Jak na věc


klasicismus a empír způsob života

ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground­

    V 17. století vznikly v řadě evropských zemí absolutistické monarchie, výstižně charakterizované větou připisovanou francouzskému králi Ludvíku XIV.: "Stát, to jsem já!" Člověk stejně jako dříve podléhal vyššímu řádu; nyní to ovšem znamenalo nejen hledat cestu k Bohu, ale především plnit vůli panovníka.
    Pro literární klasicismus je příznačné napodobování forem antické literatury a vytváření pevného systému estetických pravidel a vzorů. (Samotné latinské slovo classicus, odkterého je název klasicismusodvozen, znamená vzorový.) Inspiračním zdrojem se stala zejména Aristotelova Poetika. Teoretikové literárního klasicismu kladli důraz na rozum jako specificky lidský nástroj poznávání, na napodobování přírody a zušlechťování jejího obrazu v uměleckém díle pomocí kompozičních pravidel daných rozumem, na úsilí o pravdivou charakteristiku doby a na jasnost v obsahu a formě uměleckého (literárního) díla. Základním estetickým pojmem doby se stala vznešenost.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00