Jak na věc


hygienické normy pro kanceláře

Jak postupovat při nákupu Online?

    Výkon na pokrytí tepelných ztrát haly je 125 kW. Výkon na pokrytí infiltrace 1,5 x je 19 500 m3 * 35°K * 0,33 = 225 kW. Celkový výkon 350 kW. Provozní náklady v hale s 1,5 x infiltrací budou 325 000,- Kč ročně.
    Možnost zapůjčení dispenzoru DK2V208 na vyzkoušení před koupí, po dobu 14ti dnů ZDARMA. (Platí se pouze cena za dopravu dispenzoru, cena za barel a vratná záloha na barel.)
    Pokud budu zajišťovat jedno a vícenásobnou výměnu vzduchu v hale, nemohu použít ani levné zářiče, ani kompaktní zářiče, musím použít teplovzdušné rozvody s centrální jednotkou a nebo teplovzdušné jednotky se směšovací komorou. Realizační cena 1 kW u centrálních jednotek se pohybuje okolo 5 až 8 tisíc Kč za 1 kW instalovaného výkonu. Teplovzdušné jednotky se směšovací komorou jsou sice podstatně levnější, ale na druhou stranu mají většinou daleko vyšší provozní náklady, než dále uvádím. Pro výpočet provozních nákladů „drahé“ varianty předpokládám vzduchovou výměnu 1,5 x za hodinu. Toto číslo je složené z předepsané „deklarovatelné“ jednonásobné výměny a z ignorované přirozené infiltrace. Dále budu počítat. Rozměry a objem haly jsou stejné jako v předchozím příkladu.


Dnes levně nakoupilo již 74 zákazníků Přidejte se k nim i Vy!

    Konstrukce výpočtu potřebné intenzity větrání je následující. Na jednoho pracovníka v hale, musíme zajistit přísun XX m3 čerstvého vzduchu za hodinu. Vůbec nemá cenu se s někým dohadovat, kolik bude to XX. Může to být 30 m3, 50 m3, ale i kdyby to bylo závratných 60 m3, je to celkem jedno. Pokračovat budu formou příkladu (některé výsledky jsou složitější na výpočet a zde je uvádím jako fakta, například instalovaný tepelný výkon nebo odhad investičních nákladů atd.).
    Vzduchotechnika umožňuje zejména větrat a také vytápět, stejně tak jako vzduch upravovat (chlazení, filtrace, zvlhčování, odvlhčování). V praxi je možno se setkat s nejrůznějšími typy vzduchotechnických systémů a způsoby distribuce vzduchu.
    Rozměry haly: šířka x délka 18 m x 60 m, výška haly 12 metrů. Objem haly 13 000 m3. Hygienická potřeba větrání: 50 m3 čerstvého vzduchu na 1 pracovníka. Naměřená infiltrace 0,5 x za hodinu, tedy 6 500 m3 za hodinu. V hale může pracovat najednou 130 lidí.
    Projektujeme, dodáváme a montujeme systémy provětrání. Naše systémy jsou vhodné k větrání, chlazení či vytápění výrobních prostorů, skladových hal, sportovních a dalších velkoprostorových objektů, jakož i kancelářských budov či rodinných domů. Vzduchotechnika i vytápění budov jsou přitom podřízeny zejména požadovanému konečnému uživatelskému komfortu.


Vzduchotechnika a klimatizace - teorie

    Pokud přistoupíte na to, že ve Vaší hale je nutné zajistit předepsanou infiltraci a tato infiltrace bude větší jak přirozená, musíte namontovat vzduchotechniku. Z hlediska norem a předpisů je často přirozená vzduchová výměna ignorovaná a tudíž rovna 0. Je samozřejmě pravdou, že moderní haly (novostavby) mají vlastní vzduchovou výměnu minimální, ale v halách, kde je jednonásobná přirozená infiltrace, je návratnost investice do utěsnění haly zaručená.
    Firma TRIGAS group má bohaté zkušenosti s projektováním, výrobou a realizací ucelených vzduchotechnických systémů (vzduchotechnika). K dosažení optimální tepelné a klimatické pohody v nejrůznějších prostředích vytváříme systémy klientovi "na míru", a to ať už je to zmíněná vzduchotechnika, klimatizace či systémy na vytápění budov.
    Nejkomfortnějším řešením je tzv. bezprůvanové větrání, které znamená dopravit upravený vzduch co nejblíže pracovišti bez negativního vlivu na pracovníky.
    Vzduchotechnika i vytápěcí systémy jsou realizovány s respektováním požadavků investora, stavebních a hygienických norem, ekonomiky a také ekologie provozu.
    Netvrdím, že je toto ta nejdůstojnější argumentace, ale má naději. Pokud totiž vezmu v úvahu druhou drsnější alternativu, může nám vyjednávání ušetřit hodně peněz. Nejprve ale nastíním, kolik peněz nás bude stát tato „levná“ varianta.


