Jak na věc


jak dlouho bolí zuby po vytržení

Cena KBT programu na 28 dní zahrnuje:

    V současné době KBT rozvíjí svou teorii a praxi a zaměřuje se na zkoumání a ovlivňování ,,vnitřních“ psychických procesů, jádrových přesvědčení o sobě a světě. Velký důraz klade KBT na motivaci klienta, která je nositelem změny. Nyní již budete znát odpověď na otázku „Jak přestat pít alkohol?“.
    V případech technických problémů (např. výpadek internetového připojení, porucha pokladního zařízení apod.) naleznete více informací v kapitole "Co když něco selže".
    Infarkt myokardu je pro své příznaky opravdu charakteristický. Zmást nás přesto při jeho rozpoznání mohou bolesti hrudníku, které mají jinou příčinu. Nejčastěji to bývají bolesti zad, vyvolané například blokádou v oblasti hrudní páteře. Tyto bolesti jsou však zpravidla lokalizovány do jednoho konkrétního místa na středu hrudníku a bývají „bodavého“ rázu. Bolesti při infarktu mohou zasahovat nejen hrudník, ale i paže a břicho a jedná se o tupou tlakovou bolest a pálení. Navíc se přidružují typické projevy postižení bloudivého nervu, příznačné právě pro infarkt. Pokud se s bolestmi objeví i náhlé silné pocení, schvácenost, nevolnost a případně i dušnost, jde jednoznačně o infarkt myokardu a s potřebnými záchrannými kroky bychom neměli váhat.


Některé uváděné důvody klientů k nástupu do programu:

    Kognitivně- behaviorální terapie je strukturovaná, krátkodobá, zaměřená na dosahování specifických předem definovaných cílů pomocí řady terapeutických metod. Klient se tyto metody učí v aktivní spolupráci s terapeutem a je schopný je používat i po skončení terapií samostatně.
    Každodenní intenzivní skupinová a individuální terapie je doplněna podpůrnými prostředky, tělesným cvičením, jógou a relaxací, které vedou ke zlepšení psychické a fyzické kondice klientů.
    KBT vychází z teorie, že příčinou problémů je nevhodné chování a myšlení, které je naučené a udržované vnějšími a vnitřními faktory. V terapii se může klient toto chybné chování a myšlení přeučit, nebo se může naučit novým, vhodnějším způsobům řešení problémů. Kromě změny chování a myšlení se terapie zaměřuje na ovlivňování emocí, které jsou s nežádoucími projevy spjaty.


Gastroskopie, gastroskopické vyšetření: příprava, průběh

    Akutní infarkt myokardu postihuje lidi stále mladší a setkat se s ním může opravdu každý z nás, ať už v roli toho, na koho zaútočil, nebo v roli člověka, který se ocitne v blízkosti někoho jiného, stiženého infarktem. Znalost základních symptomů této choroby a první pomoci je jediná možná cesta k zachování lidského života při postižení infarktem. Přečtěte si proto také článek První pomoc při zástavě srdce a dýchání v rubrice První pomoc na našich webových stránkách.
    Infarkt myokardu je nebezpečnou ischemickou chorobou, způsobenou ucpáním krevního řečiště srdečních tepen sraženinou. V důsledku nedostatečného zásobení kyslíkem pak dochází k odumírání srdeční tkáně, které může být pro lidský život fatální. Pro záchranu života člověka stiženého infarktem je nejdůležitější okamžitá lékařská pomoc. Abychom mohli být k zavolání záchranné služby pohotoví, musíme umět infarkt včas rozpoznat.
    Hluboce si vážíme každého člověka, který v sobě nalezne sílu, bojovat se svou závislostí. Jsme přesvědčeni, že tento boj by měl probíhat v důstojných podmínkách. Proto klademe důraz nejen na odbornou péči, ale i na možnost kvalitní relaxace a možnosti kvalitního sportovního vyžití.  28 denní terapeutický program zaměřený na léčbu závislosti spojuje prvky Kognitivně – behaviorální terapie, tradičního přístupu programu Anonymních alkoholiků a příjemného prostředí wellness resortu umožňujícího regeneraci organismu.


ZANECHAT ODPOVĚĎ Zrušit odpověď

    Pokud u člověka dojde k infarktu myokardu, dostavují se poměrně charakteristické příznaky, díky kterým bychom měli být schopni akutní infarkt neprodleně rozpoznat. Tyto příznaky označujeme jako subjektivní, jejich výskyt jsme schopni pozorovat a postižený je dokáže sám vnímat a popsat. Jsou pro nás při identifikaci infarktu klíčové a neměli bychom je opomíjet. Charakteristické pro ně také je, že nastupují náhle, bez jakýchkoliv předešlých varovných signálů. Pokud zjistíme, že někdo v našem okolí těmto příznakům podléhá, nebo pokud sami na sobě pociťujeme některé z následujících symptomů, neváháme okamžitě zavolat záchrannou službu (linka 155).
    Do příjezdu záchranné služby je nutné hlídat základní životní funkce postiženého – kontroluje se pulz, dýchaní a zda pacient neupadá do šokového stavu, který může vést k fatální zástavě srdce. Podáme aspirin, nebo jiný lék s látkou Acidum acetylosalycilicum, která zlepšuje okysličení srdce a může také zprůchodnit sraženinou ucpané tepny. Postiženého polohujeme do polosedu, mluvíme na něj a případně uvolníme přilehlé oblečení kolem krku, například límeček od košile nebo vázanku. Jakékoli další pohyby a námaha zvyšují spotřebu nedostatečného kyslíku, proto je důležité, aby nemocný setrval v klidovém stavu až do příjezdu záchranného vozu. Pokud během této doby postižený upadne do kolapsu spojeného s bezvědomím, kdy člověk nereaguje na oslovení ani zatřesení a není u něj patrné dýchání, pak okamžitě zahájíme resuscitaci.


Subjektivní symptomy akutního infarktu myokardu

    Kognitivně – behaviorální terapie (KBT) představuje jeden ze základních směrů současné psychoterapie. Zároveň je nejvíce využívaným směrem v léčbě závislostí u nás i v zahraničí.
    Lékaři záchranné služby zajistí po příjezdu kontrolu základních životních funkcí (změří tlak, pulz a natočí činnost srdce pomocí přístroje EKG), podají analgosedativa (léky ke ztišení bolestí a neklidu pacienta) a další léky k rozpuštění trombu, který ucpává koronární tepny. Při dušnosti je postiženému aplikována kyslíková maska, zajišťující přísun čerstvého kyslíku. Následuje rychlý transport do nejbližšího nemocničního zařízení na jednotku intenzivní péče (JIP) nebo koronální jednotku. V nemocnici jsou zjištěny další objektivní příznaky – na křivce EKG vyšetření se objevuje charakteristická Paardeho vlna, která je patrná ještě rok po prodělání infarktu. K vyšetření se posílá i odebraná krev postiženého, ve které se sleduje zvýšená sedimentace, množství leukocytů (bílých krvinek)v krvi a činnost srdečních enzymů.


Při cyklistice noste přilbu, může vám zachránit život

    Cena také zahrnuje šanci na nový život. Šetří vám finance spojené se závislostí. Neutrácíte za alkohol a jste produktivnější. Léčba je investice do Vaší budoucnosti. Každý den, kdy máte závislost pod kontrolou je k nezaplacení.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00