Jak na věc


klientské centrum

Objednání on-line

    Chirurgické řešení inkontinence u pacientek, pro které není konzervativní nebo medikamentózní léčba vhodná.
    GynCentrum nabízí všem svým pacientů možnost zakoupení klientské karty, díky které získají některé výkony zcela zdarma, dále slevy na vybrané výkony a léky, nebo možnost využití nadstandardních služeb, jako je například možnost on-line objednání na čas ke svému lékaři, receptový servis, nebo možnost zasílání laboratorních výsledků bez nutnosti návštěvy lékaře.
    Uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na rodinný dům v rámci projektu Rodinné domy Březiněves je umožněno klientovi uplatnit do stanoveného termínu klientské změny (KZ). Veškeré požadavky na klientské změny budou projednávány s pověřenou osobou a budou příslušným způsobem zaprotokolovány.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00