Jak na věc


jednotných přijímacích zkoušek

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

    Hlavním principem CRM je větší efektivita a urychlení začátku podnikání. Pokud bude podnikatel provádět úkon prostřednictvím CRM budou od něho potřebné informace získány na jednotném formuláři, který vydalo MPO. Živnostenský úřad po shromáždění těchto údajů postoupí přihlášky k registraci a oznámení věcně příslušným orgánům veřejné správy. Mělo by dojít k podstatnému zjednodušení.
    V podnikání se může realita dramaticky lišit od sebelepších plánů. To vědí i v Nallu, jehož zakladatelé otevřeně popisují svůj úspěch, fuckup, kterým si prošli, i zkušenost, kterou udělali. To ale není všechno, co na vás čeká. Petr Macek vám poví další zajímavý příběh, tentokrát ze soudku online podnikání. Eva Vejvodová připravila další díl tyrkysových firem, Stephen Griffin poradí, co se stagnujícími e-shopy a naše redakce pak přidá další články plné podnikatelské inspirace. Tak ať se vám líbí.
    Také lze využít obdobné aplikace interaktivního formuláře na portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz, který umožňuje práci s garantovanými formuláři a žádostmi úřadů a institucí. Pro práci s aplikací se však musí žadatel přihlásit. Formuláře lze vyplnit on-line, vytisknout, uložit v elektronické podobě přímo v aplikaci či v osobním počítači. Aplikace využívá osobní registrační údaje, které automaticky vkládá do formulářů.


Elektronický JRF – Elektronický jednotný registrační formulář

    Během zakládání živnosti musel podnikatel vyplnit postupně na živnostenském úřadu, finančním úřadu a správě sociálního zabezpečení minimálně čtyři formuláře. S formuláři, které mnohdy obsahovaly totožné údaje, musel jednotlivé úřady obejít sám podnikatel.
    Od 1. 8. 2006 byly živnostenské úřady prohlášeny za centrální registrační místa a podnikateli teď stačí jediný formulář, aby provedl vedle vlastního oznámení živnosti také daňovou registraci, oznámení České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce i příslušné zdravotní pojišťovně. CRM tak umožní provést registraci podnikatele bez nutnosti dodávat např. doklady o bezdlužnosti nebo výpis z rejstříku trestů.
     Zaregistrujte svůj e-mail a objevte 30 chyb v prvním roce podnikání, které mohou stát vaše podnikání život, pokud se z nich nyní nepoučíte. E-book dostanete e-mailem.


Zadání samostatné odborné práce

    Jednotný registrační formulář nahrazuje různé typy formulářůpro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění, úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totožných údajů.
    Elektronická podoba jednotného registračního formuláře je připravena k přímému vyplnění pomocí počítače a opakovanému použití při jeho uložení. Před použitím elektronické verze JRF je ale nutné nejdříve instalovat aplikaci 602XML Filler. Po instalaci lze konkrétní JRF vyplnit bez problémů.
    Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dotčenými resorty (Ministerstvem financí, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví) vypracovalo dva základní typy jednotných registračních formulářů, a to v rozdělení pro právnickou a fyzickou osobu.
    Od roku 2006 byly živnostenské úřady prohlášeny za Centrální registrační místa (CRM) a podnikateli nyní stačí jediný formulář, aby provedl vedle vlastního oznámení živnosti také daňovou registraci, oznámení České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce i příslušné zdravotní pojišťovně. To samé platí pro založení firmy.


E-book s kompletním seznamem povinností OSVČ

    Rozsáhlou novelou živnostenského zákona, jakož i dalších zákonů (zákonem č. 214/2006 Sb.), došlo k rozšíření pravomoci živnostenských úřadů jako centrálních registračních míst – CRM. Podnikatelé mohou od 1. 8. 2006 oznámit zahájení podnikatelské činnosti, včetně změn a údajů pro všechny instituce, tj. registrace pro daňové účely, plnění oznamovací povinnosti a dalších povinností vůči České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce a zdravotním pojišťovnám přímo na živnostenském úřadě.
    Jednotný registrační formulář – JRF byl vypracován tak, aby byl co nejpřehlednější jak pro klienty CRM, tak pro následnou práci ze strany pracovníků CRM.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00