Jak na věc


jízdenky mhd brno pres sms

Základní předpoklady podmínky používání

    SMS jízdenka je služba Dopravního podniku města Pardubic a.s. (DPMP a.s.) a je možné ji používat ve všech prostředcích městské hromadné dopravy, které provozuje DPMP a.s. SMS jízdenka slouží jako alternativa k Pardubické kartě a papírovým jízdenkám. Jedná se o nový způsob úhrady jízdného.
    Daňový doklad k Mobilní jízdence i k duplikátu je možné získat zde - externí odkaz . Vstup do aplikace daňových dokladů je cestujícímu umožněn pomocí telefonního čísla a unikátního kódu, který je součástí každé SMS jízdenky. V aplikaci je možné si vybrat a vytisknout požadované daňové doklady.
    Nutnou podmínkou pro funkčnost služby SMS jízdenka u cestujícího jsou povolené služby Premium SMS na jeho mobilním zařízení. Pokud u svého operátora nemá cestující tyto služby povoleny, služba SMS jízdenka nebude fungovat a v tomto případě nebude reklamace uznána.


Vzor SMS jízdenky a informační letáky

    Cestující je povinen na vyzvání pověřené osoby (revizora) DPMP a.s. předložit ke kontrole svoje mobilní zařízení se zobrazenou SMS jízdenkou a umožnit ověření všech potřebných dat. Při podezření, že je tato jízdenka neplatná, má možnost pověřená osoba DPMP a.s. provést ověření pomocí kontrolní SMS. Pokud cestující neumožní řádnou kontrolu SMS jízdenky, je při přepravní kontrole považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu. V době po 20. hodině, kdy se do vozu MHD nastupuje pouze předními dveřmi u řidiče, provádí kontrolu SMS jízdenky řidič vozu a cestující je povinen předložit ke kontrole své mobilní za řízení s platnou jízdenkou řidiči.
    Vzhledem k tomu, že z daného telefonu již o jízdenku bylo žádáno a jízdenka je stále platná, vyhodnotí systém tuto SMS jako žádost o duplikát a zašle cestujícímu na mobil kopii SMS jízdenky.
    Nákup jízdenky kdekoliv a kdykoliv a navíc bezhotovostně. Jedinou podmínkou u SMS jízdenky je mít na telefonu aktivní službu Premium SMS,Pro úhradu jízdného od července 2014 nově slouží také aplikace SEJF, která je určena pro chytré telefony a podporuje operační systémy iOS a Android.
    V případě smazání jízdenky/jízdenek v době její platnosti je možné získat její duplikát/duplikáty. Tato služba je zpoplatněna částkou Kč 3,– vč. DPH. Pro zaslání duplikátu:


Jízdenka za Kč 50,– vč. DPH, celodenní na 24 hod. *

    Pro nákup SMS jízdenky je nutné mít aktivní službu Premium SMS na mobilním telefonu. SMS jízdenku je možné získat pouze se SIM kartou českého mobilního operátora (Telefónica 02, T-Mobile, Vodafone a U:fon). Pokud tato služba není aktivní, služba SMS jízdenka nebude fungovat. Službu Premium SMS si může každý pro své telefonní číslo aktivovat ZDARMA na zákaznické lince svého mobilního operátora. Do telefonu se neinstalují žádné speciální aplikace, není nutná žádná úprava nastavení.
    Přesný návod najdete zde a na webové adrese www.sejf.cz - externí odkaz . Při nákupu jízdenky prostřednictvím této služby není nutná SIM karta českého mobilního operátora.
    Objednáním produktu SMS jízdenka uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti - Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 532 20 Pardubice - jakožto správci, případně třetí osobě jakožto zpracovateli, za účelem vystavení jízdního dokladu a případně zpracování reklamačního řízení. Cestující objednáním SMS jízdenky uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů a může je na adrese správce kdykoliv zrušit. Data se uchovávají po dobu nezbytně nutnou a v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, a dalšími souvisejícími právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.


Daňový doklad SMS jízdenka, aplikace SEFJ

    Jízdenku je možno zakoupit kdykoliv a kdekoliv. Není třeba hotovosti ani jízdenkového automatu na nákup jízdenky. K nákupu jízdenky stačí pouze Váš mobilní telefon.
    Do 2 min. cestující dostane příchozí SMS zprávu - SMS jízdenku, kterou si ponechá ve svém mobilním přístroji po celou dobu přepravy pro případ kontroly. Cena této SMS se rovná ceně objednané jízdenky tj. Kč 25,– nebo Kč 50,–.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00