Jak na věc


karlínské hudební divadlo prodej vstupenek

Program pro dospělé v roce 2020

    V Praze  15.  2. 2016                                                                         Mgr. Helena Štáchová                                                                                                                    ředitelka                                                                                                      Divadla Spejbla a Hurvínka 
    Doba plnění: předpokládaný termín výroby výstavy        23. 03. 2016 -  09. 04. 2016 předpokládaný termín instalace výstavy     07. 11. 2016 – 21. 11. 2016 předpokládaný termín demontáže výstavy  27. 02. 2017 -  02. 03. 2017
    Cílem kurzu je vytvořit v dítěti vztah k loutkovému divadlu. Dítě se seznámí s provozem a zákulisím loutkového divadla tak, jak jej při běžné návštěvě coby divák poznat nemůže. Pozná tvorbu textu, výrobu loutek a hlavně hru s loutkou pomocí her a cvičení. Naučí se práci s hlasem, správnou výslovnost, vystupovat bez ostychu před publikem, improvizovat, rozvíjet fantasii, používat vlastních schopností komunikace.
    - odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, - zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit v souladu s ustanovením § 84 zákona, - nevracet uchazečům podané nabídky, - neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku


Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

     (Výroba, instalace, deinstalace, přeprava),která se uskuteční ve výstavních prostorách Staroměstské radnice (Křížová chodba a Rytířský sál), Staroměstské náměstí, Praha 1, ve dnech 12. 5. 2016 – 27. 6. 2016
    Každý měsíc vylosujeme jedno z našich školních představení a první tři školy nebo školky, které si na něj objednají vstupenky, od nás dostanou dárek. Jaký? Překvapení! Dárek bude každý měsíc jiný! 
    Do této rubriky zařadíme každého jednotlivého držitele čestné vstupenky. Jednotlivce, nikoliv firmy. Využijte tuto možnost i vy a staňte se VIP osobnosti D S+H.
    na výše uvedených číslech a také na e-mailových adresách: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 


(GDPR – General Data Protection Regulation)

    Jednou z novinek je i „Čestná vstupenka“, pro ty z Vás, kteří propadli kouzlu našeho divadla. Získáním „Čestné vstupenky“ se budete podílet na vzniku premiérových představení jako koprodukční partner a zároveň Vám umožní se setkat s hlavními protagonisty divadla na speciálních programech v průběhu divadelní sezóny.
    která se uskuteční ve dnech 22. 11. 2016 – 26. 2. 2017 ve výstavním sále č. 8 v prvním nadzemním podlaží Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8 - Florenc
    Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. Cenu uchazeč uvede bez DPH a s DPH.
    K Hurvínkově poctě bude zásluhou Ministerstva kultury a muzea v Chrudimi vydána kniha Denisy Kirschnerové s 3D ilustracemi Tomáše Chluda, věnována Hurvínkově divadelní kariéře. Supraphon vydá na jeho počest kompilační CD, vznikne zlatá pamětní mince s Hurvínkovým portrétem. Pro děti připravujme divadelní hru “Hurvínkovo přání.”
    Pro koncert a výstavu na Staroměstské radnici hledáme sponzory, kterým bychom mohli po vzájemné dohodě nabídnout významný prostor pro jejich prezentaci na uvedených akcích. O naše divadelní i mimodivadelní aktivity je vždy velký zájem veřejnosti i médií.


Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 

    Divadlo Spejbla a Hurvínka Vás vyzývá k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění)
    Nabídka bude obsahovat: Nabídkovou cenu rozdělenou na: a) výroba výstavy b) zabalení a naložení vyrobené výstavy, přeprava a vyložení na Staroměstské radnici c) zabalení, naložení a přeprava kulis a loutek z DSH, Dejvická 38, Praha 6 na Staroměstskou radnici a tam jejich vyložení d) zabalení, naložení, přeprava a vyložení 14 ks skleněných vitrin (7 vitrin 70x70 a 7 vitrin 70x140, vše výška 220 cm) ze skladu Muzea hlavního města Prahy, Pod viaduktem 2595, 155 00, Praha 5na Staroměstskou radnici a zpět do skladu  Muzea HMP po skončení výstavy e) instalace výstavy f) deinstalace výstavy g) zabalení a naložení výstavy (loutek, kulis) na Staroměstské radnici, jejich přeprava a vyložení v DSH, Dejvická 38, Praha 6 h) částečná likvidace výstavy
     Díky panu Mgr. Bc. Filipu Kuchařovi z odboru školství pražského magistrátu Vám přinášíme pár fotografií ze semináře, které dokazují, že i učitelé si mohou hrát jako děti. Zkrátka seminář se povedl.  Chachááá!


