Jak na věc


jihovýchodní asie mapa

PŘÍRODNÍ KRÁSY SLOVINSKA A CHORVATSKA

    Poznávací zájezd za nejzajímavějšími klenoty Londýna a jihovýchodní Anglie. Váš čas v Anglii odměří s přesností jedné sekundy hodiny na věži Westminsterského paláce Big Ben, symbolu města. Dalším symbolem je most a pevnost Tower, kde je drženo šest havranů. Podle legendy nesmí opustit Tower, jinak Londýn zanikne. Během zájezdu se seznámíte s fenomény tak typickými pro Anglii jako jsou sídla královské rodiny v Buckingham Palace a ve Windsoru, katedrála v Salisbury, námořní plavba v Greenwich a Portsmouth, Shakespeare ve Stratford upon Avon.
    5. den: SALISBURY – návštěva slavné gotické katedrály s nejvyšší věží v Anglii. STONEHENGE – nejslavnější pravěký monument v Evropě (pouze z autobusu). BATH – historické centrum, římské lázně, budovy georgiánského stylu. Centrum města je zapsáno na Seznamu památek kulturního dědictví UNESCO.
    Zajímavým zážitkem na celý život i možností pro osobnostní rozvoj je i ubytování v hostitelských rodinách, které nabízí specifický náhled do života běžného Brita. Tato forma ubytování je  i skvělou příležitostí, jak osvěžit komunikační schopnosti v angličtině.
    7. den: LONDÝN * dopoledne individuální prohlídka Londýna kolem Hyde Park, možnost nákupů na Oxford Street. CALAIS – zastávka na vyhlídku na křídové útesy. V podvečerních hodinách odjezd, večerní cesta Eurotunelem Folkestone – Calais.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00