Jak na věc


izolační deska do plynového kotle

stříkaná izolace je v současnosti nejdokonalejší izolační materiál

    Izolační materiál stříkaná izolace je vhodná pro provádění komplexních izolací rodinných domů (včetně dřevodomů, nízkoenergetických a pasivních domů), panelových domů, činžovních domů, komerčních budov, škol, sportovních a výrobních hal, skladovacích prostor atd.  Ve všech směrech předčí všechny běžné izolační materiály.
    Tím, že se po aplikaci dokonale chemicky naváže na jakýkoliv stavební podklad bez nutnosti použití lepidel, nedochází ke vzniku tepelných mostů a zabraňuje tak nežádoucímu proudění vzduchu či pronikání vlhkosti. Při realizaci stříkané izolace nevznikají žádné netěsnosti, které jsou pravidlem při použití běžných izolačních materiálů.
    O nás | Produkty | Ke stažení | Další práce | Kontakt | izolace PUR | Izolační pěna | Pěnová izolace | Polyurea | Inteligentní pěna | Inteligentní izolace | Stříkaná izolace | Blog | Partnerské weby | Hydroizolace teras a balkónů | Stříkaná izolace - zajímavosti | Hydroizolace střech | Hydroizolace teras | Hydroizolace balkonů | Způsob aplikace foukané izolace | Interní sekce
    Historie izolační pěny sahá do 80. let, kdy se tento izolační systém začal prosazovat zejména v USA a v Kanadě, poté tento nový způsob zateplení (v této fázi nikoliv pouze objektů) začal  prosakovbat i do Evropy. Izolační pěna Tecnofoam patří k současné evropské špičce.


Velkou výhodu, kterou má izolační materiál stříkaná izolace, je velmi rychlá aplikace

    Aplikace stříkané pěnové izolace je velmi rychlá a extrémně čistá. Např. kompletní izolaci bytu vyhotovíme během několika hodin, což je v porovnání s použitím jiných typů izolací nesrovnatelně rychlejší varianta. Vzhledem k tomu, že využíváme i injektážní izolační systémy není vždy nutná ani demontáž stávajících stavebních konstrukcí v rámci objektu – jednoduše navrtáme malé otvory, jimiž aplikujeme izolační pěnu - izolační materiál po několika sekundách nabývá na objemu a vyplní všechny dutiny, poté se vyvrtané otvory jednoduše zacelí.
    Ochranné a hydroizolační nátěry určené pro nové i staré povrchy. Speciálně vybrané pro každé místo tak, aby dobře plnily svoji funkci. Každý z nátěrů má svoje přednosti uplatnitelné v konkrétních místech staveb a domů.
    Stříkaná pěnová izolace disponuje neměnnými parametry, které zaručují její izolační vlastnosti v požadované kvalitě po dlouhou dobu. Kvalitní stříkaná izolace je především racionální investice do budoucna. Izolační vlastnosti všech ostatních typů izolací ztrácejí v průběhu času na kvalitě a po několika málo letech plní svoji funkci pouze minimálně, což stojí majitele objektu nemalé finanční prostředky. Stálé parametry by měly být při výběru izolačního materiálu limitujícím faktorem.
    Polyuretanová pěna se nástřikovou hustotou 8 kg/m3., je nejlepší volba tepelné izolace budov. Byla vyvinuta zejména pro vzduchovou klimatizaci a tepelnou izolaci obytných budov.


Hydroizolační nátěry podle místa použití:

    Izolačních materiálů je široká paleta, přičemž každý z nich v ní zastupuje jiný způsob použití. Tepelně izolační materiály určují míru ochrany stavby před únikem tepla z interiéru, hydroizolační materiály účinně izolují stavbu před pronikáním vlhkosti či radonu dovnitř stavby a zvukově izolační materiály zase snižují přenos zvuku.
    Kvalitní izolační pěna představuje v současné době nejdokonalejší formu izolace, nicméně opustíme-li obecnou/teoretickou rovinu, je třeba hodnotit i praktické parametry, které se pro pěny různých značek někdy dost výrazně liší.
    Kliknutím na níže uvedený odkaz "Odeslat", v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění výslovně souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů, které poskytuji prostřednictvím společnosti HONTER Company s.r.o. Tyto údaje poskytuji společnosti HONTER Company s.r.o., jako správci osobních údajů či jako jeho zmocněnému zástupci, výhradně za účelem poskytnutí informací, nejdéle na 10 let od jejich zaslání.


VÍCE NEŽ 1000 PARTNERŮ PO CELÉM SVĚTĚ!