1/ Projekt – výtvarný a dramatický kurz

    Zadavatel si vyhrazuje právo: - odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, - zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit - nevracet uchazečům podané nabídky, - neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku
    05. 2. 2020 • Past na Hurvínka 06. 2. 2020 • Past na Hurvínka 17. 3. 2020 • Pohádky pro Hurvínka 18. 3. 2020 • Pohádky pro Hurvínka 02. 4. 2020 • Hurvínek mezi osly 07. 4. 2020 • Hurvínek mezi osly 21. 4. 2020 • Hurvínkovo přání 13. 5. 2020 • Jak s Máničkou šili všichni čerti 19. 5. 2020 • Hurvínkovo přání 16. 6. 2020 • Past na Hurvínka
    Nabídkovou cenu rozdělenou na: a) výroba výstavy dle Přílohy č. 1 (cena zpracovaná v tabulce Příloha č. 2) b) výroba panelu a úprava konstrukce dárku „Mánička“ pro Chrudim dle Přílohy č. 1 c) instalace výstavy d) zabalení a naložení lavice a loutek (4 ks) u pana Dušana Sotáka, Střížkovská 38, 182 00 Praha 8, jejich přeprava a vyložení v Muzeu hlavního města Prahy, Na Poříčí 52 e) deinstalace výstavy f)  zabalení a naložení lavice, kulis a všech loutek v Muzeu, Na Poříčí 52,  jejich přeprava a vyložení  v DSH, Dejvická 38 g) likvidace části výstavy


Lhůta a místo pro podání nabídek

    protože jsme dosud nezaznamenali Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely, dovolujeme si Vám připomenout, že bez uděleného souhlasu s Vámi již od 25. 5.2018 nebudeme moci komunikovat, upozorňovat Vás na zajímavé akce ani Vám zasílat obchodní nabídky.  
    V průběhu kurzu a během příprav na premiéru se děti budou setkávat s členy uměleckého souboru D S+H. Kurz povede lektorka Lenka Kocáková, Dis. pod záštitou lektorky paní Mgr. Květoslavy Plachetkové. Lenka Kocáková Dis., je absolventkou hudebně-dramatické konzervatoře na Slovensku v Martině a Vyšší odborné školy herecké v Praze. Má několikaletou praxi s dětmi - vedení dramatických, hudebních a muzikálových kroužků. V současné době se věnuje hraní pohádek pro děti, je hostující herečkou Strašnického divadla. Mgr. Květoslava Plachetková, je členkou souboru Divadla Spejbla a Hurvínka od roku 1974. Vodí Máničku a ztvárňuje řadu dalších rolí, včetně rolí mluvičských a to jak v Divadle S+H, tak i na CD nahrávkách a v rozhlase. Je absolventkou FFUK – obor psychologie/pedagogika. Od dětství byla členkou Dismanova rozhlasového dětského souboru, později i jeho vedoucí. Působí na VOŠH, kde vyučuje psychologii/pedagogiku a spolupracuje na různých loutkových inscenacích.


Abonentky lze za stávajících podmínek zakoupit vždy pouze do konce divadelní sezóny. Tzn. v sezóně 2018/2019 maximálně do konce května 2020!

    Nabídka bude předložena v jednom originále v českém jazyce. Zájemce v nabídce předloží návrh kupní smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce. Nabídka musí být doručena v neprůhledné, uzavřené a neporušené obálce, která bude výrazně označena „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA  RADNICE – NEOTEVÍRAT!“
    přejeme vám úspěšný rok prožitý v klidu, radosti a lásce. Pro naše divadlo je velmi významným. 2. května oslaví Hurvínek úctyhodných 90 let. Je světovým unikátem, že divadelní postava dokázala okouzlit a provázet životem několik generací nejen u nás, ale i ve světě. Není proto divu, že chceme oslavence důstojně oslavit.
    Více o hře na adrese histories.cz. Po splnění daného počtu úkolů obdrží zúčastnění odměny, které se budou vydávat od 5.11. do 11.11. v Pražském kreativním centru (Staroměstské nám.4).
    Náš pokladní systém neumožňuje vrácení vstupenek. Vstupenky je možné pouze vyměnit na jiné představení nebo za vstupenky dárkové. To se týká vstupenek všech níže uvedených cenových kategorií, včetně vstupenek zakoupených přes internet u jiných prodejců!
    Pokud se rozhodnete dotazník stáhnou a vyplnit offline, tak jej prosím zašlete na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Dárkové vstupenky a abonentky lze vyměnit  dle našeho programu vždy pouze do konce divadelní sezóny.Tzn. maximálně do konce června!

