Jak na věc


klientské centrum

Objednání on-line

    Pracovník pověřený projednáváním klientských změn má právo požadované klientské změny zamítnout. O podmínkách realizace klientské změny rozhoduje projektový manažer developera. Vzhledem k celkové organizaci stavby si klient vybírá materiály nezbytné k provedení KZ pouze v systému dodavatelů nominovaných developerem. Veškeré práce spojené s realizací KZ jsou prováděny taktéž jen dodavateli nominovanými developerem.
    Chirurgické řešení inkontinence u pacientek, pro které není konzervativní nebo medikamentózní léčba vhodná.
    Laparoskopie je minimálně invazivní metoda s řadou výhod: kratší rekonvalescence, měnsí pooperační bolesti a lepší kosmetický efekt
    Poplatky za KZ nezahrnují náklady zhotovitele na realizaci KZ. Součástí ceny nejsou náklady na konzultaci s projektanty, projednání s dotčenými orgány státní správy a na zpracování projektové dokumentace. Poplatek a projekční práce hradí klient developerovi před projednáváním a oceněním KZ.
    Klientské karty jsou dle typu a rozsahu rozděleny na tři typy – Karta Standard, Karta Premium a Těhotenská karta. Všechny karty jsou platné na dobu jednoho roku od data zakoupení.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00