Jak na věc


investičního majetku

Klasické investiční zlaté mince

    Výše vyjmenované investiční zlaté mince tyto podmínky splňují dokonale a bez výhrad. Obchoduje se s nima po celém světě a díky tomu „neznají hranice“. Pokud si investor zvolí ve svém portfoliu všechny výše vyjmenované investiční mince, bude mít navíc ve svém portfoliu zastoupené investiční zlaté mince ze všech světadílů a tím se likvidita jeho portfolia zvýší.
    První investiční zlatá mince (Krugerrand) se objevila v roce 1967, o tři roky pozdějí začala masová produkce Krugerrandu ve velkých počtech kusů. Od 80. let se postupně připojovali další země a začali razit investiční zlaté mince s nominálními hodnotami.
    Celosvětová akceptace. Hlavním znakem investičního zlata je jeho likvidita, tedy jak snadno(s jakými transakčními náklady na kontrolu ryzosti, hmotnosti a pravosti při zpětném výkupu) a jak rychle lze přeměnit investiční zlato na „papírové“ „regionální“ peníze a to kdekoliv na světě. Už při nákupu je nutné si položit otázky: Jak snadno a rychle své investiční zlato prodám a to kdekoliv na světě a kolik pozornosti v budoucnu tímto prodejem vzbudím a to kdekoliv na světě?


Hlavními znaky investičních mincí jsou

    V době ražby nemají numismatickou hodnotu a jsou prodávány co nejblíže burzovní ceně zlata. Pozn. na burze se obchoduje i s tzv.“papírovým zlatem“ pokud by se ale ukázalo, že „papírové zlato“ není dokonale pokryto fyzickým zlatem, burza by zastavila provoz a došlo by k enormnímu růstu ceny fyzického zlata, protože „papírovému“ by už nikdo nevěřil. Pro současné investory do fyzického zlata je existence burz, na kterých se obchoduje i s „papírovým“ zlatem obrovskou výhodou, protože velká část investorů se spokojí s vlastnictvím „papírového“ zlata. Z historie však víme, že všechny zlaté standardy – to znamená i zákonem garantovaná povinnost podložit „papírové zlato“ fyzickým zlatem se vždy porušila a i když platil zákonný zlatý standard, nakonec se vždy ukázalo, že se emitovalo více „papírů“ než kolik bylo fyzického zlata. Rada pro investory: Investujte jen do fyzického investičního zlata – dokud je čas.
    Po vstupu ČR do Evropské unie byl novelizován i zákon o dani z přidané hodnoty (zák. 235/2004 Sb.), který nově definoval investiční zlato a osvobodil je od DPH:"§ 92 Zvláštní režim pro investiční zlato.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00