    (Čestná vstupenka v hodnotě 10.000,- Kč je určena vždy pro dvě osoby a opravňuje ke vstupu na dvě speciální představení pro dospělé a jedno dětské s překvapením pro děti. S násobením částky stoupá násobně buď počet vstupenek nebo speciální reklamní služby. Dle smlouvy.)
    Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.
    Wohin gerieten die beiden nun schon wieder? Es genügte, dass sich Hurvínek ein wenig erkältete, Mánička ihm aus dem Märchenbuch etwas vorlas und - schon nahm alles seinen Lauf. Sie befanden sich auf einmal im Land der durstigen Blumen, in dem die widerwärtige Prinzessin Gerbera herrschte. Kaum dass sie sich ein wenig umsehen konnten, nahm sie Žeryk auch schon gefangen! Wie beide damit fertig wurden, das werdet ihr sehen.


Virtuální hra ke 100 letům republiky

    Udělení souhlasu je užitečné pro zlepšení Vašich služeb Potvrzuji, že jsem oprávněna jednat jménem účastníka služby poskytované společností Divadlo Spejbla a Hurvínka, příspěvková organizace, IČ 000 64 360, DIČ CZ00064360, se sídlem Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 („DSH, a jménem účastníka uděluji DSH souhlas s využitím veškerých identifikačních, kontaktních, provozních, včetně lokalizačních, a jiných údajů generovaných při poskytování služeb nebo získaných při komunikaci s účastníkem („údaje“) pro obchodní účely. Pro případ, že se údaje vztahují k subjektům odlišným od účastníka, za kterého jednám, potvrzuji, že účastník je oprávněn tento souhlas udělit. Údaje se mohou vztahovat ke všem smlouvám o poskytování služeb sjednaných mezi DSH a účastníkem, včetně smluv uzavřených v budoucnosti. Jednotlivé kategorie zpracovávaných osobních údajů jsou detailně popsány v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky DSH dle GDPR („Zásady“), který je na www.spejbl-hurvinek.cz/GDPR.
    Potřeba aktualizace souhlasu vychází z nového nařízení Evropské unie, tzv. GDPR, které bude účinné od 25. 5. 2018. Jeho cílem je vyšší ochrana fyzických i právnických osob z hlediska podmínek využívání jejich osobních údajů.
    Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 3.  2016 v 11,00 hodin. Nabídky se odevzdávají na adresu zadavatele: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 38, Praha 6, 160 00.
    V létě roku 2014 jsme v produkci Reel Prague o.s. natáčeli ekologický seriál o chráněných druzích zvířat. Vy si teď konečně můžete výsledek našeho společného snažení prohlédnout a to na stránkách seriálu:


Identifikační údaje zadavatele: 

    Je to na Vás Kompletní podmínky použití osobních údajů jsou uvedeny v tomto souhlasu, v Zásadách a v příslušných právních předpisech. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a účastník jej může odvolat způsoby stanovenými v Zásadách. Souhlas je účinný ode dne jeho udělení, nejdříve však od 25. 5. 2018 po dobu využívání služeb DSH a následující 4 roky poté, pokud jej účastník neodvolá. Informace o právech účastníka v souvislosti se zpracováním údajů na základě tohoto souhlasu jsou v Zásadách.
    Na představení Hurvínkova cesta do Tramtárie, které hrajeme v pátek 4. května v 10:00 hodin jsme pro první tři školy nebo školky, respektive organizátory zájezdu na představení 4. 5. v 10:00 hod. z těchto ZŠ a MŠ připravili dvě vstupenky na naše představení dle vlastního výběru.Samozřejmě včetně výběru z našich představení pro dospělé. Výběr je ještě široký. :-)
    Krom koncertu chystáme tři různé retrospektivní výstavy. První z nich se otevře v květnu a červnu 2016 v Staroměstské radnici. Je koncipovaná tak, aby zprostředkovala malým i velkým návštěvníkům unikátní dokumenty, archivní i současné loutky, dekorace z úspěšných inscenací a bude poskytovat možnost oživit naše loutkové prominenty v jejich divadelním prostředí.
    Divadlo Spejbla a Hurvínka zastoupené Mgr. Helenou Štáchovou ředitelkou Dejvická 38/919 Praha 6, 160 00 IČO: 00064360 DIČ:  CZ 00064360 Bankovní spojení KB Praha, č.ú.2338021/0100


