Jak na věc


insolvenční správce turnov

Seznam insolvenčních správců - Členů ASIS

    V případě, že narazíte na neplatný údaj, kontakujte správce stránek na 601335888@seznam.cz, či formou sms na +420 601 335 888. V sms zašlete jméno správce, kterého nemůžete nalést, pokusíme se Vám obratem pomoci.


Pomocník, který nám šetří spoustu času a ulehčuje naši práci

    Na začátku roku 2013 spravovala naše kancelář více než 220 insolvenčních řízení, což bez perfektní organizace práce nelze zvládnout. Velice nám pomohlo zavedení informačního systému Insolvenční správce® do naší kanceláře, jelikož jsme nad všemi řízeními získali přehled a pomocí nástrojů na správu termínů, událostí a úkolů můžeme nyní celou kancelář lépe organizovat. Společnost Insolvence 2008, a.s. nám do systému navíc naše stávající řízení zadala, takže náběh kanceláře na práci v software byl naprosto plynulý a nijak nenarušil každodenní chod naší kanceláře. Co na informačním systému Insolvenční správce® dále oceňujeme je fakt, že je přístupný odkudkoliv a kdykoliv. Takže úpravy v jednotlivých řízeních můžeme dělat například přímo u soudu během jednání, anebo evidenci majetku dlužníka zvládneme online přímo v terénu. Informační systém Insolvenční správce® nám šetří čas, který můžeme věnovat do rozvoje našich aktivit, a takovou úsporu si dobrý hospodář umí spočítat. Všem insolvenčním s
    Po zadání jména hledaného správce, se vyhledaný údaj nachází na spodní části stránky, což znamená, že musíte stránku posunout až na její konec a tam se Vám zobrazí údaj.
    12.02.2019 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.
    23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.
    13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.
    29.07.2016 - Automatizovaná Protikorupcnilinka.cz každý den odbaví ve spolupráci s Centrálním registrem dlužníků více jak 10 podnětů. Za rok to činí okolo 4.000 oznámení.


Seznam insolvenčních správců - Členů ASIS

    S informačním systémem Insolvenční správce® jsem začala pracovat v první polovině roku 2012. Již od počátku mě zaujal konceptním řešením a hned se stal v mé kanceláři nenahraditelným pomocníkem. Líbí se mi, že jsem systém mohla nejprve využívat při malém počtu řízení zdarma a teprve až jsem v něm zpracovávala rozsáhlejší agendu, jsem přešla na standartní tarif. Umožnilo mi to nezatěžovat rozjezd kanceláře dalšími náklady, čehož si cením. Systém zpracovává celou agendu insolvenčního správce přesně tak, jak je potřeba a postupně jsou do něj přidávány nové funkce, anebo nejnovější právní úprava. Když si můj manžel udělal o 2 měsíce později správcovské zkoušky, o volbě informačního systému se dlouho nerozhodoval. V systému teď oba dva kromě běžné agendy řešíme i likvidace, což je pro naše kanceláře velká úleva, jde totiž o jediné řešení s likvidacemi na trhu. Software bychom s manželem doporučili i našim kolegům.


A) Zvláštní část seznamu - Zvláštní povolení

    Výkonu funkce insolvenčního správce se naše společnost věnuje již několik let. S přechodem na formu v.o.s. a růstem počtu případů jsme si původně pořídili softwarové řešení, od kterého jsme očekávali pomoc ve správě řízení a úsporu času. Bohužel tento software nebyl pro naši kancelář, tak přínosným, jak jsme očekávali. Se společností Insolvence 2008, a.s. jsme jednali o zavedení jejich řešení od roku 2011 a díky našim předchozím zkušenostem nám trvalo téměř dva roky, než jsme se rozhodli pro změnu. Po zavedení systému Insolvenční správce® jsme s radostí zjistili, že systém bezproblémově převzal celou naší agendu a začal nám opravdu pomáhat a šetřit čas. Dodavatel řešení nám do systému naše řízení i zadal a přechod byl bezproblémový. Po našich zkušenostech můžeme říct, že software Insolvenční správce® je více přehledný, méně komplikovaný a splňuje naše nároky na komplexní řízení kanceláře. Navíc jeho velkou výhodou je uživatelská podpora a vzdálený přístup k našim datům. Kdybychom se zn
    Jsme partneři realitní společnosti České Spořitelny a.s. - Trimex reality a.s., a rádi Vám pomůžeme s prodejem/koupi/pronájmem nemovitostí v České Republice.
    24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00