Jak na věc


hod oštěpem tabulky rekordy

Biomechanická 3D analýza hod oštěpem

    19 avšak zmenšení průměru od bezprostředního počátku vinutí po jeho konec nesmí v žádném případě být větší než 0,25 mm. Od vinutí se oštěp musí pravidelně zužovat směrem ke hrotu i smě směrem ke konci. Podélný profil od vázání po hrot najedná straně a ke konci na druhé straně musí být přímý nebo mírně konvexní (vypouklý) (viz POZN. 2). Po celé délce oštěpu se jeho průměr nesmí náhle měnit, vyjma bezprostředně za hlavicí a před i za vinutím. Na konci hlavice se průměr nesmí zmenšit o více než 2,5 mm a tato odchylka smí být jen do vzdálenosti 300 mm od hlavice (Pravidla atletiky, 2006). 6. Oštěp musí mít následující parametry (viz. tab. 2) Tab. 2 Parametry oštěpu Kategorie muži, junioři dorostenci žáci, ženské složky Hmotnost (g) pro připuštění k soutěži ,000 Hmotnost (g) pro dodání k soutěži Rozměry (mm) celková délka LO délka hlavice L vzdálenost od hrotu k těžišti L průměr těla v nejtlustším místě délka vinutí L Oštěp nesmí mít žádné pohyblivé části nebo zařízení které by při hodu moh


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00