Jak na věc


kdo je ministrem práce a sociálních věcí

Ministryně práce a sociálních věcí prohlubuje spolupráci s kraji

    Od srpna 2010 je stínovou ministryní pro lidská práva a rovné příležitosti ve stínové vládě ČSSD. Narodila se v roce 1969 v Praze, vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy.
    Michaela Marksová se dlouhodobě profesně věnuje otázkám rovných příležitostí mužů a žen a rodinné politice. Nejdříve se chce důkladně seznámit s aktuální situací v resortu. Mezi její hlavní priority patří stabilizace výplaty sociálních dávek, zajištění funkčnosti informačních systémů a posílení krajských poboček Úřadu práce ČR v otázkách aktivní politiky zaměstnanosti. Důležitým úkolem je pro ni vyšší podpora rodin s dětmi, prosazení plné valorizace důchodů a také například dokončení přechodu financování sociálních služeb na kraje.
    Prezident České republiky jmenoval Mgr. Michaelu Marksovou dne 29. ledna 2014 na Pražském hradě podle čl. 68 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, na návrh předsedy vlády, ministryní práce a sociálních věcí a pověřil ji řízením ministerstva práce a sociálních věcí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00