Jak na věc


jak jak se přenáší kapavka

Maca 500mg - 250kapslí, XXL economy VH

    Jak již bylo řečeno, kapavka se přenáší nejčastěji pohlavním stykem, kdy se bakterie Neisseria gonorrhoeae (gonokoky) v zánětlivé tekutině přenesou na druhého člověka. V závislosti na typu sexuálního kontaktu tak může dojít k přenosu nejen na pohlavní a močové cesty, ale také na hltan nebo oční spojivky. Další možný přenos je z matky na dítě při porodu, infekce u dítěte pak nejčastěji postihuje oční spojivky.
    Vyšetření kapavky se provádí nejčastěji ze vzorku moči pomocí kultivace a následné mikroskopie nebo molekulárně-biologickými metodami, konkrétně PCR (polymerázová řetězová reakce), případně z výtěrů ústí močové trubice, děložního krčku, rekta či hrtanu.
    Kapavka patří mezi klasické pohlavní choroby a je povinností lékaře každou novou infekci hlásit na krajskou hygienickou stanici. Po celou dobu diagnostiky a léčby je pacient sledován a teprve po úspěšném vyléčení je možné jej vyřadit z evidence.


Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

    Kapavka je vysoce nakažlivé onemocnění a je rozšířená prakticky po celém světě. V posledních deseti letech ale dochází k postupnému snižování výskytu především díky prevenci a vzdělávání lidí. V České republice se ročně objeví asi tisíc nových případů kapavky. Onemocnění se objevuje o něco častěji u mužů, a to ve věku mezi 15 - 35 lety. Ženám se ale infekce zcela nevyhýbá a především u mladých dívek může mít za následek vážné postižení reprodukčních orgánů. Bakterie se přenáší především pohlavními cestami, možný je ale také přenos z matky na dítě při porodu apod. Průběh onemocnění se může u různých lidí lišit. 
    U mužů se kapavka projevuje hnisavou uretritidou (zánět močové trubice) s doprovodným pálením a řezáním při močení. Typický je běložlutavý hnisavý výtok z močové trubice, jejíž ústí bývá vlivem zánětu zarudlé. Později hnisavá sekrece ustává a mění se na čirou. Postupně může zmizet a zůstane pouze tzv. ranní kapka. U 90 % mužů se uretritida objevuje již do 5 dnů po nakažení.


Tip pro čtenáře Spektra Zdraví:

    Důležité je také myslet na sexuální partnery nemocného a vyšetřit či případně léčit i je. Lékaři často doporučují, aby se nemocný v době léčby vyvaroval pohlavního styku nebo alespoň dodržoval zvýšené hygieny a bariérových ochranných pomůcek. Sexuálně přenosnými onemocněními se zabývá venerologie, v případě kapavky je pak možné se obrátit na urologa, gynekologa nebo kožního lékaře. Pokud kapavka není správně a včas léčená, může dojít k řadě komplikací. Jednou z nich je přenesení a rozšíření infekce na další orgány (prostata a nadvarlata u mužů, vaječníky, vejcovody a děloha u žen) nebo pak i vzdálené orgány, kdy se kapavka pak nazývá diseminovaná. V takovém případě pak hrozí zjizvení postižené tkáně se vznikem neplodnosti u obou pohlaví, dlouhodobé poruchy močení nebo může infekce přejít do chronicity. Obtíže se pak neustále vracejí a je velmi těžké je jakkoliv léčit. U nemocných novorozenců je potřeba zahájit léčbu co nejrychleji, protože v případě onemocnění očí hrozí až slepota.
    Neisseria gonorrhoeae se během porodu přenáší na novorozence a způsobuje konjunktivitidu (hnisavý zánět spojivek). Kvůli bezpříznakovému průběhu kapavky u žen se všem novorozencům těsně po porodu preventivně vkapává antibakteriální prostředek do spojivkového vaku (Ophthalmo-Septonex, AgNO3), aby se předešlo vzniku infekce. Kromě oboustranné konjunktivitidy jsou novorozenci infikovaných matek ohroženi také gonokokovým zápalem plic, faryngitidou nebo disseminovanou infekcí.


Laboratorní vyšetření - pouze testy

    Prvním místem vstupu bakterií bývá nejčastěji sliznice močové trubice a sliznice děložního hrdla u žen. Krom těchto nejčastějších oblastí se bakterie mohou úspěšně rozmnožovat v oblasti konečníku, nosohltanu nebo na očních spojivkách. Pochva žen má ochranné epiteliální buňky, které tuto oblast většinou před infekcí uchrání, proto u žen může infekce někdy začít až jako zánět čípku (děložního krčku nebo hrdla). V případě zanedbání léčby se infekce může poměrně rychle rozšířit až na dělohu, vejcovody a vaječníky. Může hrozit až kompletní neplodnost ženy či v budoucnosti zvýšená četnost mimoděložních těhotenství případně nežádoucí potrat nebo předčasný porod.
    Pokud není kapavka léčena antibiotiky, dochází k rozšíření zánětu na endometrium dělohy a na vejcovody provázeného horečkou, nevolností a někdy i zvracením. Vzniká chronický zánět malé pánve, který může vyústit v neplodnost způsobenou zajizvením tkání.
    Kapavka se řadí do skupiny sexuálně přenosných onemocnění (anglická zkratka STD), proto je důležité se v oblasti prevence zaměřit na tuto oblast. Základem je pečlivý výběr sexuálních partnerů a používání bariérových ochranných pomůcek (kondom) s dodržováním základní hygieny. K dalšímu typu prevence řadíme pravidelné vyšetřování těhotných a v případě onemocnění těhotné ženy dbát zvýšené pozornosti, zahájit včasnou léčbu a prevenci tak, aby nedošlo k přenosu na novorozence.


Příčina vzniku kapavky a její příznaky

    Zvolíte si Vámi požadovaný test či testy, vyberete odběrové místo, zvolíte způsob převzetí výsledků (osobně/elektronicky) a způsob úhrady. Popřípadě Vám zašleme odběrový set s instrukcemi, jak absolvovat odběr na jiném pracovišti a jak doručit odebraný materiál do naší laboratoře.
    Nemocný je povinen se léčit a dodržovat stanovenou léčbu a doporučení. Jakmile je onemocnění vyléčeno a výsledky jsou negativní, je vyřazen z evidence. Důležité je, že nemocný nesmí ohrozit nákazou jiné osoby, protože by porušení a úmyslné rozšiřování nemoci mohlo být chápáno jako trestný čin (ohrožování pohlavní nemocí).
    Rozšířením gonokokové infekce do krevního oběhu hrozí rozvoj artritidy s dermatitidou (zánět kloubů, většinou postihuje jen jeden kloub, především koleno; kožní vyrážka).
    Tzv. autoinokulací (přenos infekce dotykem z jednoho místa na druhé) se může Neisseria gonorrhoae dostat na oční spojivku, kde způsobuje zpravidla jednostranný zánět(konjunktivitidu) s velkou tvorbou hnisu a zarudnutím.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00