    Stříkaná pěnová izolace významným způsobem napomáhá zdravému bydlení a její aplikaci ocení zejména jedinci s dýchacími problémy a alergiemi. V jejím rámci se nevytváří prostor pro pohyb a množení mikroorganismů vytvářejících nezdravé životní prostředí. Díky neměnným parametrům a stálým vlastnostem je kvalita izolace v kontextu zdraví rovněž dlouhodobě neměnná. Každý kdo má zkušenost s demontáží starší izolace např. ze skelné či minerální vaty tyto jedinečné vlastnosti jistě ocení.
    Izolační materiál stříkaná izolace společnosti Ekopěna s.r.o. patří k certifikovaným produktům mimořádné kvality, které splňují veškeré stavební i hygienické atesty České republiky i Evropské unie. Vyhovuje vysokým požadavkům na úsporu energie, na odolnost proti vlhkosti, na akustickou ochranu i trvanlivost vlastností.
    Realizací izolace z stříkané izolace je možné dosáhnout úspory až 50% energie v porovnání s ostatními typy izolačních materiálů. Navíc stříkaná izolace nemění časem svoji strukturu, nesmršťuje se ani neroztahuje, není potřeba po celou dobu životnosti staveb vyměňovat ani doplňovat. stříkaná izolace dokáže ochránit stavbu po celou dobu její životnosti!
    Po nanesení na požadovanou plochu tento izolační materiál během několika sekund mnohonásobně zvětší svůj objem, dokonale přilne na libovolný povrch, na němž okamžitě usychá, což umožňuje nanášení na i na šikmé a svislé plochy bez použití lepidel a stavebních konstrukcí.


Izolační materiál stříkaná izolace dokáže ušetřit v zimě až 50 % nákladů za vytápění

    Izolační materiály a to bez výjimky, ať se jedná o hydroizolační, zvukově či tepelně izolační materiály, jsou vždy důležitou součástí všech staveb. Jsou často diskutovaným tématem a pozornost jim není věnována náhodou. Izolační materiály zajišťují izolaci a chrání stavby vůči různým degradujícím vlivům a tím i udržují stavbu v dobrém stavu. Správný výběr a použití kvalitních izolačních materiálů tedy výrazným způsobem ovlivňuje vlastnosti a kvalitu staveb.
    Stříkaná izolace patří mezi ty tepelně izolační materiály, které jsou vhodné pro zateplení šikmých i plochých střech, podkroví či půd, stropů, fasád, izolaci podlah, teras a balkonů, vnitřních stěn interiérů, základů, potrubí atd. Díky tomu, že její aplikace se provádí stříkáním, je možné pomocí je možné jí využít i pro izolace složitě konstrukčně řešených a špatně dostupných míst a mezer, jako jsou různé dutiny, oblouky, podkroví, klenuté stropy atd.


Stříkaná izolace patřící mezi tepelně izolační materiály má mnoho pozitiv:

    Stříkaná pěnová izolace představuje dlouhodobou finanční úsporu spojenou s výdaji za energie. Výdaje za energie spojené s vytápěním či klimatizací objektu znamenají v kontextu současných cen energií nezřídka kdy jednu z největších položek a je proto maximálně žádoucí kalkulovat z dlouhodobého hlediska. Byť je pořizovací cena stříkané izolace vyšší než cena např. izolační vaty, její dlouhodobě neměnné parametry činí z této investice investici rentabilní. Každý, kdo někdy odkryl např. sádrokarton, za který byla někdy v minulosti aplikována izolační vata (která navíc přišla např. do kontaktu s vodou) ví, kolik tepla/financí během topné sezóny zaplatil zbytečně. Izolujte/investujte jednou, spořte dlouhodobě.
    Stříkaná pěnová izolace představuje dokonalou vzduchovou a zvukovou izolaci. Během chladného období udržuje v objektu teplý/ohřátý vzduch a v průběhu období letního šetří náklady spojené s klimatizací objektu. Stříkaná pěnová izolace dokonale utěsní i všechna těžce dostupná místa, která by v případě použití jiných izolačních materiálů představovala prostory, kudy uniká teplo. Stříkaná izolace dokonale těsní, přilne ke všem typům povrchů a dlouhodobě spoří náklady spojené s vytápěním a klimatizací objektu.
    Izolační pěna je investice, která se vám (je-li kvalitní) musí v určitém časovém horizontu finančně vyplatit – pokud vám dodavatel poskytne vše potřebné, lze všechny důležité hodnoty do rovnice úspor jednoduše dosadit. Máte-li ohledně izolační pěny nebo čehokoliv souvisejícího, neváhejte nás kontaktovat.


Kde všude můžete jedinečný izolační materiál stříkaná izolace využít?

    Moderní izolační materiál současnosti by měl vykazovat minimální tepelnou vodivost, vysokou rozměrovou stabilitu a tepelnou kapacitu, minimální modul pružnosti, odolnost proti vodě, nehořlavost, chemickou stálost, zdravotní nezávadnost, odolnost vůči škůdcům a v neposlední řadě také cenovou přijatelnost. Všechny tyto vlastnosti je zdánlivě nemožné skloubit v jednom materiálu, protože jdou mnohdy jedna na úkor druhé. stříkaná izolace od společnosti Ekopěna s.r.o. dokáže všechny výše jmenované podmínky splnit!
    Aplikace stříkané izolace se provádí stříkáním, takže běžný rodinný dům či cca 200m2 plochy je možné zaizolovat během jednoho dne. Realizace je bezprašná a bezhlučná, a lze provádět i v zařízených domácnostech.
    Při objednání izolace rodinného domu (s izolovanou plochou nad 150m2) máte od nás energetzický štítek pro vícepodlažní dům v hodnotě 4.490,-Kč v elektronické podobě ZDARMA.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00