Jak na věc


křesťanská psychologická poradna pro dospělé

Re: křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Hana Imlaufová

    Nabízíme celostní a integrativní přístup, bezpečný a kreativní prostor k probouzení sebe-uzdravovacích sil každého člověka. Jednotliví terapeuti jsou vyškoleni v různých psychoterapeutických směrech.
    Nabízím psychoterapii pro individuální klienty, páry i rodiny. Jsem zároveň skupinový psychoterapeut v dlouhodobě zavedené skupině. Pracuji v duchu humanistické PCA a psychoanalytické psychoterapie.
    I Vaše duše si zaslouží pi Kontaktujte nás pokud přeroste pracovní vytížení a stres Vaše možnosti, cítíte nespokojenost v partnerském vztahu, prožíváte vyčerpání na MD nebo máte jiné obtíže.
    odborná forma podpory pro lidi, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízké osoby a potřebují pomoc s přizpůsobováním se této skutečnosti. poradenství a terapie pro pozůstalé, internetové poradenství
    Jako psychoterapeutka a následně koučka se věnuji práci s lidmi v oblastech - léčba závislostí, krizová intervence, dále životní, business a top executive coaching.
    Psychoterapie individuální, párová i rodinná, hypnoza - hypnoterapie, diagnostika -posudky pro posouzení zdravotní způsobilosti řidičů z povolání a pro držení zbrojního pasu


Pedago psychologická poradna Brno

    Soukromá psychoterapeutická poradna pro jednotlivce, páry, rodiny i skupiny, systemická psychoterapie, individuální, manželská a rodinná terapie, systemické koučování pro podnikatele a manažery
    ProBull Teambuilding je vzdělávací a konzultační společnost působící v oblasti firemního rozvoje, produkce akcí a teambuildingu. Služby poskytujeme v plné šíři na území České a Slovenské republiky.
    Systemicky orientované poradenství, lektorování, socioterapie - komunikační problémy, partnerské problémy, podpora při poruchách plodnosti. Respekt a individuální přístup.
    Soukromá psychoterapeutická a klinicko-psychologická praxe. Smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Psychoterapeutická specializace Pesso Boyden System Psychomotor PBSP
    Jak se zorientovat se ve svém životě, zbavit se nefunkčních vzorců chování a rozšířit svůj úhel pohledu o nové možnosti řešení problematických situací. Semináře osobního rozvoje.
    Představte si, že můžete dosahovat vysněných cílů v kratším čase, s větším prožitkem, pocitem uspokojení, s větší chutí do svých projektů. Jak se Vám bude ráno vstávat, až tohoto stavu dosáhnete


Diskuze : Zdraví : Psychologové a psychiatři

    Poskytování kvalitní psychiatrické a psychoterapeutické péče současným pacientům ambulance a také poskytování péče novým pacientům z celé Prahy a okolí. Máme smlouvy s VZP, OZP, VoZP, ZPMV a ČPZP.
    Poznání sebe sama, je nejkrásnějším darem celému světu.Profesionální psychologické poradenství, osobnostní růst, práce se sny a symboly, arteterapie,imaginace, ženská spiritualita, partnerské vztahy
    V naší privátní klinice jsme schopni vám poradit v oblasti vašich vztahů, práce, zdraví i peněz. Jsme první česká privátní klinika dobrého pocitu. Zaručujeme vám diskrétní atmosféru.
    Pracuji dle principů gestaltterapie. Kromě výše zmíněných služeb poskytuji Cogmed trénink pracovní paměti - pro děti a dospělé s ADHD, po úrazech a obecně pro klienty s poruchami pozornosti.
    Mezi mé klienty nepatří pouze špičkoví sportovci, s nimiž spolupráce směřuje k ME, MS či OH, ale také začínající sportovci, pro které je důležitý každý dobře odehraný bod či odběhnutí závod.
    Nabízíme odbornou a bezplatnou poradenskou a psychoterapeutickou pomoc v náročných životních situacích, do nichž se může dostat každý díky nečekaným změnám a zvýšeným nárokům života.


Nechcete udělat nový design Rodiny.cz?

    POMOC A PODPORA PRO VAŠI DUŠI A TĚLO - osobní psycholog, průvodce na Vaší životní cestě, pomoc a podpora, osobní rozvoj, láska, vztahy, životní smysl, zdraví, rodina, osobní štěstí, psychická pohoda
    Studium psychologie na FF UK v Praze. V psychoterapii důraz na empatii a existenciální přístup. Využívám i artpsychoterapii. Mám smlouvu se zdrav. pojišťovnami, které hradí léčbu.
     Lékařka s všestrannou klinickou praxí v oblasti duševního zdraví a psychoterapie nabízí poradenství pro rozvoj osobnosti a psychoterapii individuální, skupinovou a párovou.
    Tvořím grafologické analýzy osobnosti jak z pohledu hloubkové analýzy, tak z pohledu personálního a profesního poredenství. Také se věnuji grafologickým expertýzám a grafologickým vyjádření pro soud.
    Individuální a párová terapie, partnerské, manželské a rodinné poradenství, terapie psychosexuálních poruch, příprava pro snoubence, podpora při rozhodování, individuální a týmová supervize.
    Prostřednictvím individuální a párové psychoanalytické psychoterapie, psychoanalýzy mohu pomoci těm, kteří nejsou spokojeni se svým životem a nedaří se jim to změnit.


Existuje přátelství mezi mužem a ženou?

    Jmenuji se Jiří Daníček a jsem kouč, trenér, HR konzultant a specialista na rozvoj lidí v byznysu. Specializuji se na manažerskou a obchodní psychologii, psychologii komunikace a mediální komunikaci.
    Soukromá psychologická poradna, komunikační psychoterapie, vztahové a výchovné poradenství, osobnostní rozvoj, koučing, kurzy komunikačních dovedností.
    Obraťte se na mě, pokud řešíte komplikace v rodinném životě, v pracovním životě, v tématu zdraví, prosperity, přátelství, otevření se kreativitě, sebepoznání a dalších oblastí a strastí v životě.
    Nabízím osobní terapie a koučink metodou Mindfulness všímavosti, jsem v zahraničí vyškolený lektor mindfulness všímavosti. O tomto přístupu rovněž publikuji.
    Dokážeme účinně pomoci lidem, kteří dosud nenašli účinnou pomoc. Pomáháme lidem s duševními i tělesnými problémy. Pořádáme jedinečné semináře osobního rozvoje.
    Provozuji privátní psychoterapeutickou poradenskou praxi zaměřenou zejména na osobnostní rozvoj, práci s psychickými traumaty a úzkostmi. Využívám především metody krizové intervence, KBT a EMDR.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00