Nejlepší katalóg stránek na tému Nábytek

    Můžete se dostat do situace, kdy Vám bude někdo doporučovat montáž vzduchotechniky do stávající haly, jenž větrá velmi dobře a nebo Vás bude přesvědčovat, že nová hala musí být opatřena vzduchotechnickým systémem. Důvodem může být nějaká vyhláška, předpis a nebo neplatná norma. Nebudu Vás na tomto místě omračovat jejich výčtem a citací. Dost na tom, že si některé vzájemně odporují a spousta jich je nezávazných, nebo jsou myšleny pro kanceláře a byty. To co je však důležité, to je měření mikroklimatu, kterým budete dokladovat vyhovující pracovní podmínky. To jak dokážete vzduch v hale udržet čistý (buď přirozeným větráním nebo pomocí vzduchotechniky), je Vaše záležitost. Není rozhodující projekt nebo požadavek, ale naměřené výsledky. Ty bohužel nezískáte dřív, než halu postavíte. V případě rekonstrukce je můžete mít k dispozici a tak můžete odvrátit finanční pohromu. Pro ilustraci uvedu dva krajní „normované“ postupy, jeden „levný“ a druhý „drahý“.
    Balená voda pochází z hlubinného pramene u Kutné Hory, kde se také stáčí bez chemických úprav do vratných obalů – barelů 18,9l dle hygienických norem. Balená voda splňuje všechny normy pramenité vody a je vhodná ke každodenní konzumaci.
    V případě stávající haly je dobré mít v záloze dvě měření infiltrace. Jedno provedeme, když je hala zavřená a to při venkovní teplotě – 15°C s vnitřní teplotou odpovídající teplotě provozní (to je ta, na kterou budeme halu vytápět) a druhé měření naopak s otevřenou halou v létě a to nejlépe na začátku pracovní doby (v šest hodin ráno). Předpokládejme, že v zimě naměříme infiltraci 0,5 x za hodinu a v létě to samé. Jsou to normální naměřené hodnoty a otvíráním oken a světlíků je dosáhneme samozřejmě i u novostavby.
    Pokud bychom přes noc halu dokonale vyvětrali a se začátkem pracovní doby dokonale utěsnili, vydrží tam pro 30 lidí „čerství vzduch“ více jak čtyři hodiny (za tu dobu se zase vymění).


Kolik může v hale pracovat lidí?

    Velmi šetrný přístup, jenž nám nechává velikou svobodu, ušetří nám hodně peněz, ale vyžaduje z naší strany odpovědnost. Opravdu se totiž musí jednat o halu, kde se nebude pracovat s toluenem. I kdyby se Vám možná podařilo tuto maličkost úředníkovi zatajit, vězte, že Boží mlýny s.r.o. je solidní firma. Dále musíte mít jistotu, že halu dokážeme vyvětrat v letním období. U většiny hal je to možné.
    Výkon na pokrytí tepelných ztrát haly je 125 kW. Výkon na pokrytí infiltrace je 6 500 m3 * 35°K * 0,33 = 75 kW. Celkový výkon 200 kW. Provozní náklady v hale s 0,5 x infiltrací budou 175 000,- Kč ročně.
    Tepelnou pohodu osob pobývajících v prostoru můžeme zvýšit přímým ohřevem ze zdroje zabudovaného pod povrchem nebo osáláním povrchu infračervenými paprsky (sálavé vytápění). Tento způsob je v průmyslu realizován převážně pomocí plynových infračervených zářičů.
    To co budete dále číst platí pouze pro haly, kde nejsou výrazné zdroje škodlivin a kde je nám jedno, že se trochu práší. Neplatí to tedy pro lakovny, svařovny a nebo restaurace a supermarkety.
    Široká nabídka automatů na vodu (dispenzorů) vhodných pro 18,9l barely. Nabízíme i pravidelný servis automatů (sanitaci): Pravidelný servis (sanitace) 1x za 3 měsíce - 330 Kč (bez DPH)


"Přirozené větrání" a hygienické předpisy

    ukázky klimatizacíNově nabízíme dodávku a montáž domácích a kancelářských klimatizací. V nabídce jsou moderní invertorové systémy s plynulou regulací výkonu, ale rovněž i systémy s regulací ON-OFF.
    Dle hygienických pravidel je nutné provádět sanitaci 1x za 3 měsíce. Při sanitaci zbavíme váš dispenzor nečistot, bakterií a vodního kamene, který vzniká užíváním přístroje. Při neplnění sanitačního plánu nejsme schopni zaručit kvalitu vody prošlé dispenzorem. V případě odmítnutí odborného sanitačního procesu u nových přístrojů automaticky zaniká nárok na záruční opravy. Díky kvalitní a pravidelné sanitaci prodlužujete životnost přístroje. Po sanitaci opatříme automat nálepkou s příští sanitací a na přání vystavíme sanitační formulář.
    Kompletní vybavení kanceláří kancelářským nábytkem a výpočetní technikou včetně zasíťování. Zajišťujeme i následný servis a výhodné zásobování spotřebním materiálem.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00