Jak na věc


jídelníčky závodního stravovaní

Kromě profesionálního řízení Vaší jídelny, můžeme také nabídnout dovoz stravy do závodních jídelen.

    Pokladní systém umožňuje prodej zavedeným zaměstnancům, žákům, pacientům atd., dle přednastavených cenových hladin a to jak debetní, tak kreditní. Standardně je možnost stravovat i cizí, hotovostně platící strávníky. Systém je připraven reagovat na veškeré potřeby zákazníka.
    Při provozování Vaši jídelny přebírá společnost Sokorest s r.o. i potřebný personál. Proběhne proškolení personálu, aby byl schopen pracovat v nových podmínkách a plně moderní software. Závodní stravování je zajišťováno v plném rozsahu.
    Celý výrobní proces má všechny fáze přesně načasované a o všech operacích jsou vyhotoveny protokoly dle norem HACCP. HACCP - jedná o zmapování výrobního procesu, určení kritických bodů , teplot a výrobních postupů s cílem vytvořit doopravdy bezpečný produkt. Tuto problematiku má naše společnost ošetřenou na velice kvalitní úrovni.
    Veškerá strava je vyrobena z čerstvých surovin ve Vintířovské varně pod přísným hygienickým dohledem a za dodržení všech norem a hygienických pravidel.
    Z důvodu transparentnosti provozování Vaši závodní jídelny používáme moderní skladový a pokladní systém s přesnými evidencemi. Všechny pohyby a operace jsou přesně zaznamenávány, tak, aby veškerá data, výstupy, statistiky,výsledky hospodaření byly kdykoli k dispozici.


Jídelníček závodního stravování Vřesová, Vintířov:

    Další ze způsobu stravování je provozování Vaší výdejny naší společností Sokorest, s.r.o.. Jedná se o smluvní vztah ve kterém je přesně stanoven způsob provozování.
    Tuto stravu jsme schopni dodávat buďto formou jednoporcově balené stravy, určené pro ohřev například v mikrovlnné troubě, nebo formou víceporcové stravy v gastronádobách pro větší odběratele určené pro ohřev a výdej na Vašich pracovištích.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00