidická

Komíny, kouřovody a spotřebiče paliv kontroly, čistění a revize

    Současný zákon o odpadech je velmi často a zásadním způsobem novelizován. Každá organizace musí při snaze dosáhnout svých cílů čelit řadě operačních rizik.
    Regulační poplatky ve zdravotnictví spouštěné od 1. 1. 2008 podobně jako přetrvávající nejistota ohledně budoucích penzí stírají rozdíl mezi pojistným a daní v systémech sociálního a zdravotního pojištění. A tak často odborná veřejnost hovoří o těchto pojištěních jako o „sociální a zdravotní dani“, protože jde skutečně spíše o povinnou platbu bez jakéhokoli významnějšího přímého protiplnění.
    Program vytváří předpoklady pro zajištění a rozvoj zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením zemědělskými podnikateli. Cílem institutu Chráněné.
    Podrobnosti o firmě STIG, a.s. - IČO 63080630 z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, registru ekonomických subjektů, insolvenčního rejstříku…


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00