Jak na věc


impedance smyčky

Ověření jištění proti nadproudům

    Na obr.1 jsou dva stejné zásobníky vody s dvěmi výpustními trubkami rozdílného průměru. Voda v zásobníku díky své váze reprezentuje energii, a rychlost jakou bude voda vypuštěna je dána rychlostí (velikostí) průtoku. V elektronice je tato energie vody v zásobníku vyjádřena jako napětí, a rychlost kterou voda protéká trubkou je vyjádřena jako proud.
    Minimální doby odpojení pro elektrická zařízení mohou být stanoveny v normách platných pro dané zařízení nebo je stanovuje ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 v kapitolách 411.3.2.2. až 411.3.2.5. Přehledně jsou shrnuty v tab. 2.
    Pokud tyto frekvence nejsou zásadní pro váš projekt, pak pro dobrý výsledek nahrávky či přenosu by kabel neměl přesáhnout délku 5 metrů. Mikrofon s impedancí 50.000 Ω bude mít ztrátu až poloviny vysokých frekvencí již při délce kabelu 3 metry. Není vyjímkou se setkat na různých místních akcích či v kostelech s připojením vysoko-impedančních mikrofonů ke kabelům o délce 15-20m.  Výsledkem je velmi nezřetelný hlas postrádající důležité vysoké frekvence.
    Provedeme tedy měření přístrojem EUROTEST 61557 a naměříme u stroje hodnotu impedance poruchové smyčky 0,11 Ω (obr. 12). Při vyhodnocení musíme ovšem kalkulovat s nejistotou měření a do výsledku zahrnout i bezpečnostní koeficient:


Mikrofony | 04 | Vlastní šum a Max SPL

    V druhém příkladu jsou na obr.2 zásobníky velmi podobné, ale zatím co v prvním případě měly trubky rozdílný průměr, zde má zásobník 4 dvě trubky stejného průměru jako zásobník 3. Proto bude celková impedance u zásobníku 4 o polovinu nižší oproti zásobníku 3.
    Jak jsem již uvedl, ve většině elektronických zařízeních se setkáváme spíše s celkovou impedancí tedy celkovým odporem celého elektronického okruhu než pouze s odporem jednotlivých částí. Současně se zvyšující impedancí se zvyšuje také počet ohmů.
    Předpoklady pro správnou funkci jištěníCharakteristiky jistících přístrojů a impedance PE obvodu musí být takové, aby v případě vzniku poruchy mezi fázovým vodičem L a obvodem PE došlo k automatickému odpojení napájení ve stanovené době. Impedance poruchové smyčky tedy musí odpovídat podmínce: ZS ≤ UO/Ia
    Je tu však pár zásadních omezení při používání tohoto typu mikrofonů. Největším problémem je délka kabelu jelikož mikrofon s impedancí 10.000 Ω má ztrátu frekvencí od 10kHz výše již při délce 2m.
    To bylo krátké představení rozdílů mezi těmito druhy mikrofonů a je teď pouze na vás který typ je pro váš projekt vhodný. Pro seriozní nahrávání či kvalitní přenos na dlouhé vzdálenosti jsou však vhodnější mikrofony nízko-impedanční.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00