Jak na věc


jak jak najít parcelní číslo

Jak zablokovat nevyžádané hovory?

    13 5. Rozklikneme-li vrstvu Základní mapa, objeví se odkaz na Legendu k rastru Základní mapy zpět na Přehled tlačítek odkaz na Legendu k rastru odkaz na Mapy
    18 Smazat všechny nebo vybrané objekty Nástroj guma umožňuje smazat prvky: a) nemáme vybrané prvky a zvolíme nástroj, guma smaže všechny měřené prvky b) máme vybraný prvek (vyžlucený) pomocí, systém smaže jen vybraný prvek
    8 Přidávání vrstev k danému zobrazení Chceme-li změnit zobrazení mapy, změnit obarvení parcel, přidat do mapy jiné téma, použijeme tlačítko Rozbalit seznam vrstev. Rozbalí se seznam vrstev pro zobrazení. Pomocí zatržítka vrstvu vypneme nebo zobrazíme. Např. Rozlišení parcel KN podle druhu pozemku 1. Otevřeme výběr map kliknutím na tlačítko 2. Pod zvolenou mapou Katastrální mapa klikneme na tlačítko 3. V seznamu vrstev zatržítkem zapneme vrstvu Parcely KN (druh pozemku), jiné vrstvy můžeme vypnout např. Budovy (typ) 4. V mapě se zobrazí parcely barevně rozlišené podle druhu pozemku


Jak zablokovat nevyžádané hovory?

    25 Tisk mapy 1. Zvolíme ikonu 2. Otevře se okno náhled pro tisk, kde si pomocí nástrojů tisku (více), můžeme zvolit možnosti zobrazení (více). Velikost mapy závisí na velikosti mapového okna na monitoru. Nástroje pro tisk Legenda k mapě Možnost vepsat nadpis, popis Zdroj dat Měřítko 3. Po nastavení tiskového výstupu dáme, zvolíme parametry tisku a vytiskneme Upozornění: Musíme nastavit orientaci tiskárny na šířku Volba stránky v náhledu je jen pro dané zobrazení náhled. Na samotný tisk je třeba upravit Vlastnosti vaší tiskárny pro tisk. (Vlastnosti stránka na šířku). Internetové prohlížeče obecně jsou nastaveny tak, aby automaticky neměnily nastavení systému a vlastních aplikací na Vašem PC, tzn. i nastavení tiskárny.
    9 Např. Zobrazení parcel nad leteckým snímkem 1. Otevřeme výběr map kliknutím na tlačítko 2. Zvolíme mapu Letecký snímek klikneme na tlačítko 3. V seznamu vrstev zatrhneme v rámečku (zapneme) vrstvu Parcely katastru nemovitostí 4. V mapě se zobrazí parcely nad leteckým snímkem, parcely jsou pro lepší rozlišení zbarveny žlutě zpět na Mapy zpět na Přehled tlačítek
    19 Vyhledávání objektů v mapě V každé vybrané mapě můžeme vyhledávat parcely podle čísla, budovu podle čísla, katastrální území ( v případě, že je jich více). Hledání podle čísla parcely a) známe celé číslo parcely v daném katastrálním území 1. Zvolíme nástroj 2. Objeví se okno s možnostmi vyhledávání 3. Vepíšeme číslo i s poddělením (lomítkem) do pole Číslo parcely, případně určíme katastrální území (pokud je jich více) tzn. vybereme z nabídky 4. Stiskneme tlačítko Zobrazit 5. Zobrazí se informace o konkrétní parcele, vyžlutí se a přiblíží v mapě.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00