Pozvánka na Hurvínkovy 90. narozeniny

    Výroční zpráva 2014 Ohlasy z tisku a dalších médií jejichž seznam je na stranách 32 a 33 nejsou součástí zde zveřejněné zprávy. Pdf by bylo příliš veliké.
    Od listopadu do ledna 2016, tedy v nejvíce navštěvované adventní době, bude pod záštitou magistrátu realizována výstava v Muzeu hl. města Prahy na Florenci. Historii divadla připomene hravou, interaktivní formou.
    Dopolední a odpolední představení za 110,- Kč jsou určena pro školy a školky!Jednotlivci si mohou na tato představení vstupenky pouze rezervovat a to nejdříve 10 dní předem.Vstupenky za 110,- Kč mohou jednotlivci zakoupit pouze v den představení!!!
    Nabídka bude předložena v jednom originále v českém jazyce. Zájemce v nabídce předloží návrh kupní smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce.
    K příležitosti 80. výročí zahájení profesionální činnosti Divadla Spejbla Hurvínka je vydáno 1111 ks čestných vstupenek v hodnotách: 1000 ks v hodnotě 10 000,- Kč zakoupením vstupenky a uzavřením smlouvy se partner stává koproducentem Divadla S+H


Mimořádná akce pro školy a školky

    Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Stanislava Karlovská , tel. 224 313 297, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
    !!! V případě zájmu o vyprodané představení, víkendové nebo pro dospělé, doporučujeme zopakovat poptávku 5 dnů před představením! To se uvolňují rezervace z předprodejů. !!!
    Pokud se v pokladních hodinách nemůžete dovolat, znamená to, že je paní pokladní vytížena obsluhou zákazníků, nebo vyřizuje hovor na druhém telefonu.  Vydržte! :-) Děkujeme za pochopení.
    V den Hurvínkových narozenin uspořádáme v karlínském Fóru „Koncert k poctě největšího Čecha Karla čtvrtého a nejmenšího Čecha Hurvínka prvního,“ který bude natáčet Česká televize. Spolu s kmenovými loutkovými postavami divadla bude účinkovat skupina hudebníků z Jedličkova ústavu “The Tap Tap.”
    - pokud chcete věnovat vstupenky do našeho divadla jako dárek, ale nejste si jisti, které představení vybrat, nebo pokud vám z nějakého důvodu nevyhovuje naše předplatné. Dárkové vstupenky lze kdykoliv během sezóny vyměnit za vstupenky skutečné. /dle běžných zásad nákupu./


Zásady zpracování osobních údajů společnosti

    Kurz si vytyčuje za cíl podrobněji seznámit děti s loutkovým divadlem a to především jako samotné tvůrce. Pozornost dětí bude zaměřena na loutku, coby svébytný, plnohodnotný prostředek komunikace s divákem. Vzhledem k tradici našeho divadla klademe důraz především na marionetu. Dětem by měl tento kurz zprostředkovat setkání s různými uměleckými složkami, které jsou součástí procesu vytváření loutkového představení - výtvarno (práci s materiálem při dotváření loutek) práci s dramatickým textem a v neposlední řadě - dramatickou akci. Po zvolení literární předlohy si děti dotvoří rekvizity (namalují je), budou se je učit vodit (setkání s našimi profesionálními loutkoherci). Při práci na dramatickém textu postihují hlavní myšlenku hry, uvědomují si charakteristiku hlavních postav, pokoušejí se ji vyjádřit vhodným pohybem, mluvou, poznávají zákonitosti pohybu loutek, estetiku mluveného slova. Závěrem kurzu pak připraví malé představení, jako ukázku své tvorby, pro rodiče.
    +420 224 316 186 / 607 057 459 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
    Aby bylo možné vytvářet pro Vás vhodné nabídky Obchodní účely zahrnují zejména činnosti spočívající v třídění údajů, vytváření cílených nabídek a dále samotné oslovení jménem DSH s obchodní nabídkou produktů a služeb DSH, a to písemně, telefonicky, internetovou reklamou a elektronickou komunikací prostřednictvím služeb DSH a kontaktů, které DSH poskytnu. Pokud účastník umožní využívání služeb DSH nebo kontaktů, které DSH poskytl, dítěti mladšímu 16 let, potvrzuji, že zákonný zástupce dítěte souhlasí s oslovením dítěte obchodními nabídkami prostřednictvím těchto služeb a kontaktů.
    +420 224 316 784 / 607 911 458  ( v pokladních hodinách ) Pozor! Nevyřizujeme SMS!út - pá 9:00 - 13:00 hodin také tel.: +420 607 057 459Telefonická rezervace trvá maximálně týden.


