Jak na věc


investičního majetku

Klasické investiční zlaté mince

    Na medailích chybí nominální hodnota – nejsou měnou (oficiálním platidlem) a proto je smí razit každý stát, firma nebo fyzická osoba s různými motivy. Jedná se o kus plechu, který se však může podobat i minci. Podle definice jsou investiční zlaté mince takové mince, které jsou (byly) zákonnými platidly v dané zemi a dle zákona o DPH jsou jen tyto osvobozeny od DPH. Jednoduché ale důležité pravidlo:
    Starší ročníky zlaté mince Panda o velikosti 1 Oz (ale i ostatní velikosti) se zhodnocují více, než je růst ceny zlata za stejné období. Starší ročníky Pand jsou mezi investory a sběrateli ceněné.
    První investiční zlatá mince (Krugerrand) se objevila v roce 1967, o tři roky pozdějí začala masová produkce Krugerrandu ve velkých počtech kusů. Od 80. let se postupně připojovali další země a začali razit investiční zlaté mince s nominálními hodnotami.
    (5) Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na investiční zlato, se může rozhodnout, že uplatní daň u dodání investičního zlata, které by bylo osvobozeno podle odstavce 3, jinému plátci nebo osobě registrované k dani v jiném členském státě.
    Viz též i Směrnice Rady Evropské unie 98/80/ES z 12. října 1998Všechny zlaté mince i slitky nabízené zde k prodeji splňují podmínky pro osvobození od DPH.


Hlavními znaky investičních mincí jsou

    a) při nakoupení investičního zlata, u něhož byla uplatněna daň podle odstavce 5,b) při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zlata, které není investičním zlatem, a které následně plátce nebo jím zmocněná třetí osoba přemění na investiční zlato, neboc) při nakoupení služby, spočívající ve změně formy, hmotnosti nebo ryzosti zlata, včetně investičního zlata.
    Po vstupu ČR do Evropské unie byl novelizován i zákon o dani z přidané hodnoty (zák. 235/2004 Sb.), který nově definoval investiční zlato a osvobodil je od DPH:"§ 92 Zvláštní režim pro investiční zlato.
    a) zlato ve tvaru uzančních slitků zpracovaných v certifikované afinerii, ve tvaru cihly, s vlastním číslem a s označením výrobce, ryzosti a hmotnosti, o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin,
    Mezi celosvětově známé investiční zlaté mince (osvobozené od DPH) se silným numismatickým potenciálem, které jsou mezi investory a sběrateli na celém světě ceněné, patří zlaté mince Lunární série, které vydává australská státní mincovna Perth Mint.
    (4) Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozena služba osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění dodání investičního zlata, jeho pořízení z jiného členského státu nebo jeho dovozu.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00