Jak na věc


hnutí naštvané matky

Romana Kaclíkovávedoucí programu Energetika, suroviny, ekonomika

    Vystudoval sociologii a po svém zapojení do asociace Zelený kruh se na Katedře environmentálních studií zaměřoval mimo jiné na postoje k divoké přírodě. V Hnutí DUHA začal pracovat se startem kampaně Zachraňme lesy, dlouhodobě ho zajímá ale i dění v Národním parku Šumava. Rád jezdí na kole a fotí.
    V kanceláři Hnutí DUHA pracuje přes třicet zaměstnanců a řada dobrovolníků. V různých městech máme asi deset místních poboček s desítkami spolupracovníků. Seznamte se s některými z našich lidí.
    Vede tým, který zajišťuje, aby se o ekologických problémech a řešeních, jež Hnutí DUHA navrhuje, dozvědělo co možná nejvíce lidí a do naší práce se zapojili.
    V roce 2005 se stal šéfredaktorem Sedmé generace – dvouměsíčníku, který Hnutí DUHA vydává, aby vytvořilo platformu pro debatu o společenských a etických souvislostech ekologických problémů. Kromě toho přednáší o médiích na univerzitě a všude jezdí na kole.
    Vystudovaný strojař, který už přes dvacet let pracuje jako energetický expert Hnutí DUHA. Zaměřuje se na témata obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, jaderné energetiky a snižování závislosti na uhlí. „Bydlím se ženou a dvěma dětmi na malém městě (nemáme ani 1 000 obyvatel), což mi dává jedinečný pohled na život.“


Jaromír Bláhaexpert na ochranu lesů a divoké přírody

    Vystudovala sociální antropologii a environmentální studia na Masarykově univerzitě v Brně. V Hnutí DUHA pracuje od roku 2012, věnuje se tématům zemědělství, místních potravin a odpovědného spotřebitelství. Na starosti má především projekt Adresář farmářů, který mapuje drobné české zemědělce a komunitou podporovaná zemědělství, a také web Umění žít, jenž přináší tipy na odpovědný životní styl. Vede aktivity zaměřené na omezení používání jedovatých pesticidů v české krajině.
    Marie má řadu zkušeností z působení v menších neziskových organizacích. Znát ji můžete také z občanského sdružení Barvínek, které od roku 2008 vede. V Hnutí DUHA působí od roku 2011 a má na starost především finanční řízení a strategii, získávání grantů a řádné vyúčtování projektů, zodpovídá také za provoz celé organizace a personální agendu. Přestože pracovně přesídlila do Brna, nadále žije na vesnici, kde se snaží o rozvoj komunitního života. Na koloběžce ráda objevuje zapomenuté kouty rodné Drahanské vrchoviny.


Vít Kouřilšéfredaktor časopisu Sedmá generace

    Jaromír je duší programu, který má v Hnutí DUHA na starost vše, co souvisí s lesy a ochranou přírody. Obvykle ho najdete v Poslanecké sněmovně u projednávání lesního zákona, při terénní pochůzce s pracovníky Národního parku Šumava nebo nad lesnickými statistikami. Má myslivecké zkoušky (ale ne pušku). V letech 1999 a 2008 obdržel od slovenské Nadácie Zelená nádej středoevropskou Cenu za lesoochranársky čin roka, v roce 2000 Haas-Lechnerovu cenu v Německu a v roce 2003 cenu Přátel přírody.  Zejména díky jeho práci obdrželo Hnutí DUHA v roce 2014 prestižní cenu za ochranu přírody Euronatur, v roce 2016 pak získal cenu Josefa Vavrouška.
    S kolegy a kolegyněmi usiluje o to, aby co největší část přijmů Hnutí DUHA pocházela z toho nejprůhlednějšího a přitom nejstabilnějšího zdroje - z příspěvků české veřejnosti. Přispěvky od dárců tvoří nyní již 60% našich přijmů.
    Vystudoval fyzickou geografii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Specializoval se na klimatologii a krajinnou ekologii. Nyní má na starost strategii a vedení programové práce a koordinuje legislativní činnost Hnutí DUHA. Má dvě dcery, takže ve volném čase se věnuje zejména rodině – ideálně, když při tom jede celá rodina na jeho oblíbený Balkán.


Jiří Koželouhprogramový ředitel

    Vystudoval odpadové hospodářství na Vysokém učení technickém v Brně. Několik let pracoval v brněnské a pak olomoucké místní pobočce Hnutí DUHA. Nyní má na starost prosazování lepších recyklačních služeb pro domy a byty či legislativy podporující prevenci odpadu. Napsal několik publikací, počínaje odbornými studiemi přes manuály pro radnice až po vzdělávací brožurky pro děti. Pokud potřebujete vědět, jak funguje podpora vratných lahví ve Švédsku nebo sběr tříděného odpadu v Curychu, narazili jste na toho pravého. Velkou část svého pracovního času věnuje také spolupráci s městy a obcemi. Je členem Rady odpadového hospodářství, poradní instituce Ministerstva životního prostředí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00