Jak na věc


jsoucnost

Důkaz postexistence - podobnost duše a idejí (jako jsoucen o sobě)

    bytí, jsoucnost, trvání, nicotná e. živobytí živ. postavení, dobrá/ pochybná e. existenční [např. minimum - k zajištění života] existující existencionalizmus = názor - bytostné prožitky lid. existence e-ální = bytostné, týk. se podstat. struktur života
    bytnost, jsoucnost základ/ podstata/ důležitý/ samostatný protějšek existence [člověk je především sám sebou a až druhotně člověkem] koncentr. výtažek[tresť do aromadifuzérů/ lamp] - viz difuze, fetovat, purpura, tinktura, tresť
    Zadejte slovo, vyberte slovník a překládat zdarma, v každém čase a místě. Vyzkoušejte náš slovník on-line a vidět, jak je to snadné. zapomeňte na problémy s překladem v práci nebo ve škole!

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00