Jak na věc


jak jak najít parcelní číslo

Jak zablokovat nevyžádané hovory?

    16 Upravit objekty Můžeme měnit vzhled již nakresleného tvaru - přesunovat pozice vrcholů polygonu a lomové body nebo zakončení linie, přidávat další body nebo vrcholy. Přesun vrcholů 1. vybereme nástroj pro úpravy měřených objektů 2. body (vrcholy) útvaru se zvýrazní, připraví k editaci, levým tlačítkem na myši chytíme bod, posuneme na jiné místo a pustíme Přidání vrcholů 1. vybereme nástroj pro úpravy měřených objektů 2. body (vrcholy) útvaru se zvýrazní, připraví k editaci, levým tlačítkem na myši klikneme v místě nového vrcholu, vytvoří se bod, který můžeme přemístit
    13 5. Rozklikneme-li vrstvu Základní mapa, objeví se odkaz na Legendu k rastru Základní mapy zpět na Přehled tlačítek odkaz na Legendu k rastru odkaz na Mapy
    9 Např. Zobrazení parcel nad leteckým snímkem 1. Otevřeme výběr map kliknutím na tlačítko 2. Zvolíme mapu Letecký snímek klikneme na tlačítko 3. V seznamu vrstev zatrhneme v rámečku (zapneme) vrstvu Parcely katastru nemovitostí 4. V mapě se zobrazí parcely nad leteckým snímkem, parcely jsou pro lepší rozlišení zbarveny žlutě zpět na Mapy zpět na Přehled tlačítek
    6 Legenda k rastru 1. Stiskneme tlačítko 2. Pod náhledovou mapkou stiskneme tlačítko. 3. Rozbalí se seznam vrstev, které je možno k rastru zobrazit a u vrstvy pro rastr (územní plán nebo letecký snímek apod.) je ikona informace. 4. Klikneme na ikonu a zobrazí se okno s legendou k rastru.


Jak zablokovat nevyžádané hovory?

    24 6. Ze seznamu si vybereme hledanou budovu označíme myší řádek 7. Stiskneme tlačítko Zvětšit na vybrané 8. Systém vyhledá, přiblíží a vyžlutí v mapě jen vybranou budovu. zpět na Vyhledávání objektů v mapě zpět na Přehled tlačítek
    26 Vepsání popisek Máme možnost vepsat nadpis nebo nějaký popisek k mapě nad a pod obrázek. Nástroje pro tisk Volba stránky na výšku nebo na šířku pro náhled Upozornění: Volba stránky je jen pro dané zobrazení náhled. Na samotný tisk je třeba upravit Vlastnosti vaší tiskárny pro tisk. (ikona Tisk Vlastnosti stránka na šířku).internetové prohlížeče obecně jsou nastaveny tak, aby automaticky neměnily nastavení systému a vlastních aplikací na Vašem PC, tzn. i nastavení tiskárny. Zobrazení nebo vypnutí grafického měřítka do tisku viz Možnosti výstupů Zobrazení nebo vypnutí legendy do tisku viz Možnosti výstupů Tisk otevře okno nastavení tiskárny zvolíme tiskárnu, orientaci papíru (viz Upozornění výše), barvu příp. jiné vlastnosti tisku podle možností Vaší tiskárny Zavřít náhled tisku zavře náhled a vrátí se do programu zpět na Přehled tlačítek zpět na Tisk mapy odkaz na Možnosti výstupů


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00