Jak na věc


hošek daniel ortopedie

Proč jsi ho jen nechala utéct, mohl to být skvělý večer

    Za 27 let máme v oboru bohaté zkušenosti. Zde si můžete prohlédnout některé z našich realizovaných zakázek.
    Esej jako žánr autorovi umožňuje vyjádřit to podstatné. Nezatěžuje čtenáře mnohastránkovými sondami do dějin české státnosti a nevyčerpává se v obrozeneckém a masarykovském chápání dané věci. Určité penzum znalostí, řečeno poetikou Cimrmanovy školy, prostě předpokládá. Jde hlouběji a stále má na zřeteli křesťanské hodnoty a křesťanský přístup člověka k člověku a k tomu, co mu bylo svěřeno jako dar k opatrování – rodná země, respektive místo, kde žiju. Nastavuje tak zrcadlo těm, kteří často, rádi a hlasitě hovoří právě o křesťanských hodnotách, plodech židovsko-křesťanské a antické kultury a zároveň trpí izolacionistickým komplexem. Pro čtenáře křesťanské orientace budou zajímavé Hoškovy úvahy o vlasti jako domovu, o pozemském a nebeském ráji či o tom, je-li naše pozemské putování a ukotvení předzvěstí věčného života. Tento proud autorova myšlení má univerzální charakter a byl by srozumitelný i lidem jiného jazykového a kulturního okruhu.


Autor Kryštof Hošek a kurátor Robert Janás Ph.D.

    Příkrov národní negativity, zahořklosti, poraženectví a ublíženosti není podle Pavla Hoška na místě. Zvolil pozitivní metodu reflexe národních dějin a nevzdal se ani zrcadlení duchovních tradic, které byly po roce 1948 vrchními ideology režimu považovány za přežité a „kontrarevoluční“. Hoškova originální práce, psaná srozumitelným, pěkným jazykem je otevřena všem čtenářům, kteří by se rádi o duchovních a kulturních tradicích zemí Koruny české dozvěděli víc. Mohla by dobře sloužit jako studijní materiál pro studenty středních a vysokých škol a dostat by se měla i k těm křesťanům různých denominací, kteří jsou s křesťanstvím, Kristem, svou vírou a češstvím zabarikádováni v prostoru, do něhož pouštějí jen někoho. Mnozí čtenáři povedou s autorem polemiku, neboť text není jednoduchý; otřásá iluzemi, vede k náročnému přemýšlení, netváří se jako dogma, které tu bude na věky věků. Spolu s knihou Tomáše Petráčka Západ a jeho víra: 9,5 teze k dopadům Lutherovy reformace (Vyšehrad, 2017), s prací
    Naše rodinná firma Truhlářství Hošek byla založena v roce 1990 v obci Kublov, uprostřed křivoklátských lesů. Již po několik generací se zabývá zakázkovou výrobou dřevěných oken a dveří. Při výrobě čerpáme z mnohaletých zkušeností v oblasti zpracovávání dřeva a zároveň používáme nejmodernější technologie. Svým zákazníkům nabízíme kvalitu, osobní přístup a dobře odvedenou práci. Dobře si uvědomujeme, že se nacházíme na malé obci a tak nám vždy velmi záleželo na našem dobrém jménu a dobře vykonané práci.


Kryštof Hošek – The Plastic Women of the Universe

    Už po přečtení prvních stránek je jasné, že kniha má potenciál oslovit spíš aktivní čtenáře, kteří se o fenomén národovectví, kultury a jejích duchovních proudů zajímají v širších a kultivovanějších souvislostech. Hoškův nový titul bezesporu patří nejen do akademického světa, ale i do veřejného prostoru, k dialogu rozličných skupin s různými světonázory. Kromě předmluvy, kde se autor zabývá svou motivací k tématu, tu najdeme osm kapitol, mapujících otázku vlastenectví, vlasti jako domova, národa jako velké rodiny, tradice českého národovectví, spory o význam pojmu národ, národ jako dar a úkol a národ, respektive národní pospolitost v optice Ježíšova vykupitelského příběhu, potažmo velkých biblických historií. Hošek se ponořil do tezauru české a částečně také světové literatury pojednávající o nacionální problematice z různých úhlů. Objevují se tu citáty a odkazy na Bibli, Dalimilovu kroniku, na Martina Bubera, Tomáše Halíka, Erazima Koháka, Jána Kollára, Tomáše Garigua Masaryka, Jana P
    Kryštof Hošek patří k nejtalentovanějším mladým českým sochařům současnosti. Je to zapřisáhlý figuralista. To je charakteristika, kterou je potřeba uvést v době, kdy se na rozdíl od předešlých století sochařská tvorba pohybuje v širokém spektru forem od realistického ztvárnění přes abstrakci a v nejnovější době až po různé multimediální a konceptuální instalace objektů. V základním dilematu dnešního sochaře, jestli dělat sochu nebo objekt, vyhrává u Kryštofa Hoška socha.


Přihlášení k odebírání newsletteru

    Kryštof Hošek svou tvorbou upozorňuje na jeden důležitý faktor, na který se v současném sochařství často zapomíná. A to, že socha je na rozdíl od obrazu trojrozměrné médium. To je sice zdánlivě samozřejmý fakt, ale někteří současní sochaři na něj často zapomínají. Sochu samozřejmě vytvoří v plném objemu. Nicméně fakticky počítají pouze s frontálním pohledem. Hošek plně využívá trojrozměrnosti sochy. Divák tajemství jeho sochy odhaluje tím, že ji obchází. Postupně se před ním otevírá příběh a obsahové sdělení celého díla. Jako klasický příklad může sloužit socha Amorek z roku 2011, která v nadživotní velikosti do sochařské podoby parafrázovala amora ze slavného Caravaggiova obrazu Amor Vincit Omnia. Právě díky své trojrozměrnosti přinášela Hoškovu ironickou interpretaci otázky, kterou si už přes více než tři sta let kladou milovníci umění: Co má vlastně Caravaggiův amor v ruce, kterou schovává za zády?
    Kniha českého religionisty, teologa, pedagoga a univerzitního profesora Pavla Hoška Je to náš příběh: Teologický esej o vlastenectví a křesťanských hodnotách české kultury představuje jednu z nejpromyšlenějších lekcí o pojmech, které jsou v současnosti často skloňovány – národ, vlastenectví, češství a česká kultura.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00