Hrajeme pro dospělé v roce 2019

    Připravili jsme zážitkové workshopy vedené v duchu dramatické výchovy a to odborně vzdělanými lektory. Workshopy navazují na vybraná představení a trvají zhruba hodinu. Jsou připravovány jak pro děti ze základních, tak i z mateřských škol.
    Hlavní město Praha připravuje ku příležitosti výročí 100 let republiky aplikaci, jejíž součástí bude virtuální hra zaměřená na prostředí hlavního města.
    Pronájem divadla a autobusu: Ing. Stanislava Karlovská, náměstkyně ředitelky +420 224 313 297 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


! Doporučujeme ! vstupenky v pokladně rezervovat alespoň tři týdny předem.  

    1/ kurz bude probíhat od 4. 10. 2019 - 18. 6. 2020 2/ dvouhodinové lekce (s přestávkou) budou jedenkrát týdně ve čtvrtek od 15.30 do 17.30 3/ vaše dítě můžete přihlásit pouze prostřednictvím přihlášky, kterou si stáhnete (najdete ji nahoře na této stránce) a odešlete ji na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Přijetí dítěte do kurzu potvrdí DSH písemně. 4/ cena kurzu je stanovena na 5.920 Kč + 3.900,- Kč za loutku. Loutka je originál od profesionálního řezbáře D S+H, která zůstane každému účastníkovi kurzu na památku. Zápisné je nutné uhradit po přijetí dítěte do kurzu (nejpozději do čtvrtka 27. 9. 2018) na účet divadla v celé výši 9.820,- Kč říjen: 3.10.2019 - úvodní hodina: vzájemné seznámení pomocí her (děti, rodiče, lektor) a základní informace říjen-listopad : 10.10., 17.10., 24.10., 7.11., 8.11., 14. 11., 21.11., 28. 11. 2019 - seznamovací a rozvojové hry, výtvarné dovednosti, práce s rytmem, dynamikou a melodi
    V případě, že divadlo nehraje, nebo je na uměleckém turné je pokladna o víkendech uzavřena!!! * Hrajeme-li představení pro dospělé je pokladna otevřena do 19.00 hod.
    Ředitelka Divadla S+H Mgr. Denisa Kirschnerová IČ:      00064360 DIČ:   CZ00064360 Č. ú. 2338021/0100 ID datové schránky: puu74ah Příspěvková organizaceZřizovatel: Hlavní město Praha Organizace je zapsánav Rejstříku živnostenského podnikáníÚřadu MČ Praha 6 Divadlo Spejbla a Hurvínka není plátcem DPH
    představovat Vám Divadlo Spejbla a Hurvínka asi nemusíme, vždyť v roce 2010 tomu bylo již 80 let, kdy zahájilo svou činnost v Plzni, jako první profesionální loutkové divadlo a téhož roku uplynulo i 65 let od chvíle, kdy se přestěhovalo do Prahy. Zároveň proběhla i rekonstrukce našeho divadla v Dejvicích, kam jsme se 1. dubna 2010 vrátili.
    Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Stanislava Karlovská , tel. 224 313 297, 224 316 186, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Veřejné zakázky - Výstava radnice

    a)  Pro děti od 4  - 6 let (skupina max. 15 dětí) U této skupiny dětí je nutné, aby dítě bylo již přiměřeně samostatné a bylo schopné pracovat pouze s lektorem a dětmi bez přímé účasti rodičů.
    UPOZORNĚNÍ - na těchto mailech přijímáme pouze hromadné objednávky:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00